Menu Zamknij

Standardy kształtowania zieleni w Łodzi

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej w Łodzi opracowało Standardy kształtowania zieleni w Łodzi. 

Opracowanie obejmuje wymagania i zalecenia w zakresie:
– ochrony zieleni w trakcie procesu inwestycyjnego,
– projektowania zieleni miejskiej,
– zakładania zieleni,
– utrzymania zieleni miejskiej,
– wymagań wobec wykonawców oraz osób biorących udział w procesie inwestycyjnym, związanym z zielenią.

Obecnie Standardy są uszczegóławiane w toku konsultacji branżowych. Zapraszamy do zapoznania się z projektem.

Plik do pobrania: Standardy kształtowania zieleni Standardy kształtowania zieleni w Łodzi (projekt) – plik .pdf 6,5 Mb. (Aktualizacja z dn. 21.06.2019 r.)

Standardy kształtowania zieleni w Łodzi są przygotowywane głównie przez członków SAK. Treści merytoryczne opracowali: mgr inż. Piotr Drozda, dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, mgr inż. Małgorzata Dyngosz, dr inż. arch. kraj. Anna Gałecka-Drozda, mgr inż. Mariusz Krynicki, mgr inż. arch. kraj. Anna Popów-Nowicka, dr inż. Joanna Rayss, dr arch. kraj. Piotr Reda oraz dr inż. Daniel Skarżyński.
Konsultacji merytorycznych udzielali: mgr inż. Dominika Andrzejewska-Wąs, dr inż. arch. Krzysztof Cebrat i mgr inż. arch. kraj. Szymon Rozalski

Za kierowanie projektem i redakcję merytoryczną odpowiedzialni są: dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak oraz dr, arch. kraj. Piotr Reda.
Opracowania graficzne wykonali: mgr inż. arch. kraj. Mateusz Kulon, Agata Kwaśniewska oraz inż. arch. kraj. Maciej Motas.

Konsultacje merytoryczne ze strony ZZM w Łodzi prowadzili: Inga Nowakowska, Arkadiusz Grzelak.

W przypadku cytowania Standardów, prosimy aby w przypisach stosować zapis:
Standardy kształtowania zieleni w Łodzi (Projekt), Dworniczak Ł. (red.), Reda. P. (red.) 2018, UM Łodzi

Prezentacja Standardów

– Poznań – Standardy kształtowania zieleni w Łodzi: konsultacje w środowisku branżowym / Wydział Ogrodnictwa UP w Poznaniu – 07.12.2018 r.
– Tuszyn – Konsultacje z wykonawcami zrzeszonymi w SAK – 29.02.2019 r.
– Warszawa – Walne Zebranie SAK – 08.03.2019 r.
– Gdańsk: Promocja SAK na konferencji Stormwater Poland 2019, Prezentacja pt. Wody opadowe w standardach kształtowania zieleni w mieście – 11.03.2019 r.
– Poznań – Debata Samorządowców nt. Standardów – Targi Gardenia – 22.03.2019 r.
– Wrocław – Szkolenie dla Samorządowców w MPWiK
– Wrocław – Szkolenie w Muzeum Architektury

Dziękujemy za cenne uwagi i sugestie

Poza ekspertami z grupy autorów, duży wkład merytoryczny do Standardów wnieśli zaprzyjaźnieni praktycy, którzy wskazali szereg cennych uwag. Dziękujemy serdecznie:
– Piotr Tyszko-Chmielowiec – Fundacja EkoRozwoju / Instytut Drzewa
– Mariusz Dąbrowski – OSTO
– Agnieszka Świderek – pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków
– Magdalena Przebinda – VOGT Studio
– Michał Zarzecki
– Maciej Motas – Arborysta.com

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK