Menu Zamknij

projektanci

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy projektantów zrzeszonych w SAK.

Woźniak Magdalena

Od 10 lat kształcę się w kierunku architekta krajobrazu. Od 5 lat pracuję w zawodzie, zaczynałam jeszcze jako studentka. W 2022 roku ukończyłam studia II stopnia na kierunku Architektura Krajobrazu w Poznaniu. Obecnie zdobywam potrzebną praktykę do pracy jako inspektor nadzoru nad terenami zieleni w miastach oraz jako przyszły certyfikowany inspektor drzew. Dążę do osiągnięcia jak najwyższego poziomu umiejętności i wiedzy oraz zdobycia wszystkich specjalizacji w kierunku ochrony drzew w inwestycjach związanych z zakładaniem zieleni miejskiej. Propaguję nowoczesne i ekologiczne rozwiązania dla ochrony roślin oraz działam na rzecz uświadamiania społeczeństwa na temat istoty ochrony tak cennej dla miasta przyrody.

Kontakt:
e-mail: / tel. 509 26 87 87

Grąbczewski Wojciech

Jestem szkółkarzem, zajmuję się przede wszystkim produkcją roślin dla potrzeb projektów zieleni. Współpracuję z architektami krajobrazu, architektami i inwestorami bezpośrednio, starając się upowszechniać dostęp do roślin najwyższej jakości. Na co dzień chętnie angażuję się w przedsięwzięcia pozwalające łączyć moje doświadczenie ze świata szkółkarstwa z wyzwaniami praktycznego procesu realizacji zieleni: od projektowania, planowania, realizacji i serwisowania. Współpracuję z użytkownikami roślin w ponad 10 krajach Europy i Azji. Chętnie dzielę się swoimi obserwacjami i pomysłami z zainteresowanymi. Sporadycznie zajmujemy się także wykonywaniem szczególnie ciekawych projektów zieleni.

Kontakt:
e-mail:  tel. 601 333 077

Franosik Łukasz

Absolwent Politechniki Krakowskiej na kierunku Architektura Krajobrazu. Doświadczenie zdobył w Polskim oddziale międzynarodowego biura AEDAS. Wiele lat zajmował się specjalistycznymi projektami z dziedziny hardscape. Od ponad dziesięciu lat prowadzi również własne studio projektowe atelier LPF. Zajmuje się projektami z dziedziny architektury krajobrazu i wszystkim co jest w jakikolwiek sposób powiązane z designem.

Kontakt: e-mail: tel. 502 299 664

Paniec Joanna

Joanna Paniec

architektka krajobrazu, animatorka kultury, edukatorka. W 2004 roku ukończyła studia w Katedrze Sztuki, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się projektowaniem zieleni miejskiej i ogrodów, w latach 2015 – 2020 ogrodnik miejska w Gdańsku i główna specjalistka ds. zielonej marki miasta w Biurze Prezydenta Gdańska. Aktualnie jako ekspertka ds. edukacyjnych wspiera Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w projekcie “Klimat w szkołach metropolii”, prowadzi własną pracownię projektową slowgarden.design, promując kształtowanie otoczenia w sposób zrównoważony, oraz współtworzy podcast „Odcienie zieleni” (www.odcieniezieleni.org).

Kontakt: e-mail: tel. 605 035 612

Młynarczyk-Tarczyńska Magdalena

Magdalena Młynarczyk-Tarczyńska

Architektka krajobrazu (absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz licencjat sztuki (absolwentka Instytutu Sztuki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego). Autorka publikacji naukowych o tematyce zrównoważonego rozwoju, uczestniczka licznych konferencji. Swego czasu doktorantka w Zakładzie Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie Kierownik Działu Zieleni w firmie Rotomat Sp. z o.o. Swoje kwalifikacje zawodowe cały czas podnosi na kursach i szkoleniach.

Hajduk Ewelina

Ewelina Hajduk

Jestem mgr inż. architektką krajobrazu od 2011 roku. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Od tego czasu czynnie pracuję w zawodzie, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności, tym samym pielęgnując swoją pasję, jaką jest moja praca.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako architektka krajobrazu na różnych stanowiskach, w tym w firmie wykonawczej, w biurze architektonicznym, w jednostce administracji publicznej oraz w mojej własnej pracowni projektowej, którą obecnie prowadzę pod nazwą Umajone – Studio Architektury Krajobrazu.

Zawód architekta krajobrazu jest mi znany z różnych stron, posiadam wszechstronną wiedzę, która pozwala mi spełniać oczekiwania klientów i zmieniać otaczającą nas przestrzeń zgodnie z potrzebami zmieniającego się klimatu. Interesuję się wszystkim, co ma związek z zielenią i zawodem architekta krajobrazu, ale najbardziej fascynuje mnie jego graficzna strona, czyli projektowanie. Ponadto szczególnie ciekawią mnie zagadnienia związane z ogrodami naturalistycznymi, projektowaniem terenów publicznych oraz terapeutycznymi właściwościami natury.

Kontakt e-mail: /  tel. 691 584 636.

Wiatrowska Anna

Anna Wiatrowska

Ukończyłam studia na kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Obecnie prowadzę studio projektowe Szumiące Ogrody. Od samego początku postawiłam na zdobywanie doświadczenia w praktyce. Skupiłam się na poznawaniu roślin poza katalogami. Przepracowałam wiele godzin przy pielęgnacji roślin patrząc jak rosną i się zmieniają. Zostałam ogrodniczką, konsultantką, prowadziłam szkolenia, a od 2016 r. zaczęłam tworzyć autorskie projekty ogrodów. W tym czasie zostałam także kierownikiem zespołu realizowałam swoje projekty na terenie Krakowa i okolic. Praca bezpośrednio z roślinami była ogromnie ważnym doświadczeniem, dzięki któremu obecnie projektuje zieleń w bardzo świadomy i przemyślany sposób. Specjalizuję się w ogrodach naturalnych, rabatach bylinowych, preriowych, ogrodach nowoczesnych, leśnych. Projektuję także tarasy, balkony. Nawet z najmniejszej przestrzeni da się stworzyć bioróżnorodny ogród! Niezwykle bliska jest mi dbałość o ekologię ogrodów i ich przyjazność dla środowiska. Korzystam ze zrównoważonych, mądrych rozwiązań, które sprawią, że ogród stanie się miejscem sprzyjającym lokalnemu ekosystemowy i Tobie. Projekty zaczynam od kartki papieru i ołówka. Lubię wplatać nasze rodzime gatunki, projektować rośliny o niezwykłych sylwetkach. Jestem zdecydowaną zwolenniczką przewagi zieleni nad betonem.

Kontakt e-mail: /  tel. 785 24 14 79.

Przybylak Łukasz

Łukasz Przybylak

Mgr inż. architekt krajobrazu, specjalista ds. ogrodów historycznych. Autor licznych opracowań rewaloryzacyjnych i studialnych dla historycznych rezydencji w Polsce (realizowanych pod szyldem Hortus Excelsior). Współpracował ze szwajcarską pracownią architektury krajobrazu VOGT Landschaftsarchitekten AG oddział w Berlinie m.in. przy dokumentacji projektowej dla Lohsepark Hafencity w Hamburgu oraz z Brandenburgische Schlösser GmbH przy wdrożeniowej fazie rewaloryzacji parku pałacowego w Altdöbern. Na przestrzeni lat 2016-2019 odbył staże towarzyszące z zakresu zarządzania dziedzictwem ogrodowym w Stiftung Preussische Schlösser und Gärten w Poczdamie oraz w Historic Royal Palaces (Hampton Court, Kensington, Kew).
W latach 2015-2021 kierował Działem Ogrodowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gdzie oprócz koordynacji bieżącej pielęgnacji ogrodu opracowywał dokumentację rewaloryzacyjną i czuwał nad wdrażaniem jej kolejnych etapów.
W 2021 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako konsultant ds. ogrodów historycznych gdzie odpowiada za działania rewaloryzacyjne w otoczeniu rezydencji Prezydenta RP.
Jest współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO).

Od 2020 roku realizuje badania doktoranckie poświęcone sztuce ogrodowej w Warszawie okresu panowania Wettynów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Od 2017 roku związany jest z Europejskim Szlakiem Ogrodów Historycznych (ERHG) – szlakiem kulturowym Rady Europy a od 2020 roku jest jego wiceprezydentem.
Należy także do Niemieckiego Towarzystwa Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL) oddziału Berlin-Brandenburg i grupy roboczej DGGL poświęconej ogrodom historycznym. Jest także zrzeszony w Drezdeńskim Towarzystwie Historycznym (DGV).

kontakt:  600 435 345 / e-mail:

Wolna Justyna

Justyna Wolna

mgr inż. architekt krajobrazu. Ukończyła studia o kierunku architektura krajobrazu oraz rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich). Ponadto z zawodu jest również florystką. Miłośniczka przyrody, w swoich projektach lubi wdrażać naturalistyczne rozwiązania. Interesuje się również sekretnym językiem kwiatów, dendro- i hortiterapią. Obecnie pracuje jako specjalista ds. zieleni w przedsiębiorstwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszcz sp. z o.o.  Zajmuje się m.in.  planowaniem i projektowaniem nowych inwestycji z zakresu zielono-błękitnych rozwiązań, doborem roślin i materiału siewnego. Ponadto odpowiada za nadzór przy utrzymaniem zieleni oraz nadzór dendrologiczny przy inwestycjach realizowanych przez MWiK.

Kontakt: e-mail:

Janowska-Kryszczuk Helena

Helena Janowska-Kryszczuk

Prowadzę firmę OPEN the GREEN łącząc pracę ze swoją wieloletnią pasją. Wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, zdobyłam dzięki ukończonym studiom na kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam specjalizację Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Studia były kontynuacją rozpoczętej wcześniej edukacji w technikum architektury krajobrazu w Siedlcach. W 2014 roku ukończyłam kurs INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI organizowany przez oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej (SITO). Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z obiektami architektury krajobrazu tj. operatów pielęgnacyjnych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów rewaloryzacji, projektów koncepcyjnych oraz projektów wraz z dokumentacją wykonawczą. Jako firma zajmujemy się głównie terenami publicznymi. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową, kosztorysową oraz specyfikacje skwerów, parków i innych terenów użyteczności publicznej. Posiadam doświadczenie przy realizacji i nadzorach swoich projektów oraz przy pielęgnacji zieleni. Prowadzone dotychczas prace obejmowały zieleń na terenach publicznych, przy placówkach oświatowych (ogrody edukacyjne dydaktyczne), urzędach, firmach, zabytkowych obiektach oraz przy domach jednorodzinnych. Prowadzę również warsztaty związane z edukacją ekologiczną dzieci i dorosłych (m.in. warsztaty związane z motylami i owadami pożytecznymi, naturalnym ogrodem, ogrodem w zgodzie z naturą).

kontakt:  603 112 919 / e-mail:

Trojanowska Monika

Monika Trojanowska

Absolwentka Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej i studiów podyplomowych z zakresu Architektury Krajobrazu. W latach 2017-2022 pracowała na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej. Od 2022 zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe:
– terapeutyczne właściwości krajobrazów kulturowych
– poszukiwanie standardu projektowania ekoosiedli w Polsce.
Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji i projektów z zakresu architektury, urbanistyki i kształtowania krajobrazu. Najważniejsze publikacje:
– “Parki i ogrody terapeutyczne”, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa
– “Ekoosiedla. Kształtowanie zrównoważonych osiedli miejskich na przykładzie doświadczeń francuskich”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy
– “Poszukiwanie standardu projektowania ekoosiedli w Polsce”, Wydawnictwa Uczelniane UTP w Bydgoszczy.

kontakt:  607 137 245 / e-mail: Trojanowska.Monika.2@gmail.com

Jakubowski Kasper

Jestem edukatorem przyrody i prezesem Fundacji Dzieci w Naturę. Jako architekt krajobrazu współpracuję z organizacjami pozarządowymi, aktywistami, zarządami zieleni, biurami architektonicznymi m.in. z Insomia, Wojtyś&Wójtowicz Architekci, BBGK i deweloperami przy projektach zieleni pozwalających wdrażać prośrodowiskowe rozwiązania dla miast. We współpracy z Kwiaty i Badyle zaprojektowałem zieleń na osiedlu “Nowy Strzeszyn” w Poznaniu (2020-2021). Popularyzuję w Polsce koncepcję czwartej przyrody w miastach, którą stworzył prof. Ingo Kowarik – przede wszystkim z myślą o wykorzystywaniu sukcesji ekologicznej w projektowaniu i potencjału “zieleni nieformalnej” (pojęcie za SGGW) w mieście. Jestem autorem ebooka “Czwarta przyroda: sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”. Jestem też autorem – razem z Dzieci w Naturę, pracownią Archigrest i Kają Kusztrą – stałej ekspozycji i ścieżki edukacyjnej po czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego (2022). Widzę sens w niekonfliktowych działaniach aktywizujących mieszkańców wokół lokalnej przyrody. Dlatego popularyzuję w Polsce ideę lasów kieszonkowych (‘tiny forest’) metodą Miyawaki, zainicjowałem i animowałem posadzenie pierwszych trzech w Polsce na ul. Milczańskiej w Poznaniu współpracując z poznańskim deweloperem UWI. Oprowadzam też mieszkańców i dzieci po przyrodzie miejskich nieużytków, poboczności, zarośli, sawann, wąwozów, torowisk czy miejskich dżungli. Zaprojektowałem ogród ruderalny na festiwalu ogrodów i sztuki InGarden w Lublinie (2022) i instalację o bioróżnorodności “RE-NATURA” na wystawie „Antropocen” w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (2022). Prowadzę też zajęcia dla studentów/studentek architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej (2022).

kontakt:  602 780 727
e-mail: