Menu Zamknij

projektanci

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy projektantów zrzeszonych w SAK.

Więckowska Anna

Anna Więckowska; SAK

Jestem architektką krajobrazu – absolwentką SGGW na kierunku architektura krajobrazu (2008). Przygodę z zawodem rozpoczynałam w pracowniach projektowych RS Architektura Krajobrazu oraz Ogród, Park, Krajobraz.
Od 2013 roku prowadzę firmę SPAZIO. Projektuję ogrody, zieleń osiedlową oraz publiczne tereny zieleni: place zabaw, skwery i parki, również zabytkowe. Wykonuję inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz projekty ochrony zieleni podczas budowy. Współpracuję z biurami architektonicznymi, firmami wykonawczymi, deweloperami oraz urzędami w procesie przygotowawczym inwestycji i jej realizacji w zakresie branży zieleni.

Jestem również sponsorką i merytoryczną liderką projektu ArboMap – prawdopodobnie jedynego oprogramowania, które kompleksowo wspomaga inwentaryzację zieleni, od pracy w terenie, po generowanie dokumentacji. Program ten pomógł mi zinwentaryzować m.in. takie zabytkowe obiekty, jak parki w Nałęczowie, Lubartowie i Kielcach, ul. Bydgoską w Toruniu, czy Aleję Lipową w Nałęczowie. Strona programu: arbomap.eu

Bykh Olek

Botanik, absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zwolennik przywracania ekosystemów naturalnych w środowisku miejskim, rozwiązań nature/ecosystem-based, oraz ekomorficznego podejścia w projektowaniu. Miłośnik fotografii krajobrazowej.

Kontakt: e-mail: /  tel. 665 864 368

 

Lityńska-Dworniczak Joanna

projektantka ogrodów i terenów zieleni z licznymi realizacjami w kraju i zagranicą. Kształtuje przestrzeń w stylu naturalistycznym, tworząc formy inspirowane lokalnymi krajobrazami. Doświadczenia ogrodniczo-przyrodnicze w 2015 roku dały początek autorskiej pracowni projektowej “Ogrody Lityńska”, gdzie realizuje również prace w zakresie architektury krajobrazu – wyróżniają je: bioróżnorodność, dbałość o detale i naturalne materiały. Specjalizuje się w kształtowaniu rabat bylinowych oraz kompozycji traw ozdobnych. We współpracy z innymi specjalistami realizuje własne projekty oraz doradza w zakresie doborów i ochrony roślin. 

Wykształcenie ogrodnicze zdobyła w 2012 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w 2019 roku ukończyła studia na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2018 jest członkinią Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu – Oddział Dolnośląski. Czerpie inspiracje z jogi, kuchni, muzyki i fotografii. 

kontakt: 728 846 978,
e-mail:
strona firmy: www.ogrody-litynska.pl

Marciocha Marcin

Jestem dyplomowanym Architektem Krajobrazu, ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, kierunku Architektura Parków i Ogrodów, wydziale Ogrodniczym. Otrzymując tytuł magister inżynier Architektury Krajobrazu. Swoją ścieżkę kariery rozpocząłem projektując razem z koleżanką (jeszcze na studiach) zagospodarowanie / rewitalizacje części linii brzegowej przy jeziorze Białym w Okunince. W kolejnych latach projektowałem głównie ogrody przydomowe, tereny wokół budynków biurowych, administracyjnych. Dwa lata temu w 2020 r. wykonałem projekt zamienny do projektu rewitalizacji głównego placu we Włodawie, terenu dookoła budynku “Czworobok” (dotychczas największy mój projekt rewitalizacji), oraz rewitalizację skweru o nazwie “Plac Zesłańców Sybiru”, również w mieście Włodawa. Obydwa projekty rewitalizacji zostały wykonane. Obecnie kontynuuję zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności w obszarze projektowania i wizualizacji projektów, oraz nadzorowania robót terenowych.

Kostrzewa Katarzyna

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT-SITO, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego, Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku architektura krajobrazu, w specjalizacji Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu. Pochodzę z Gdańska, gdzie mieszkam i pracuję. Największą moją pasją są drzewa, dlatego wyspecjalizowałam się w ich ocenie, poprawie ich stanu zdrowotnego oraz ochronie w procesie inwestycyjnym. Sprawuję nadzory inwestorskie, głównie pod kątem ochrony zieleni wysokiej. Wykorzystując moją wiedzę i nabyte doświadczenie wykonuję również inwentaryzacje zieleni, operaty dendrologiczne, projekty ochrony drzew oraz projekty zieleni. Oprócz czynnej pracy zawodowej jestem etatowym pracownikiem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych na kierunku architektura krajobrazu oraz architektura.

Kontakt: e-mail: katarzyna.kostrzewa@ssw-sopot.pl / tel. 506 576 684

Skarżyński Daniel

Dr inż. arch. kraj. Daniel Skarżyński – specjalista w zakresie projektowania i realizacji wewnętrznych i zewnętrznych pionowych ogrodów. Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Praca naukowa na Uczelni obejmowała zagadnienia dotyczące zastosowania wertykalnych ogrodów. Podczas badań zaprojektował i stworzył pierwszy zewnętrzny modułowy pionowy ogród przystosowany do polskich warunków klimatycznych. W branży projektowej działa już od 15 lat. Jest autorem ponad 100 projektów ogrodów i 250 roślinnych ścian.

Kontakt: e-mail: tastydesigner.com

Kucharska Małgorzata

Moja droga z architekturą krajobrazu rozpoczęła się w Olsztynie. To na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim zdobyłam wiedzę i uzyskałam tytuł. Od 2016 roku jestem magistrem – inżynierem architektury krajobrazu czynnie biorącym udział w życiu akademickim, aktywnym zawodowo. Moja pasja do fotografii i malarstwa znajduje swoje odbicie w projektach ogrodów i przestrzeni publicznych. Po studiach podjęłam pracę w olsztyńskiej firmie zajmująca się zielenią Viridis, następnie nawiązałam współpracę z architektem, Panem Tomaszem Lellą. Przez kolejne dwa lata byłam koordynatorem i projektantem w firmie LandAR zajmującej się zamówieniami publicznymi w Warszawie, dla której przygotowałam kilkanaście projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Od kilku lat projektuję dla klientów indywidualnych, starając się wypełnić przestrzeń zielenią w harmonii z otoczeniem. W 2021 roku założyłam własną działalność, z siedzibą na Warmii, gdzie projektuję dla klientów z całego regionu. Jestem zwolenniczką, ekologicznego podejścia do projektowania, wykorzystywania istniejących zasobów, i edukacji klientów poprzez pokazywanie im jak stworzyć przyjazny ogród dla rodziny. Zachęcam do zakładania ogródków warzywnych i sadów, projektuję w zgodzie z naturą, podkreślając, że nie warto wycinać drzew. Jestem ambitną i pomysłową osobą. Poza projektowaniem moją pasją jest jazda konna, fotografia przyrodnicza, malarstwo olejne, akwarela, oraz literatura fantastyczna i naukowa.

Kontakt: e-mail: / tel. 509 079 126

Sałata Bartłomiej

Jestem uczniem szkoły średniej, kształcę się w kierunku architektury krajobrazu. Z chęcią przyswajam nowe informacje i nabywam praktyki związane z projektowaniem przestrzeni w sposób zrównoważony i świadomy oraz wielodziedzinowy.

Kontakt: e-mail:

Lech Aleksander

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

Kontakt: e-mail:  / tel. 600 932 167

Wlazły Beata

Z zamiłowania szkółkarz i dendrolog. Dyplom magistra inżyniera Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, uzyskałam na wydziale ogrodniczym, na kierunku Ogrodnictwo Ogólne ze specjalizacją Szkółkarstwo Ozdobne. Prowadziłam rodzinne Gospodarstwo Szkółkarskie, pracując także w rodzinnej firmie Hydrosanit-Pompy i systemy wodne sp.j. Obecnie pracuję na stanowisku starszego inspektora w poznańskim oddziale Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Studentka Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu i miłośniczka kształtowania terenów zieleni.

Kontakt: e-mail:  / tel. 516 794 804

Hetmaniok-Kowalik Estera

Jestem z wykształcenia technikiem architektury krajobrazu i magistrem sozologiem 😊 Zawodowo zajmuję się sprawami ochrony środowiska w firmie budowlanej. Miałam także przygodę w nadzorowaniu wykonywania nasadzeń kompensacyjnych przy projekcie inwestycji liniowej. Prywatnie jestem miłośnikiem przyrody, a przede wszystkim terenów zieleni. Stanowczo sprzeciwiam się wszechobecnej betonozie i moim marzeniem jest kreowanie zielonego świata (a przynajmniej najbliższej okolicy) 😊 Poza tym rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, także o mojej przyrodniczej determinacji może świadczyć fakt, że co dwa tygodnie spędzam w pociągu po 7 godzin w jedną stronę.

Kontakt: e-mail: / tel. 500 833 030

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK