Menu Zamknij

Furtak Marcin

Marcin Furtak od 2002 roku jest pracownikiem Politechniki Krakowskiej. W latach 2010-2014  pracował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, w latach 2012-2013 kierując Pracownią Projektowania Architektury Krajobrazu. 

kontakt: tel.: +48 608 177 419, e-mail:  

strona firmy: www.f-11.pl

Biogram

Obecnie jako adiunkt ze stopniem dr hab. pełni funkcję dyrektora Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.  W ramach pracy laboratorium prowadzi programy naukowo – badawcze oraz wykonuje prace zlecone dla przemysłu. Współpracuje z zewnętrznymi jednostkami naukowymi, administracją rządową i samorządową, instytucjami kościelnymi oraz instytucjami muzealniczymi. Marcin Furtak jest również praktykującym architektem, prowadzi biuro projektowe pod nazwą „Pracownia Projektowa F-11”. Łącząc dokonania naukowe z praktyką jest autorem ok. 100 projektów obiektów architektury użyteczności publicznej (projektował jako autor m.in. budynki sądów, centra kulturalno – artystyczne, szkoły powszechne i wyższe, budynki muzealne, kościoły), projektów konserwatorskich,  projektów obiektów mostowych oraz dzieł sztuki inżynierskiej.

Doświadczenie zawodowe

Marcin Furtak w 2016 roku z wyróżnieniem zakończył proces habilitacyjny otrzymując tytuł naukowy dr hab. w dyscyplinie architektury i urbanistyki. W 2008 roku za całokształt pracy naukowej i dydaktycznej został wyróżniony Nagrodą Rektora Politechniki Krakowskiej, a za osiągnięcia organizacyjne otrzymał wraz z zespołem którym kierował nagrodę zespołową Rektora Politechniki Krakowskiej w 2016 roku. W 2017 roku za dotychczasową pracę naukową i dydaktyczną został nagrodzony przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę brązowym Medalem za Długoletnią Służbę. Dodatkowo, Marcin Furtak jest autorem monografii p.t. „Centralny Okręg Przemysłowy COP 1936-1939, Architektura i Urbanistyka”. Oprócz wyróżniającej pracy naukowej, której efektem jest ok. 50 artykułów w recenzowanych czasopismach, Marcin Furtak za swoją pracę twórczą został wielokrotnie wyróżniony, w tym nagrodami w ramach konkursów architektonicznych i urbanistycznych.