Menu Zamknij

Furman Marcin

Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu kierunków: biologia, architektura krajobrazu oraz kierunku ochrona środowiska w Wyższej Szkole Zarządzania i ochrony Środowiska w Warszawie. Zainteresowania zawodowe dotyczą: kształtowania krajobrazu wiejskiego (projekty rewitalizacji wsi), ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych oraz edukacji ekologicznej. Od 2019r Inspektor nadzoru terenów zieleni- nr NOT-SITO Poznań/TZ/0169/19. Pracuję jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie architektury krajobrazu. Doświadczenie w nadzorowaniu prac na terenach zabytkowych założeń ogrodowych- parków zabytkowych. Autor: opinii dendrologicznych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów odnowy wsi, projektów zagospodarowania terenów zieleni, ścieżek dydaktycznych

Kontakt: e-mail: /  tel. 785 470 320