Menu Zamknij

Przybylak Łukasz

Łukasz Przybylak

Mgr inż. architekt krajobrazu, specjalista ds. ogrodów historycznych. Autor licznych opracowań rewaloryzacyjnych i studialnych dla historycznych rezydencji w Polsce (realizowanych pod szyldem Hortus Excelsior). Współpracował ze szwajcarską pracownią architektury krajobrazu VOGT Landschaftsarchitekten AG oddział w Berlinie m.in. przy dokumentacji projektowej dla Lohsepark Hafencity w Hamburgu oraz z Brandenburgische Schlösser GmbH przy wdrożeniowej fazie rewaloryzacji parku pałacowego w Altdöbern. Na przestrzeni lat 2016-2019 odbył staże towarzyszące z zakresu zarządzania dziedzictwem ogrodowym w Stiftung Preussische Schlösser und Gärten w Poczdamie oraz w Historic Royal Palaces (Hampton Court, Kensington, Kew).
W latach 2015-2021 kierował Działem Ogrodowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gdzie oprócz koordynacji bieżącej pielęgnacji ogrodu opracowywał dokumentację rewaloryzacyjną i czuwał nad wdrażaniem jej kolejnych etapów.
W 2021 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako konsultant ds. ogrodów historycznych gdzie odpowiada za działania rewaloryzacyjne w otoczeniu rezydencji Prezydenta RP.
Jest współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO).

Od 2020 roku realizuje badania doktoranckie poświęcone sztuce ogrodowej w Warszawie okresu panowania Wettynów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Od 2017 roku związany jest z Europejskim Szlakiem Ogrodów Historycznych (ERHG) – szlakiem kulturowym Rady Europy a od 2020 roku jest jego wiceprezydentem.
Należy także do Niemieckiego Towarzystwa Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL) oddziału Berlin-Brandenburg i grupy roboczej DGGL poświęconej ogrodom historycznym. Jest także zrzeszony w Drezdeńskim Towarzystwie Historycznym (DGV).

kontakt:  600 435 345 / e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK