Menu Zamknij

Logo SAK

Logo Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu do pobrania (wraz ze wskazaniem szerokości grafiki) oraz wszystkie pliki graficzne do pobrania wraz z plikami Corel (.cdr) i Ilustrator (.ai).

Dopuszcza się modyfikację koloru logo jedynie do publikowania w technice czarno-białej. Logo powinno być eksponowane na tle białym lub zbliżonym do koloru białego.

Informacje dla członków stowarzyszenia nt. wykorzystania logo SAK

Możliwość publikacji logo SAK na własnej stronie www przysługuje, każdej osobie która opłaciła składkę podstawową. Logo na stronie firmy powinno zawierać hiperłącze do strony SAK: www.sak.org.pl.
W zamian na stronie SAK zamieścimy link do strony firmowej.

Szersze prawa do korzystania z logo, mają członkowie SAK którzy opłacili składkę członkowską uzupełniającą (firmową). Logo Stowarzyszenia może być umieszczane na:

  • materiałach i drukach firmowych,
  • materiałach promocyjnych oraz podczas wystaw, pokazów i innych imprez promocyjnych,
  • szyldach oraz środkach transportu,
  • stronach internetowych.

Logo stowarzyszenia nie może być wykorzystywane komercyjnie jako element promujący sprzedaż produktów i usług. Przez komercyjne wykorzystanie logo rozumie się w szczególności:

  • umieszczanie logo na produktach przeznaczonych do sprzedaży,
  • umieszczanie logo na opakowaniach, instrukcjach i innych materiałach powiązanych bezpośrednio z produktem,
  • umieszczanie logo na materiałach reklamowych bezpośrednio zachęcających do kupna produktów lub usług (np. oferta firmy),
  • posługiwanie się prawem do korzystania z logo jako gwarancji określonego poziomu jakości towarów lub usług.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK