Menu Zamknij

Władze Stowarzyszenia

Aleksander Lech, Prezes SAK

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin, substraty. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

Jako członek zarządu zamierzam pracować na rzecz wzmocnienia zawodu Architekta Krajobrazu w Polsce. Przywiązuję dużą uwagę do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w związku z czym będę kładł duży nacisk na działalność stowarzyszenia ukierunkowaną na aspekty szkoleniowe umożliwiające ciągłe podnoszenie kompetencji zawodowych naszych członków. Możliwość współpracy z tak młodym, a zarazem doświadczonym zespołem traktuję jako zaszczyt i wierzę, że najbliższa kadencja pozwoli zjednoczyć przedstawicieli naszego zawodu, abyśmy jako grupa zawodowa byli jeszcze bardziej słyszalni w czasach tak ważnych dla naszego klimatu i przyszłych pokoleń.

Kontakt: tel. 600 932 167, email:

Katarzyna Kobierska – Członkini Zarządu SAK

Architektka krajobrazu, założycielka wrocławskiej pracowni projektowej KA Kobierska. Współpracując ze specjalistami z różnych branż kształtuje uniwersalną i przyjazną przestrzeń publiczną i prywatną od Inwentaryzacji dendrologicznej, poprzez Projekt Koncepcyjny, aż po Projekt Budowlany i Wykonawczy, wykorzystując zdobytą przez lata wiedzę na temat procesu inwestycyjnego i wykonawstwa w przestrzeniach publicznych.
W pracy zwraca szczególną uwagę na wykorzystanie potencjału inżynieryjnego ekologicznych rozwiązań, projektowanie w zgodzie z naturą, siedliskiem, szacunek do zastanego miejsca, oszczędność formy. Przy projektowaniu bierze pod uwagę proces naturalnych przeobrażeń, sukcesji zbiorowisk. Uważa, że przemyślana kompozycja przestrzeni podświadomie oddziałuje na odbiorcę. Od lat bada, projektuje i realizuje elementy miejskiego systemu retencji wód opadowych. To temu tematowi poświęciła swoją pracę magisterską, która w 2016 r. zdobyła I miejsce (ex aequo) w konkursie Wrocławska Magnolia (najlepsze prace magisterskie poprawiające jakość życia mieszkańców miasta).
Katarzyna Kobierska jest współautorką koncepcji wspólnotowego Parku Mamuta, koncepcji i projektu wykonawczego uniwersalnego placu zabaw Leśne Druhy Tarnoduchy, autorką koncepcji i projektu wykonawczego wrocławskich Przyszkolnych ogrodów retencyjnych przy ul. Greckiej oraz współautorką projektu łącznika Park Zachodni – Port Popowice we Wrocławiu.
Jest współlaureatką III nagrody (ex aequo) w konkursie FUTUWAWA 2021 „Jak będziemy mieszkać w Warszawie przyszłości?”, laureatką I nagrody (ex aequo) w konkursie Semmelrock HARDSCAPE AWARD. Jej zrealizowany projekt Przyszkolne ogrody retencyjne we Wrocławiu zdobył nominację na portalu Sztuka Krajobrazu w plebiscycie na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce.

Serdecznie witam wszystkich obecnych i przyszłych członków Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu. Dziękuję za zaufanie i oddane głosy. Misja SAK jest mi bardzo bliska i od lat jestem zaangażowana w walkę o podniesienie rangi naszego zawodu. Moją działalność w tym temacie możecie kojarzyć m.in. z takich portali, jak facebookowa strona Uprawnienia dla architektów krajobrazu, którą prowadzić zaczęliśmy jeszcze za czasów studiów wraz ze wspaniałą grupą zaangażowanych ludzi z istniejącej niegdyś grupy doprzodu. Na co dzień prowadzę wrocławską pracownię KA Kobierska, która zajmuje się projektowaniem uniwersalnych i estetycznych przestrzeni publicznych i prywatnych z dużym naciskiem na korzystanie z lokalnych zasobów ekosystemów, w tym wody opadowej. Te wszystkie doświadczenia nauczyły mnie, że aby zdziałać więcej musimy działać wspólnie. W taki sposób traktuję misję stowarzyszenia i mam nadzieję, że wspólnymi siłami będziemy ją realizować.

Kontakt: tel. 600 736 220, e-mail:

Anna Gałecka-Drozda – Członkini Zarządu SAK

Projektantka terenów zieleni, wraz z mężem prowadzi firmę projektowo wykonawczą Strefa Zieleni. Pracę architektki krajobrazu łączy z działalnością naukowo-dydaktyczną w Katedrze Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Promotorka prac dyplomowych, autorka i współautorka publikacji naukowych dotyczących systemów zieleni miejskiej, NbS oraz otwartego krajobrazu kulturowego. W swoim dorobku posiada liczne opracowania dokumentacji projektowych dotyczących założeń zieleni w różnej skali, w tym także zabytkowych.

Do SAK należę od trzech lat, jak do tej pory z racji na zobowiązania rodzinne, moje prace na rzecz Stowarzyszenia miały charakter pojedynczych działań (pomoc przy standardach dla Łodzi, przedstawicielstwo SAK w komisjach konkursowych, członek komisji akredytacyjnej do IFLA). Teraz jako członek zarządu deklaruję swoje pełne zaangażowanie, w tym propagowanie SAK’u na terenie Wielkopolski.

Kontakt: tel. 501 376 323, email:

Karol Podyma – Członek Zarządu SAK

Właściciel lakikwietne.pl, firmy zbudowanej na wiedzy i doświadczeniu założyciela. Wychowany w rodzinie biologów, wykształcony na botanika, z doświadczenia ogrodnik, o naturze społecznika. Od 2014 zajmuję się promowaniem idei tworzenia łąk kwietnych i ochroną bioróżnorodności polskich miast i wsi. W ciągu kilku lat „kwietna rewolucja” stała się faktem, a piękne i pożyteczne łąki zaczęły być wizytówką nowoczesnych miast. Kolejnym krokiem jest skupienie uwagi na terenach wiejskich gdzie ochrony wymagają istniejące łąki. Bardzo ważne jest jednocześnie odpowiednie zagospodarowanie terenów inwestycyjnych i miejsc produkcji rolnej, które ze względu na swoją wielkość mają kluczowe znaczenie dla ochrony polskiej przyrody. Dlatego wspólnie z naukowcami i organizacjami opracowuje rozwiązania wspierające różnorodność biologiczną tj. pasy kwietne dla rolnictwa, mieszanki łąk kwietnych na tereny przemysłowe i farmy fotowoltaiczne, lasy kieszonkowe czy raje dla dzikich zapylaczy. Czerpie inspiracje z idei ogrodnictwa permakulturowego, którego różne rozwiązania wykorzystuje do działań w „Kwietnym Gospodarstwie” nad rzeką Rawką w gminie Bolimów.

Jako członek Zarządu SAK będę dążył do zwiększeniu udziału w Stowarzyszeniu członków będących wykonawcami terenów zieleni. Zależy mi również na popularyzacji wykorzystania rodzimych gatunków roślin oraz materiałów, które nie obciążają środowiska naturalnego m.in podłoży beztorfowych czy naturalnych środków wspomagające wzrost roślin. Bardzo ważne jest też dla mnie kwestia dbałości o glebę i działania prowadzące do jej regeneracji, w związku z czym będę starał się zwrócić uwagę naszych członków na ten bardzo ważny temat.

Kontakt: tel. 505 159 315 / e-mail

Karol Podyma

Organy SAK

Komisja Rewizyjna: Łukasz Dworniczak, Piotr Reda, Joanna Ways 

Sąd Koleżeński: Jolanta Gryczyńska, Marcin Gajda, Dorota Nitecka-Frączyk 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK