Menu Zamknij

Rostański Krzysztof Marek

Krzysztof_Rostanski

architekt, doktor habilitowany nauk technicznych, inżynier, profesor nadzwyczajny i prodziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, specjalista w zakresie architektury krajobrazu i planowania przestrzennego. Od studiów związany z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej, w 1996 r. obronił rozprawę doktorską pt. “Przekształcenie zieleni zwartej zabudowy mieszkaniowej w miastach przemysłowych Górnego Śląska, na przykładzie miasta Katowice z wykorzystaniem komputerowej metody doboru dendroflory”; w 2014 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych po obronie rozprawy pt. “Natura modelowana – elementy naturalistyczne w kompozycji urbanistycznej”. Był adiunktem a następnie został profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Projektowania Architektury Mieszkaniowej i Użyteczności Publicznej Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej. Został wybrany prodziekanem tego wydziału na kadencję 2016–2020.

Kontakt:
www.krzysztof.rostanski.pl

Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego, Członek Rady Naukowej Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, Członek Rady ds. Bioróżnorodności Parku Śląskiego.

Autor 54 i współautor 11 publikacji naukowych (w tym 5 indywidualnych monografii), 16 komunikatów naukowych, 5 książek popularnych i innych publikacji. Autor 162 projektów z zakresu architektury krajobrazu, 14 ekspertyz i 41 niezależnych inwentaryzacji zieleni.

Zamiłowania: pastele, akwarele, fotografia, literatura. Ulubione motto za Edwardem Stachurą – “Byli tacy, co rodzili się, byli tacy co umierali, byli też i tacy, którym to było mało”.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK