Menu Zamknij

Krop-Andrzejczuk Dominika

Architekt krajobrazu – czynny projektant (od 2005 r.) i inspektor nadzoru terenów zieleni (nr rej. 0017/2011 OSTO). Specjalista w zakresie projektowania publicznych i zabytkowych trenów zieleni z uwzględnieniem ochrony drzew (skwery, parki, place), operatów i ekspertyz dendrologicznych, nadzoru podczas budów i w procesie przygotowawczym inwestycji. Nadzorowała budowy pod kątem ochrony i realizacji zieleni przy dużych i trudnych inwestycjach komercyjnych. Od 2007 r. prowadzi firmę – Pracownia Architektury Krajobrazu „IKROPKA” (www.ikropka.eu), która ma na swoim koncie wiele projektów zagospodarowania terenów w całej Polsce (parków, skwerów, placów, wnętrz podwórzowych i miejskich przestrzeni mieszkalnych), wiele projektów zieleni opracowanych dla architektów jako branża zieleń, a także wielu operatów i opinii dendrologicznych. 

Kontakt: 600181389, , www.ikropka.eu

Zaangażowana społecznie – niezmiennie śledzi branżę w zakresie nowoczesnych metod i technologii ochrony drzew podczas realizacji inwestycji, czerpiąc z doświadczenia projektowego i budowlanego, tworzy i lobbuje dobre praktyki, dzieli się widzą i doświadczeniami podczas konferencji i szkoleń branżowych. 

Absolwentka Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Akademii Rolniczej we Wrocławiu – 2005 r., a także Urbanistyki i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej – 2007 r., w 2005 r. zdobywała doświadczenie na węgierskim Corvunus University od Budapest.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK