Menu Zamknij

projektanci

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy projektantów zrzeszonych w SAK.

Hajduk Ewelina

Anna Wiatrowska

Jestem mgr inż. architektką krajobrazu od 2011 roku. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Od tego czasu czynnie pracuję w zawodzie, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności, tym samym pielęgnując swoją pasję, jaką jest moja praca.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako architektka krajobrazu na różnych stanowiskach, w tym w firmie wykonawczej, w biurze architektonicznym, w jednostce administracji publicznej oraz w mojej własnej pracowni projektowej, którą obecnie prowadzę pod nazwą Umajone – Studio Architektury Krajobrazu.

Zawód architekta krajobrazu jest mi znany z różnych stron, posiadam wszechstronną wiedzę, która pozwala mi spełniać oczekiwania klientów i zmieniać otaczającą nas przestrzeń zgodnie z potrzebami zmieniającego się klimatu. Interesuję się wszystkim, co ma związek z zielenią i zawodem architekta krajobrazu, ale najbardziej fascynuje mnie jego graficzna strona, czyli projektowanie. Ponadto szczególnie ciekawią mnie zagadnienia związane z ogrodami naturalistycznymi, projektowaniem terenów publicznych oraz terapeutycznymi właściwościami natury.

Kontakt e-mail: /  tel. 691 584 636.

Wiatrowska Anna

Anna Wiatrowska

Ukończyłam studia na kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Obecnie prowadzę studio projektowe Szumiące Ogrody. Od samego początku postawiłam na zdobywanie doświadczenia w praktyce. Skupiłam się na poznawaniu roślin poza katalogami. Przepracowałam wiele godzin przy pielęgnacji roślin patrząc jak rosną i się zmieniają. Zostałam ogrodniczką, konsultantką, prowadziłam szkolenia, a od 2016 r. zaczęłam tworzyć autorskie projekty ogrodów. W tym czasie zostałam także kierownikiem zespołu realizowałam swoje projekty na terenie Krakowa i okolic. Praca bezpośrednio z roślinami była ogromnie ważnym doświadczeniem, dzięki któremu obecnie projektuje zieleń w bardzo świadomy i przemyślany sposób. Specjalizuję się w ogrodach naturalnych, rabatach bylinowych, preriowych, ogrodach nowoczesnych, leśnych. Projektuję także tarasy, balkony. Nawet z najmniejszej przestrzeni da się stworzyć bioróżnorodny ogród! Niezwykle bliska jest mi dbałość o ekologię ogrodów i ich przyjazność dla środowiska. Korzystam ze zrównoważonych, mądrych rozwiązań, które sprawią, że ogród stanie się miejscem sprzyjającym lokalnemu ekosystemowy i Tobie. Projekty zaczynam od kartki papieru i ołówka. Lubię wplatać nasze rodzime gatunki, projektować rośliny o niezwykłych sylwetkach. Jestem zdecydowaną zwolenniczką przewagi zieleni nad betonem.

Kontakt e-mail: /  tel. 785 24 14 79.

Przybylak Łukasz

Łukasz Przybylak

Mgr inż. architekt krajobrazu, specjalista ds. ogrodów historycznych. Autor licznych opracowań rewaloryzacyjnych i studialnych dla historycznych rezydencji w Polsce (realizowanych pod szyldem Hortus Excelsior). Współpracował ze szwajcarską pracownią architektury krajobrazu VOGT Landschaftsarchitekten AG oddział w Berlinie m.in. przy dokumentacji projektowej dla Lohsepark Hafencity w Hamburgu oraz z Brandenburgische Schlösser GmbH przy wdrożeniowej fazie rewaloryzacji parku pałacowego w Altdöbern. Na przestrzeni lat 2016-2019 odbył staże towarzyszące z zakresu zarządzania dziedzictwem ogrodowym w Stiftung Preussische Schlösser und Gärten w Poczdamie oraz w Historic Royal Palaces (Hampton Court, Kensington, Kew).
W latach 2015-2021 kierował Działem Ogrodowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gdzie oprócz koordynacji bieżącej pielęgnacji ogrodu opracowywał dokumentację rewaloryzacyjną i czuwał nad wdrażaniem jej kolejnych etapów.
W 2021 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako konsultant ds. ogrodów historycznych gdzie odpowiada za działania rewaloryzacyjne w otoczeniu rezydencji Prezydenta RP.
Jest współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO).

Od 2020 roku realizuje badania doktoranckie poświęcone sztuce ogrodowej w Warszawie okresu panowania Wettynów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Od 2017 roku związany jest z Europejskim Szlakiem Ogrodów Historycznych (ERHG) – szlakiem kulturowym Rady Europy a od 2020 roku jest jego wiceprezydentem.
Należy także do Niemieckiego Towarzystwa Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL) oddziału Berlin-Brandenburg i grupy roboczej DGGL poświęconej ogrodom historycznym. Jest także zrzeszony w Drezdeńskim Towarzystwie Historycznym (DGV).

kontakt:  600 435 345 / e-mail:

Wolna Justyna

Justyna Wolna

mgr inż. architekt krajobrazu. Ukończyła studia o kierunku architektura krajobrazu oraz rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich). Ponadto z zawodu jest również florystką. Miłośniczka przyrody, w swoich projektach lubi wdrażać naturalistyczne rozwiązania. Interesuje się również sekretnym językiem kwiatów, dendro- i hortiterapią. Obecnie pracuje jako specjalista ds. zieleni w przedsiębiorstwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszcz sp. z o.o.  Zajmuje się m.in.  planowaniem i projektowaniem nowych inwestycji z zakresu zielono-błękitnych rozwiązań, doborem roślin i materiału siewnego. Ponadto odpowiada za nadzór przy utrzymaniem zieleni oraz nadzór dendrologiczny przy inwestycjach realizowanych przez MWiK.

Kontakt: e-mail:

Janowska-Kryszczuk Helena

Helena Janowska-Kryszczuk

Prowadzę firmę OPEN the GREEN łącząc pracę ze swoją wieloletnią pasją. Wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, zdobyłam dzięki ukończonym studiom na kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam specjalizację Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Studia były kontynuacją rozpoczętej wcześniej edukacji w technikum architektury krajobrazu w Siedlcach. W 2014 roku ukończyłam kurs INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI organizowany przez oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej (SITO). Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z obiektami architektury krajobrazu tj. operatów pielęgnacyjnych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów rewaloryzacji, projektów koncepcyjnych oraz projektów wraz z dokumentacją wykonawczą. Jako firma zajmujemy się głównie terenami publicznymi. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową, kosztorysową oraz specyfikacje skwerów, parków i innych terenów użyteczności publicznej. Posiadam doświadczenie przy realizacji i nadzorach swoich projektów oraz przy pielęgnacji zieleni. Prowadzone dotychczas prace obejmowały zieleń na terenach publicznych, przy placówkach oświatowych (ogrody edukacyjne dydaktyczne), urzędach, firmach, zabytkowych obiektach oraz przy domach jednorodzinnych. Prowadzę również warsztaty związane z edukacją ekologiczną dzieci i dorosłych (m.in. warsztaty związane z motylami i owadami pożytecznymi, naturalnym ogrodem, ogrodem w zgodzie z naturą).

kontakt:  603 112 919 / e-mail:

Trojanowska Monika

Monika Trojanowska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych z zakresu Architektury Krajobrazu. W latach 2017-2022 pracowała na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Od 2022 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe:
– terapeutyczne właściwości krajobrazów kulturowych
– poszukiwanie standardu projektowania ekoosiedli w Polsce.
Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i projektów z zakresu architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu. Najważniejsze publikacje:
– “Parki i ogrody terapeutyczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
– “Ekoosiedla. Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich na przykładzie doświadczeń francuskich”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy
– “Poszukiwanie standardu projektowania ekoosiedli w Polsce”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy.

kontakt:  607 137 245 / e-mail: Trojanowska.Monika.2@gmail.com

Jakubowski Kasper

Jestem edukatorem przyrody i prezesem Fundacji Dzieci w Naturę. Jako architekt krajobrazu współpracuję z organizacjami pozarządowymi, aktywistami, zarządami zieleni, biurami architektonicznymi m.in. z Insomia, Wojtyś&Wójtowicz Architekci, BBGK i deweloperami przy projektach zieleni pozwalających wdrażać prośrodowiskowe rozwiązania dla miast. We współpracy z Kwiaty i Badyle zaprojektowałem zieleń na osiedlu “Nowy Strzeszyn” w Poznaniu (2020-2021). Popularyzuję w Polsce koncepcję czwartej przyrody w miastach, którą stworzył prof. Ingo Kowarik – przede wszystkim z myślą o wykorzystywaniu sukcesji ekologicznej w projektowaniu i potencjału “zieleni nieformalnej” (pojęcie za SGGW) w mieście. Jestem autorem ebooka “Czwarta przyroda: sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”. Jestem też autorem – razem z Dzieci w Naturę, pracownią Archigrest i Kają Kusztrą – stałej ekspozycji i ścieżki edukacyjnej po czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego (2022). Widzę sens w niekonfliktowych działaniach aktywizujących mieszkańców wokół lokalnej przyrody. Dlatego popularyzuję w Polsce ideę lasów kieszonkowych (‘tiny forest’) metodą Miyawaki, zainicjowałem i animowałem posadzenie pierwszych trzech w Polsce na ul. Milczańskiej w Poznaniu współpracując z poznańskim deweloperem UWI. Oprowadzam też mieszkańców i dzieci po przyrodzie miejskich nieużytków, poboczności, zarośli, sawann, wąwozów, torowisk czy miejskich dżungli. Zaprojektowałem ogród ruderalny na festiwalu ogrodów i sztuki InGarden w Lublinie (2022) i instalację o bioróżnorodności “RE-NATURA” na wystawie „Antropocen” w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (2022). Prowadzę też zajęcia dla studentów/studentek architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej (2022).

kontakt:  602 780 727
e-mail:

Błach Michał

mgr inż. Architekt krajobrazu, czynny projektant a także artysta sztuk wizualnych. Ukończył m.in. Architekturę Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a także studia Zarządzania Ryzykiem w Otoczeniu Drzew – Diagnostyka, Pielęgnacja, Monitoring na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu architektury krajobrazu poszerzał na Corvinus University of Budapest. W zawodzie architekta krajobrazu pracuje od 2005 roku. Zajmuje się opracowaniami inwentaryzacyjnymi, gospodarkami drzewostanem i projektami zarówno przestrzeni miejskich (skwery, zieleńce, podwórka, zieleń przydrożna, zieleń towarzysząca zabudowie), deweloperskich a także prywatnych. Przygotowuje opracowania (operaty dendrologiczne, analizy, projekty) oraz przeprowadza procedury w zakresie uzgodnień związanych z zielenią – także terenów zabytkowych. Prowadzi firmę o nazwie MB1 obsługującą w zakresie architektury krajobrazu inwestycje położone na terenie całego kraju.

kontakt:  504 021 334
e-mail: m

Szar Marta

Absolwentka Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz aktualna studentka na kierunku Architektura krajobrazu, gdzie aktywnie działa jako przewodnicząca koła naukowego. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenia architektki oraz aspirującej architektki krajobrazu a podczas procesu projektowego próbuje odnaleźć powiązania pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem obiektów, wprowadzając nowatorskie rozwiązania, wpływające na rozwój przestrzeni.

kontakt:  501 202 364
e-mail:

Kelner Karolina

Jestem studentką architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Czynnie działam w Studenckim Kole Naukowym Architektury Krajobrazu UPWr. Jestem autorką projektu zagospodarowania przestrzeni patio na terenie Uczelni, który został wybrany w Budżecie Partycypacyjnym UPWr 2022. Moim obszarem zainteresowań są w szczególności ogrody deszczowe oraz tworzenie przestrzeni miejskich z uwzględnieniem bioróżnorodności i rozwiązań proekologicznych.

kontakt:  696267139,
e-mail: karolinakelner@o2.pl

Wojdyna Milena

Specjalizacja: architektka krajobrazu w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych.
Cel zawodowy: Wpływ na wygląd otaczającej nas przestrzeni.
Od 2015 roku rozwijam się intensywniej w zawodzie architekta krajobrazu. Zdobyłam wiedzę i doświadczenie, między innymi w zakresie: inwentaryzacji dendrologicznych i gospodarki drzewostanem; projektowania przestrzeni publicznych; uzyskiwania uzgodnień, opinii i warunków technicznych. Dotychczas zajmowałam się sprzedażą roślin, doradztwem, wykonawstwem nasadzeń roślin, pracami biurowymi. Przygotowuję dokumentacje projektową w tym graficzne koncepcje, wizualizacje, projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ukończyłam Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, architektura krajobrazu, studia magisterskie w specjalizacji: urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu. Wcześniej technik architektury krajobrazu spod skrzydeł ZS Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie (archiwalna nazwa szkoły, obecnie Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych).
Ponadto jestem kreślarzem AutoCad, miłośniczką zielarstwa i fitoterapii, wizualizacji odręcznych i wizualizacji w programach graficznych: Adobe Photoshop, Gimp, Lumion, SketchUp. Obecnie zgłębiam V-Ray, lecz w planach kolejne programy graficzne i rozwój zawodowy między innymi w zakresie roślinności rodzimej oraz hobbystycznie – leczniczej.

de Oliveira Luzia Katarzyna

Jestem szczecinianką, miłośniczką przyrody. W 2022 r. ukończyłam studia podyplomowe projektowania zieleni na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Mój projekt dyplomowy dotyczył zagospodarowania części parku Jana Kasprowicza w Szczecinie – nieprzypadkowo, bo od kilku lat prowadzę w mediach społecznościowych blog poświęcony parkowi, w którym dzielę się obserwacjami przyrodniczymi i nie tylko. W przyszłości chciałabym zająć się zawodowo projektowaniem zieleni z naciskiem na aspekty ekologiczne.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK