Menu Zamknij

Zieleń miejska

Jest to czasopismo o zasięgu gólnopolskim. Wydawane początkowo (2006 r.) jako dodatek do „Przeglądu Komunalnego”, w 2007 r. jako dwumiesięcznik, a od stycznia 2008 r. jako miesięcznik. „Zieleń Miejska” jest jedynym na polskim rynku pismem, które szeroko porusza tematykę związaną z zielenią w przestrzeni publicznej. Czasopismo porusza tematy zarówno o zieleni w mieście oraz na wsi, w tym również na terenach sportowych i rekreacyjnych, a także na cmentarzach. Nadrzędnym celem pisma jest promocja zieleni w Polsce oraz stworzenie za jego pomocą forum wymiany informacji miedzy różnymi grupami zawodowymi odpowiedzialnymi za projekty, realizacje i pielęgnację zieleni publicznej.

W stałych działach „Zieleni Miejskiej” magazyn przedstawia szeroką tematykę, m.in. branżowe ciekawostki, przeglądy inwestycyjne, prezentuje nowe maszyny, urządzenia, narzędzia, usługi i rośliny na rynku; opisuje konkursy, wywiady, podejmowane inicjatywy i akcje związane z edukacją ekologiczną; prezentuje ogrody, parki i zieleńce; podaje przykłady zrealizowanych projektów i inwestycji zarówno z kraju jak i za granicą. Czasopismo porusza również tematy prawne związane z ochroną prawną zieleni, drzew i krzewów, zamówieniami publicznymi, finansowaniem inwestycji i promocją.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK