Menu Zamknij

Myczkowski Tomasz

Dr inż arch. Tomasz Myczkowski od 1994 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania Wydziału Architektury PWr (doktorat w 2002 roku). 
Od roku 1994 prowadzi z żoną mgr inż. arch. Różą Myczkowską PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ MYCZKOWSKI – zajmującą się szeroko pojętym projektowaniem architektonicznym, konserwatorskim oraz projektami wnętrz.

Nagrody i wyróżnienia za działalność zawodowo-twórczą:

1994r. – I nagroda w konkursie realizacyjnym na modernizację nawierzchni Rynku, pl. Solnego i ul. Świdnickiej (do ul. Kazimierza Wlk.) we Wrocławiu. 
2000 r. – Ogólnopolska Nagroda SARP im. Ewy Kazimirowskiej – Cieszyńskiej za dokonania związane z projektowaniem otwartych przestrzeni publicznych.
2002 r. – Członek zespołu autorskiego nagrodzonego Nagrodą Ministra Infrastruktury za projekt modernizacji Rynku w Płocku.
2013 – Wyróżnienie w konkursie PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA w kategorii “nowy obiekt” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2013 za Zagospodarowanie terenu “Miejsca spotkań” w Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu.
2013 – II nagroda w Konkursie „Piękny Wrocław 2013 edycja XXIV”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – obiekt inżynierski, za projekt pt.: „Zagospodarowanie rynku Psiego Pola”.
2017 – III nagroda w Konkursie „Piękny Wrocław 2017 edycja XXVII”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna, za projekt pt.: „Zagospodarowanie bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza we Wrocławiu”.
2019 – wyróżnienie w Konkursie „Piękny Wrocław 2019 edycja XXIX”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – modernizacja obiektu historycznego dla budynku administracyjno-biurowego Hydropolis, pawilon kasowy, zagospodarowanie terenu, ul. Na Grobli 17.

Autor obszernego cyklu artykułów poświęconych nawierzchniom kamiennym w dwumiesięczniku „Świat Kamienia”.
Wykładowca Studium Podyplomowego z Architektury Krajobrazu.

Kontakt: e-mail:  /  tel. 602 538 436