Menu Zamknij

urzędnicy

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy urzędników zrzeszonych w SAK.

Roszkowska Ewelina

Z wykształcenia i zawodu jestem biologiem, w 2015 roku ukończyłam studia II stopnia na kierunku biologia, specjalność biologia w ochronie środowiska, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem pracy magisterskiej była „Różnorodność gatunkowa i funkcjonalna flory roślin naczyniowych a udział dwóch ekspansywnych gatunków traw na siedliskach antropogenicznych”. Ponieważ na wcześniejszym etapie studiów skupiałam się na fizjologii roślin, w pracy naukowej skoncentrowałam się na ocenie stanu fizjologicznego roślin do oceny stanu siedliska – łącząc ze sobą zagadnienia z dziedziny fizjologii roślin i ochrony środowiska. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam prace w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie na stanowisku specjalista ds. edukacji, gdzie w głównej mierze zajmowałam edukacją ekologiczną, a także realizacją inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz oraz nadzoru nad realizowanymi projektami uwzględniającymi zachowanie bioróżnorodności. Od kilku lat interesuję się wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w celu adaptacji miast do zmian klimatycznych biorąc między innymi udział w międzynarodowym projekcie SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury. Ponadto jestem jednym z autorów i realizatorów projektu „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieści” finansowanego z funduszy EOG, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie 14 inwestycji mających wpłynąć na poprawę potencjału adaptacyjnego miasta. W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności projektowych, w 2021 roku podjęłam studia podyplomowe na kierunku Architektura Krajobrazu ed. 15, na Politechnice Wrocławskiej.

Kontakt: e-mail: / tel. 792237080

Hetmaniok-Kowalik Estera

Jestem z wykształcenia technikiem architektury krajobrazu i magistrem sozologiem 😊 Zawodowo zajmuję się sprawami ochrony środowiska w firmie budowlanej. Miałam także przygodę w nadzorowaniu wykonywania nasadzeń kompensacyjnych przy projekcie inwestycji liniowej. Prywatnie jestem miłośnikiem przyrody, a przede wszystkim terenów zieleni. Stanowczo sprzeciwiam się wszechobecnej betonozie i moim marzeniem jest kreowanie zielonego świata (a przynajmniej najbliższej okolicy) 😊 Poza tym rozpoczęłam studia podyplomowe z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, także o mojej przyrodniczej determinacji może świadczyć fakt, że co dwa tygodnie spędzam w pociągu po 7 godzin w jedną stronę.

Kontakt: e-mail: / tel. 500 833 030

Książek Dorota

Specjalista Ochrony Środowiska w wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, Interesuję się edukacją przyrodniczą miłośniczka gór oraz aktywnego spędzania czasu na rowerze MTB ,wolontariusz w hospicjum dla dzieci formuła dobra we Wrocławiu

Kontakt: e-mail: / tel. 608 266 005

Tuchowska Żaneta

Jestem doktorantką SGGW w Instytucie Rolnictwa, na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Obszar moich zainteresowań stanowią zielone ściany zewnętrzne, a przede wszystkim problem ich utrzymania. W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 7 lat pracuję w zawodzie, w Firmie Usługowej OGRÓD Maria Kociel w Łukowie, gdzie zajmujemy się szeroko pojętymi terenami zielonymi. Wykonujemy nie tylko projekty ogrodów, ale także specjalistyczne ekspertyzy dendrologiczne z wykorzystaniem tomografu akustycznego czy badania statyki drzew metodą elasto-inclino.

Kontakt: e-mail: /  tel. –

Kulas Anna

Miłośniczka zieleni i ogrodów. Wiedzę z zakresu ogrodnictwa rozwijała od szkoły średniej zdobywając tytuł technika ogrodnika a następnie poszerzała swoją wiedzę na wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) uzyskując tytuł mgr inż. ogrodnictwa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Od 2007 r. pracuje jako pracownik samorządowy zajmując się zarówno utrzymaniem i rozwijaniem terenów zieleni miejskiej jak i jej utrzymaniem i pielęgnacją. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – NOT-SITO/TZ/0192/21.

Kontakt: e-mail: /  tel. 507 966 708.

Anczykowska Anna

Absolwentka ogrodnictwa – kształtowanie terenów zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej. Uzyskała wyróżnienie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu za pracę magisterską o tematyce zieleni zabytkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk zagranicznych m.in. w Scottish Agricultural College w Ayr w Wielkiej Brytanii. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach branżowych. W 2019 r. ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni w Poznaniu. W obszarze jej zainteresowań jest zieleń miejska oraz projektowanie ogrodów przydomowych oraz naturalnych placów zabaw.

Kontakt: e-mail: /  tel. 609949256

Szwedkowski Witold

Od roku 2005 prowadzi działalność pod szyldem Miejska Partyzantka Ogrodnicza. Edukuje i popularyzuje obywatelskie działania w krajobrazie miejskim. Był inicjatorem lub współzałożycielem ogrodów społecznych w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Chorzowie.

W latach 2015-2019 współpracował z Parkiem Śląskim w zakresie propagowania różnych form ogrodnictwa miejskiego. Uczestniczył w takich imprezach jak „Sadzenie w Parku Śląskim”, „Wystawa kwiatowa”, „Śniadanie na trawie”, „Kontenery kultury”. Prowadził w Gazecie Parkowej rubrykę pt. Miejski ogrodnik, przybliżając sylwetki osób animujących różne formy ogrodnictwa miejskiego (ogrodnictwo partyzanckie, ogrody społeczne itp.)

Jest pomysłodawcą Schroniska dla niechcianych roślin. Prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w adopcji roślin pokojowych od roku 2010. Od roku 2015 idea schroniska rozpościera się również na aktywność innych podmiotów, które realizują ją na swój sposób.

W roku 2016 zorganizował Światowy Dzień Siania Dyni w Miejscach Publicznych który od tamtego czasu jest cykliczną, coroczną imprezą.

W roku 2017 współtworzył w Katowicach jeden z dwóch ogrodów deszczowych w gruncie w ramach warsztatów „Śląskie ogrody deszczowe” i obydwa ogrody deszczowe w skrzyniach w ramach programu „Deszczowa paczka” Fundacji Sendzimira.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 600 505 446

Kaliszewska Anna

Architekt krajobrazu pracujący w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jako stażysta specjalista ds.wiejskiego gospodarstwa domowego i zagospodarowania terenów zieleni.

Kontakt: e-mail:

Krawczyk-Walasik Emilia

Mgr inż. architekt krajobrazu. Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Biotechnologii, Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu oraz studiów podyplomowych z zakresu planowania przestrzennego i pedagogiki ogólnej. Obecnie od roku 2015 pracuję jako pracownik samorządowy. Interesuję się ochroną krajobrazu w planowaniu przestrzennym, systemem przyrodniczym miast oraz hortiterapią (terapią ogrodową). Prywatnie mama małego ogrodnika Miłoszka.

Kontakt: e-mail:

Waligóra Joanna

mgr inż. architekt krajobrazu, leśnik specjalności gospodarka leśna, Certyfikowany Inspektor Drzew, na stałe pracuje w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy na stanowisku insp. ochrony zabytków ds. założeń zieleni

Kontakt: e-mail: /  tel. –

Szewczyk-Taranek Bożena

dr inż., ogrodnik, pracownik Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, działu Kraków w Zieleni i Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA.. Wcześniej pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie założyła Studia Podyplomowe Terapia Ogrodnicza. Znawczyni tematyki ogrodów terapeutycznych, społecznych i partycypacyjnych. Zawodowo zajmuje się min. hortiterapią i socjoogrodnictwem, badając wypływ prac ogrodniczych, ogrodów i środowiska naturalnego na zdrowie emocjonalne, fizyczne i społeczne człowieka. Współpracuje ze Szpitalami, Szkołami Specjalnymi i Domami Pomocy Społecznej doradzając w projektowaniu profesjonalnych ogrodów o charakterze terapeutycznym oraz tworząc scenariusze specjalistycznych sesji hortiterapeutycznych dopasowanych do pacjentów. Jest zafascynowana niezwykłymi efektami ogrodnictwa poprawiającymi jakość życia i zdrowia ludzi.

Kontakt: , 661366821

Biela Magdalena

Absolwentka Akademii Rolniczej we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) Wydział – Rolniczy, Specjalność – Kształtowanie terenów zieleni. Absolwentka studiów podyplomowych z surdopedagogiki.
Członek i Inspektor Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew NOT.
W swojej pracy zawodowej zajmowałam się projektowaniem i utrzymaniem zieleni publicznej, placów zabaw itp. Przez kilka lat pracowałam w Urzędzie Miasta w Raciborzu, gdzie zajmowałam się ustawą o ochronie przyrody, edukacją ekologiczną i nadzorem nad Arboretum Bramy Morawskiej. Obecnie jestem Zastępcą dyrektora w Zakładzie Zieleni Miejskiej w Katowicach.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK