Menu Zamknij

Zapuszczanie miasta – czy publiczny park może być biocenotyczny?

Tomasz Niewczas, webinar

Data szkolenia: 13 czerwca 2024, g. 10:00 – 11:30
Miejsce: on-line
Prowadzący: Tomasz Niewczas, Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, autor profilu ‘ZielonyŻoliborz’
Partner webinaru: Zarząd Zieleni m. st. Warszawy
Formularz zapisu: kliknij

Zakres szkolenia:

 • wdrażanie rozwiązań wspierania bioróżnorodności w parkowej przestrzeni miejskiej;
 • praktyczne zastosowanie rozwiązań biocenotycznych w miejskim parku i ocena ich efektywności;
 • studium przypadku (Park Fosa i Stoki Cytadeli i Park Żeromskiego w dzielnicy Żoliborz w Warszawie)

Dzięki udziałowi w webinarze uczestnik:

 • wzbogaci podstawową wiedzę o przyrodniczych zależnościach i potencjale efektywnych ścieżek troficznych;
 • usystematyzuje swoją wiedzę na temat możliwych do wykorzystania działań wspierających przyrodę z uwzględnieniem kwestii związanych z ich odbiorem przez użytkowników;
 • przekona się o korzyściach płynących ze stosowania rozwiązań biocenotycznych we współczesnym projektowaniu terenów w miastach.

Poziom zaawansowania: podstawowy.

Webinarium zostało stworzone z myślą o:

 • planistach przestrzennych i urbanistach
 • projektantach ogrodów
 • projektantach przestrzeni publicznych
 • wykonawcach ogrodów
 • wykonawcach przestrzeni publicznych
 • pracownicach administracji i zarządcach terenów zieleni
 • pracownikach samorządów: urzędnikach
 • studentach.

Koszt szkolenia i rejestracja

Jeśli chcą Państwo zapisać się na ten webinar prosimy o wypełnienie formularza.

Warunki szczegółowe
1. Informacje o rabatach dla członków SAK: oferta SAK.
2. W przypadku wydarzeń płatnych, uczestnicy szkolenia wpisywani są na listę po opłaceniu udziału.
3. Odwołanie udziału w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie informacji do dnia zakończenia rejestracji (w tym przypadku do 12 czerwca) – jest to warunek zwrotu kosztów.
4. Instytucje zwolnione z opłacania podatku VAT proszone są o przesłanie stosownego oświadczenia na

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu:
59 PLN brutto dla członków SAK
89 PLN brutto dla pozostałych uczestników.

Instytucjom, które utrzymują się ze środków publicznych wystawiamy fakturę ze zwolnieniem z VAT. Poprosimy o przesłanie stosownego oświadczenia w formie wiadomości e-mail.

Dane do przelewu:
91 1140 2004 0000 3502 3786 3335
Tytuł przelewu: “Webinarium SAK, data webinaru, imię i nazwisko uczestnika”.

Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma:
Nowe Media Marcin Dąbrowski
Warszawa 03-477, ul. Szymanowskiego 7/109A
NIP 521 171 70 51
Tel. +48 602 78 32 45

Prowadzący:

Tomasz Niewczas o sobie: jestem Żoliborzaninem, urzędnikiem – pracownikiem Zarządu Zieleni m.st. Warszawy, autorem profilu „ZielonyŻoliborz” na Facebook’u, architektem krajobrazu. Od kilku lat zapuszczam parki, którymi się zajmuję, aby pokazać, że są nie tylko miejscami dla ludzi, ale także i przyrody.”
Kontakt:
https://zzw.waw.pl/

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK