Menu Zamknij

Gierko Aleksandra

Aleksandra Gierko

architektka krajobrazu, doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektury i urbanistyki. Jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej koncentrowała się na zagadnieniach przekształceń krajobrazu i rekultywacji terenów podmokłych w strukturach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pól irygacyjnych Wrocławia i Berlina. W swoich badaniach zajmuje się problematyką transformacji krajobrazu i modelowaniem mikroklimatu w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, z uwzględnieniem błękitnej i zielonej infrastruktury. Swoją wiedzę teoretyczną stara się wdrażać w pracach projektowych. Jest autorką i współautorką licznych opracowań z dziedziny architektury krajobrazu, współautorką dwóch ogrodów festiwalowych w Ponte de Lima w Portugalii, które zostały wybrane do realizacji w drodze międzynarodowego konkursu (w 2014 i 2021 r.), autorką Polskiego Ogrodu Pokoju we francuskim Pas-de-Calais, miejsca upamiętniającego polskich ochotników walczących podczas I wojny światowej, powstałego w ramach szlaku Ogrodów Pokoju, inicjatywy stowarzyszenia Art Gardens – Hauts-de-France.

Kontakt e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK