Menu Zamknij

Kostrzewa Katarzyna

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT-SITO, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego, Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku architektura krajobrazu, w specjalizacji Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu. Pochodzę z Gdańska, gdzie mieszkam i pracuję. Największą moją pasją są drzewa, dlatego wyspecjalizowałam się w ich ocenie, poprawie ich stanu zdrowotnego oraz ochronie w procesie inwestycyjnym. Sprawuję nadzory inwestorskie, głównie pod kątem ochrony zieleni wysokiej. Wykorzystując moją wiedzę i nabyte doświadczenie wykonuję również inwentaryzacje zieleni, operaty dendrologiczne, projekty ochrony drzew oraz projekty zieleni. Oprócz czynnej pracy zawodowej jestem etatowym pracownikiem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych na kierunku architektura krajobrazu oraz architektura.

Kontakt: e-mail: katarzyna.kostrzewa@ssw-sopot.pl / tel. 506 576 684