Menu Zamknij

projektanci

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy projektantów zrzeszonych w SAK.

Tuchowska Żaneta

Jestem doktorantką SGGW w Instytucie Rolnictwa, na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Obszar moich zainteresowań stanowią zielone ściany zewnętrzne, a przede wszystkim problem ich utrzymania. W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 7 lat pracuję w zawodzie, w Firmie Usługowej OGRÓD Maria Kociel w Łukowie, gdzie zajmujemy się szeroko pojętymi terenami zielonymi. Wykonujemy nie tylko projekty ogrodów, ale także specjalistyczne ekspertyzy dendrologiczne z wykorzystaniem tomografu akustycznego czy badania statyki drzew metodą elasto-inclino.

Kontakt: e-mail: zaneta_tuchowska@sggw.edu.pl /  tel. –

Urbańska Beata

Absolwentka kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w roku 2011.
Ukończyła dwustopniowe studia niestacjonarne pod okiem dr inż. arch. Marka Staffy (praca inżynierska: Ekspozycja krajobrazowa szosy nr 365 Jawor-Świerzawa) i dr inż. Ewy Walter (praca magisterska: Koncepcja zagospodarowania Jamrozowej Polany z uwzględnieniem ośrodka jako centrum uprawiania sportów zimowych oraz kolarstwa górskiego i wyczynowego).

Współpracuje z projektantami zieleni publicznej i ogrodów prywatnych: PHU Dworniczak, Ogrody Lityńska.

Prywatnie miłośniczka gór i fotografii makro.

Kontakt: e-mail: bet.urbanska@gmail.com /  tel. 512 091 004

Liniewicz Beata

fairlight

Jestem absolwentką Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, kierunku architektura krajobrazu na Wydziale Środowiska i Rolnictwa. Wcześniej na tym samym wydziale, gdy uczelnia była jeszcze Akademią Rolniczą ukończyłam kierunek rolnictwo, specjalność Agrobiznes. Pochodzę ze Szczecinka, gdzie nadal mieszkam i pracuję. Projektowaniem zieleni zajmuję się od 2010 roku, a od 2016 również realizacją. Od 2018 roku prowadzę własną działalność. Projektuję zarówno dla klienta indywidualnego jak i instytucjonalnego, łącznie z uzyskaniem niezbędnych zgłoszeń, pozwoleń i uzgodnień. Wykonuję także kosztorysy inwestorskie, powykonawcze, przetargowe. Sprawuję nadzory autorskie i inwestorskie. Moim narzędziem rysunkowym jest program typu CAD (od niedawna GStarCAD) oraz programy wspomagające tworzenie wizualizacji 2D i 3D, program do kosztorysowania RODOS. Oprócz projektów zajmuję się także realizacją założeń ogrodowych jak i pielęgnacją. Wykonuję cięcia sanitarne i pielęgnacyjne drzew i krzewów, pielęgnację trawników, zabezpieczanie roślin na zimę itp. Od 2010 roku pracuję także jako nauczyciel przedmiotów zawodowych na kierunku Technik architektury krajobrazu do 2015 roku w nieistniejącym już Zespole Szkół Nr 3 w Szczecinku, a od 2015 w Zespole Szkół Technicznych w Szczecinku.

Kontakt: e-mail: beata.liniewicz@interia.pl /  tel. 505 112 647.

Błażejczyk Anna

Absolwentka kierunku architektura krajobrazu SGGW oraz studiów podyplomowych Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie (WSEiZ). Architektka krajobrazu, naukowiec – ekspertka w zakresie oddziaływania klimatu na zdrowie i ekosystemy oraz adaptacji do zmian klimatu. ORCID 0000-0003-2704-7274. Zainteresowania zawodowe: projektowanie zieleni w oparciu o wskaźniki obciążeń cieplnych człowieka, wpływ zagospodarowania terenu na mikroklimat, oddziaływanie na klimat i adaptacja do zmian klimatu w raportach OOŚ, zarządzanie wodą w miastach, Błękitno-Zielona Infrastruktura, NBS, mitygacja zmian klimatu na terenach zurbanizowanych, zieleń zabytkowa w obliczu zmian klimatu, Miejska Wyspa Ciepła. Doświadczenie naukowe: współautorka kilkudziesięciu publikacji naukowych (książki, artykuły naukowe, materiały konferencyjne), współpraca przy krajowych i międzynarodowych projektach dotyczących oceny wpływu zmian klimatu na stan zdrowia społeczeństwa w różnych regionach Polski, oddziaływania klimatu i bioklimatu obszarów o różnym stopniu urbanizacji na funkcjonowanie ekosystemów i procesy społeczne, miejskiej wyspy ciepła. Autorka: operatów klimatycznych, operatów uzdrowiskowych, ekspertyz odnoszących się do wpływu zmian zagospodarowania na mikroklimat, inwentaryzacji dendrologicznych.

Kontakt: e-mail: pracownia@bioklimatologia.pl /  tel. 517148640

Wodzicki Rafał

Absolwent architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Certyfikowany Inspektor Drzew. Pracę zawodową rozpoczął jeszcze w trakcie studiów w Arboretum – Ośrodku Badań Dendrologicznych UP we Wrocławiu. Tam poznał swojego przyszłego pracodawcę i nauczyciela dra Piotra Redę, z którym przez wiele lat pracował w Leaf Project Studio, przy wielu różnorodnych zleceniach związanych z bardzo szeroko pojętą zielenią. Równocześnie zajmował się wieloma innymi tematami, min. w programie Drogi dla Natury realizowanym przez wrocławską Fundację Ekorozwoju. Od 2008 r. rozwija swoją pasję związaną z formowaniem drzew i krzewów (bonsai, niwaki) i zainteresowanie japońską sztuką ogrodową. To przyczyniło się do rozpoczęcia własnej działalności pod marką NIWAKI.COM.PL. Obecnie zajmuje się różnorodną tematyką: projektuje i wykonuje ogrody oraz realizuje prace ogrodowe związane z formowaniem drzew i krzewów z naciskiem na ogrody japońskie. Wykorzystuje zdobyte wcześniej doświadczenie i wykonuje inwentaryzacje i operaty dendrologiczne, projekty zieleni, prowadzi nadzory na budowach.

Kontakt: e-mail: biuro@niwaki.com.pl / tel. 601582987

Kurtek Tomasz

Absolwent WA Politechniki Krakowskiej, miejski aktywista. Właściciel krakowskiego biura architektury krajobrazu, działającego na obszarze całego kraju oraz za granicą.

Jego firma specjalizuje się w projektach wielogatunkowych rabat bylinowych. Projektuje również ogrody prywatne i przestrzenie publiczne, w tym naturalne place zabaw; zieleń we wnętrzach. Wykonuje szczegółowe opracowania z zakresu szczegółowej inwentaryzacji dendrologicznych i gospodarki zielenią.

Tomasz Kurtek jest współautorem opracowania “System zarządzania publicznymi terenami zieleni dla miasta Tychy”.

Kontakt: e-mail: info@kurtek.eu / tel. 531 353 673

Twaróg Agata

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni SITO NOT. Właścicielka firmy Zielone Kreacje. Zajmuje się projektowaniem ogrodów przydomowych, tarasów i pergoli, wykonywaniem fotorealistycznych wizualizacji oraz dokumentacji.
Kreatywna, nie boi się wyzwań. Uwielbia drewno i zabawy kolorem. Potrafi słuchać.
W swoich projektach stawia na funkcjonalność, dostosowanie przestrzeni do użytkownika i otoczenia oraz formę i estetykę.

Kontakt: e-mail: biuro@zielonekreacje.pl / tel. 606 22 00 13

Kosno-Jończy Joanna

Ukończyła architekturę krajobrazu I i II stopnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, aktualnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej SGGW. Pod względem badawczym jest zainteresowana percepcją drzew, ochroną drzew w procesach inwestycyjnych, diagnostyką oraz oceną szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych (w szczególności na terenach znajdujących się pod ochroną konserwatorską). Interesuje się tematem minimalizowania skutków kolizji pomiędzy infrastrukturą techniczną a drzewami, m.in. poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-materiałowych. Zawodowo ukierunkowana na inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz ekspertyzy dendrologiczne.

Kontakt: e-mail: kosno.joanna@wp.pl / tel. –

Myśliwiec ‘Gardner’ Jakub

Projektant i wykonawca ogrodów, inwestor zastępczy, konsultant branżowy. Specjalizacje zawodowe: funkcja i ergonomia przestrzeni, inżynieria i technika ogrodowa, metodologie i technologie projektowania. Aktywny społecznik, motywacja: pragnienie by uczynić lepszym i piękniejszym świat, w którym żyją moje dzieci i będą żyć ich dzieci. Pomysłodawca i lider Organizacji Ogrodów Polskich. Wartość wnoszoną w pracę zawodową i społeczną czerpie z różnorodnych doświadczeń z branży ogrodniczej, a także przedsięwzięć społecznych i biznesowych. Zajmował się wykonawstwem oraz utrzymaniem ogrodów i terenów zielonych, prowadzeniem pracowni projektowej, detaliczną i hurtową sprzedażą roślin i materiałów ogrodniczych, produkcją roślinną, produkcją podłoży ogrodniczych, dystrybucją nawierzchni ekologicznych… a poza ogrodami m.in.: promocją przedsiębiorczości, wspieraniem rozwoju liderów społecznych, rozwoju regionalnego, nowoczesnymi usługami internetowymi, grafiką reklamową i internetową, marketingiem, copywritingiem. Obecnie priorytetem zawodowym jest marka Jakub Gardner Team.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 535 73 73 61

Kurek-Stokowska Marta

Marta Kurek-Stokowska – nowohucianka z urodzenia i zamiłowania, projektantka ogrodów, graficzka, ilustratorka. Absolwentka wydziału Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Laureatka konkursu o “Laur rewitalizacji 2009” za pracę swoją magisterską. Uczestniczka międzynarodowego projektu unijnego “ReNewTown. New post-socialist city: Competitive and Attractive”. Zaangażowana w projekty społeczne i ekologiczne, od wielu lat związana z programem “Ogrody Nowej Huty” gdzie wraz z mieszkańcami tworzyła ogrody społeczne, realizatorka warsztatów projektowych i ogrodniczych dla dzieci i młodzieży. Organizatorka i uczestniczka wielu konsultacji społecznych. Przez szereg lat odpowiedzialna za identyfikację wizualną Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida. Jako ilustratorka ma na koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych, oraz publikacji. Obecnie jest głównym projektantem w Jakub Gardner Team, specjalizującym się w ogrodach prywatnych. W swoich kompozycjach stawia na proporcje, funkcjonalność i logikę. Nadzoruje realizację ogrodu jako inwestor zastępczy, prowadzi konsultacje branżowe i szkolenia.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 535 73 73 61

Mielke Marcin

Inżynier architekt krajobrazu i magister gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2014 roku zajmuję się projektowaniem ogrodów prywatnych, natomiast od 2016 roku także projektowaniem przestrzeni publicznych, przygotowywaniem opracowań branżowych z zakresu zieleni dla inwestycji liniowych i kubaturowych, a także obsługą inwestycji. Dodatkowo pasjonat dendrologii, Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Inspektor nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym.

Kontakt: e-mail: marcinmielke.archkraj@gmail.com  /  tel. 792236772

Bajerska Joanna

Absolwentka Architektury krajobrazu i Gospodarki przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i komunikacja wizualna w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od pięciu lat pracuje w jednej ze szczecińskich pracowni architektury krajobrazu. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych, osiedlowych i prywatnych. Wykonuje operaty i inwentaryzacje dendrologiczne. Zajmuję się przygotowywaniem fotorealistycznych wizualizacji. Dodatkowo interesuje się tematyką związaną z projektowaniem przestrzeni przyjaznej dla osób niepełnosprawnych oraz z ogrodami sensorycznymi. W życiu prywatnym zagorzała fanka powieści

kryminalnych. Kontakt: e-mail: joanna.bajerska@mixbox.pl  /  tel. –

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK