Menu Zamknij

urzędnicy

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy urzędników zrzeszonych w SAK.

Kmita Urszula

Urszula Kmita

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, kierunek Architektura Krajobrazu. Swoje doświadczenie zdobywała w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, jako projektant oraz jako osoba wspomagająca inspektora, odpowiedzialnego za utrzymywanie zieleni wysokiej i niskiej.

Wykonywała inwentaryzację zieleni, oceny fitosanitarnej, brała udział w odbiorach terenowych m.in. z Radnymi Miasta, oraz brała udział w komisji żywotności drzew z przedstawicielami Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Projektowała nasadzenia w pasach drogowych oraz w parkach.

Jedną z takich najświeższych realizacji którą miała przyjemność zaprojektować był kwietnik sezonowy składający się z kilku tysięcy Bratków Wielkowiatowych w odm. “Adonis” oraz “Celestial blue”który został zrealizowany w marcu 2023 r. Przy słynnej “drewnianej rybie”na Plantach im. Floriana Nowackiego w Krakowie. 

Obecnie uczy się na studiach II stopnia, na kierunku Sztuka Ogrodowa na Wydziale Biotechnologii I Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Lubi nowoczesne rozwiązania i miękką linię, a słowa ” sectio” i “ambulatio” nie są jej obce. 

Kontakt e-mail:

Wolna Justyna

Justyna Wolna

mgr inż. architekt krajobrazu. Ukończyła studia o kierunku architektura krajobrazu oraz rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich). Ponadto z zawodu jest również florystką. Miłośniczka przyrody, w swoich projektach lubi wdrażać naturalistyczne rozwiązania. Interesuje się również sekretnym językiem kwiatów, dendro- i hortiterapią. Obecnie pracuje jako specjalista ds. zieleni w przedsiębiorstwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszcz sp. z o.o.  Zajmuje się m.in.  planowaniem i projektowaniem nowych inwestycji z zakresu zielono-błękitnych rozwiązań, doborem roślin i materiału siewnego. Ponadto odpowiada za nadzór przy utrzymaniem zieleni oraz nadzór dendrologiczny przy inwestycjach realizowanych przez MWiK.

Kontakt: e-mail:

Olkowska Bogumiła

mgr ochrony środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego; inż. architekt krajobrazu (absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Posiada kilkuletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w kształtowaniu terenów zieleni będących w zarządzie m. st. Warszawy. Od 2005 r. związana z administracją rządową – z resortami właściwymi w sprawach planowania przestrzennego, obecnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny specjalista w Wydziale ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej). Współtwórca dokumentów strategicznych (w tym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Polityki Miejskiej 2023). Współpracowała w opracowaniu projektów aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (m. in. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy krajobrazowej, rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych). Autorka artykułów o tematyce dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego oraz ochrony prawnej walorów krajobrazowych.

Roszkowska Ewelina

Z wykształcenia i zawodu jestem biologiem, w 2015 roku ukończyłam studia II stopnia na kierunku biologia, specjalność biologia w ochronie środowiska, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem pracy magisterskiej była „Różnorodność gatunkowa i funkcjonalna flory roślin naczyniowych a udział dwóch ekspansywnych gatunków traw na siedliskach antropogenicznych”. Ponieważ na wcześniejszym etapie studiów skupiałam się na fizjologii roślin, w pracy naukowej skoncentrowałam się na ocenie stanu fizjologicznego roślin do oceny stanu siedliska – łącząc ze sobą zagadnienia z dziedziny fizjologii roślin i ochrony środowiska. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam prace w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie na stanowisku specjalista ds. edukacji, gdzie w głównej mierze zajmowałam edukacją ekologiczną, a także realizacją inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz oraz nadzoru nad realizowanymi projektami uwzględniającymi zachowanie bioróżnorodności. Od kilku lat interesuję się wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w celu adaptacji miast do zmian klimatycznych biorąc między innymi udział w międzynarodowym projekcie SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury. Ponadto jestem jednym z autorów i realizatorów projektu „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieści” finansowanego z funduszy EOG, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie 14 inwestycji mających wpłynąć na poprawę potencjału adaptacyjnego miasta. W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności projektowych, w 2021 roku podjęłam studia podyplomowe na kierunku Architektura Krajobrazu ed. 15, na Politechnice Wrocławskiej.

Kontakt: e-mail: / tel. 792237080

Wlazły Beata

Z zamiłowania szkółkarz i dendrolog. Dyplom magistra inżyniera Akademii Rolniczej w Poznaniu, obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego, uzyskałam na wydziale ogrodniczym, na kierunku Ogrodnictwo Ogólne ze specjalizacją Szkółkarstwo Ozdobne. Prowadziłam rodzinne Gospodarstwo Szkółkarskie, pracując także w rodzinnej firmie Hydrosanit-Pompy i systemy wodne sp.j. Obecnie pracuję na stanowisku starszego inspektora w poznańskim oddziale Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Studentka Architektury Krajobrazu UP w Poznaniu i miłośniczka kształtowania terenów zieleni.

Kontakt: e-mail: / tel. 516 794 804

Hetmaniok-Kowalik Estera

Jestem z wykształcenia technikiem architektury krajobrazu i magistrem sozologiem. Zawodowo zajmuję się sprawami ochrony środowiska w firmie budowlanej (od prawnych wymagań po kwestie związane z bioróżnorodnością). Miałam także przygodę w nadzorowaniu wykonywania nasadzeń kompensacyjnych przy projekcie inwestycji liniowej – droga klasy S.

Prywatnie jestem miłośniczką przyrody, przede wszystkim terenów zieleni. Stanowczo sprzeciwiam się wszechobecnej betonozie i thujozie, a moim marzeniem jest kreowanie zielonego świata (a przynajmniej najbliższej okolicy) 😊 Dodatkowo skończyłam studia podyplomowe z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i zarządzania środowiskiem na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz uzyskałam kwalifikacje w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni.

Kontakt: e-mail: / tel. 500 833 030

Książek Dorota

Specjalista Ochrony Środowiska w wydziale Dróg i Mostów Starostwa Powiatowego w Legnicy, Interesuję się edukacją przyrodniczą miłośniczka gór oraz aktywnego spędzania czasu na rowerze MTB ,wolontariusz w hospicjum dla dzieci formuła dobra we Wrocławiu

Kontakt: e-mail: / tel. 608 266 005

Tuchowska Żaneta

Jestem doktorantką SGGW w Instytucie Rolnictwa, na Wydziale Rolnictwa i Biologii. Obszar moich zainteresowań stanowią zielone ściany zewnętrzne, a przede wszystkim problem ich utrzymania. W 2013 roku ukończyłam studia magisterskie na kierunku architektura krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 7 lat pracuję w zawodzie, w Firmie Usługowej OGRÓD Maria Kociel w Łukowie, gdzie zajmujemy się szeroko pojętymi terenami zielonymi. Wykonujemy nie tylko projekty ogrodów, ale także specjalistyczne ekspertyzy dendrologiczne z wykorzystaniem tomografu akustycznego czy badania statyki drzew metodą elasto-inclino.

Kontakt: e-mail: /  tel. –

Kulas Anna

Miłośniczka zieleni i ogrodów. Wiedzę z zakresu ogrodnictwa rozwijała od szkoły średniej zdobywając tytuł technika ogrodnika a następnie poszerzała swoją wiedzę na wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy) uzyskując tytuł mgr inż. ogrodnictwa. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu pedagogiki. Od 2007 r. pracuje jako pracownik samorządowy zajmując się zarówno utrzymaniem i rozwijaniem terenów zieleni miejskiej jak i jej utrzymaniem i pielęgnacją. Posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni – NOT-SITO/TZ/0192/21.

Kontakt: e-mail: /  tel. 507 966 708.

Anczykowska Anna

Absolwentka ogrodnictwa – kształtowanie terenów zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej. Uzyskała wyróżnienie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu za pracę magisterską o tematyce zieleni zabytkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk zagranicznych m.in. w Scottish Agricultural College w Ayr w Wielkiej Brytanii. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach branżowych. W 2019 r. ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni w Poznaniu. W obszarze jej zainteresowań jest zieleń miejska oraz projektowanie ogrodów przydomowych oraz naturalnych placów zabaw.

Kontakt: e-mail: /  tel. 609949256 / www: ogrodyanczykowska.pl

Szwedkowski Witold

Od roku 2005 prowadzi działalność pod szyldem Miejska Partyzantka Ogrodnicza. Edukuje i popularyzuje obywatelskie działania w krajobrazie miejskim. Był inicjatorem lub współzałożycielem ogrodów społecznych w Katowicach, Siemianowicach Śląskich i Chorzowie.

W latach 2015-2019 współpracował z Parkiem Śląskim w zakresie propagowania różnych form ogrodnictwa miejskiego. Uczestniczył w takich imprezach jak „Sadzenie w Parku Śląskim”, „Wystawa kwiatowa”, „Śniadanie na trawie”, „Kontenery kultury”. Prowadził w Gazecie Parkowej rubrykę pt. Miejski ogrodnik, przybliżając sylwetki osób animujących różne formy ogrodnictwa miejskiego (ogrodnictwo partyzanckie, ogrody społeczne itp.)

Jest pomysłodawcą Schroniska dla niechcianych roślin. Prowadzi działalność w zakresie pośrednictwa w adopcji roślin pokojowych od roku 2010. Od roku 2015 idea schroniska rozpościera się również na aktywność innych podmiotów, które realizują ją na swój sposób.

W roku 2016 zorganizował Światowy Dzień Siania Dyni w Miejscach Publicznych który od tamtego czasu jest cykliczną, coroczną imprezą.

W roku 2017 współtworzył w Katowicach jeden z dwóch ogrodów deszczowych w gruncie w ramach warsztatów „Śląskie ogrody deszczowe” i obydwa ogrody deszczowe w skrzyniach w ramach programu „Deszczowa paczka” Fundacji Sendzimira.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 600 505 446

Kaliszewska Anna

Architekt krajobrazu pracujący w Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Lubaniu jako stażysta specjalista ds.wiejskiego gospodarstwa domowego i zagospodarowania terenów zieleni.

Kontakt: e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK