Menu Zamknij

prof. Aleksander Böhm

Zainteresowania naukowe profesora koncentrują się na zagadnieniach architektoniczno-krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem odnowy miast oraz krajobrazu miejskiego. Jest autorem ponad 90 publikacji. Uczestniczy w pracach wielu organizacji, m.in. jest członkiem Głównej Komisji Konserwatorskiej, Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji Zabytków Kościelnych Architektury i Sztuki Sakralnej oraz Polskiego Komitetu Narodowego ICOMOS. Ponadto pracuje w Komisji Rewizyjnej i Kolegium Sędziów Konkursowych Stowarzyszenia Architektów RP oraz jest członkiem rad redakcyjnych “Kwartalnika Architektury i Urbanistyki” i rocznika “Urbanistyka”.

Prowadzone zajęcia: Projektowanie urbanistyczne, Planowanie przestrzenne.

Kontakt
Prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Böhm
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Instytut Architektury Krajobrazu
ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

tel. 012 293 55 33

Wybrane prace naukowe

Monografie naukowe

  1. praca zbiorowa pod red. Jacka Purchli, Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, Warszawa 2009
  2. praca zbiorowa pod redakcją A. Böhma: Walory krajobrazowe w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, Kraków 2008
  3. A. Böhm, Agata Zachariasz: Ilustrowany słownik angielsko-polski p.t. Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa, Warszawa (t.1, 1997, t.2, 2000, t.3, 2005, t.4, w druku).
  4. A. Böhm: O budowie i synergii wnętrz urbanistycznych, Kraków, 1981

Podręczniki i skrypty

  1. A. Böhm: „Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu – o czynniku kompozycji” Kraków, 2006
  2. A. Böhm: „Wnętrze” w kompozycji krajobrazu. Wybrane elementy genezy i analizy porównawczej pojęcia, II wyd. poszerzone i uzupełnione Kraków, 2004
  3. A. Böhm: Architektura krajobrazu – jej początki i rozwój, Kraków 1994

Artykuły i rozdziały w monografiach naukowych

  1. A. Böhm: Protection of Cultural Landscape in Poland Today, w: Protecting and Saveuarding Cultural Heritage – Systems of Managaement of Cultural Heritage in the Visegrad Countries, Kraków 2011
  2. A. Böhm: Preservation of Cultural Heritage In Poland: a Case Study of Kalwaria Zebrzydowska, w: Management of UNESCO World Heritage in Poland and Norway, Kraków 2011
  3. A. Böhm, Wojciech Kosiński, Izabela Sykta, Agata Zachariasz: Research by the Kraków University of Technology in Brazil. Architectural heritage of the Polish emigre community, w: The Nature and Culture of Latin America, Kraków 2010