Menu Zamknij

Dworniczak Łukasz – PHU Dworniczak s.c.

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, projektant terenów zieleni, specjalizuje się w pracach dla zabytkowych założeń, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz oceny oddziaływania na krajobraz.

Kontakt: 500 013 574, e-mail:

Zapraszam na www.dworniczak.com

Życiorys

Od listopada 2016 r. członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu oraz członek Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

2014-2018 pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej

2016 Kurs Dydaktyczny Szkoły Wyższej zrealizowany w studium Nauk Humanistycznych i Społecznych PWr

2014 doktor nauk technicznych w dyscyplinie architektura i urbanistyka, w specjalności gospodarka przestrzenna

Od 2013 r. wykładowca na kierunku Architektura Krajobrazu – Studia Podyplomowe na Wydziale Architektury PWr

2008-2013 studia doktoranckie na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, Zakład Kształtowania Środowiska

2008 magister inżynier architekt krajobrazu: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji kierunek architektura krajobrazu

2008 założyciel i członek Zarządu (2008 – 2010) stowarzyszenia Federacja Arborystów Polskich

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK