Menu Zamknij

Członkowie SAK

Mazurek Janusz

Dr Janusz Mazurek specjalizuje się w ochronie roślin ozdobnych i winorośli, jest autorem licznych artykułów, szkoleń, prezentacji oraz innych opracowań – między innymi “Ochrona winorośli”, pierwszej w Polsce książki, która w całości traktuje o ochronie winorośli. W roku 2003 uzyskał tytuł dr-a nauk rolniczych w specjalności ochrona roślin. Prowadzi zajęcia z ochrony i nawożenia winorośli na studiach podyplomowych z dziedziny “Enologii“, które odbywają się na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, “Technologii Winiarstwa” na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Podkarpackiej Akademii Wina. Od roku 2015 nadzoruje stan fitosanitarny kolekcji narodowych w Arboretum w Wojsławicach, filii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie zresztą wcześniej, bo w latach 2007-2003, był pracownikiem.
Od wielu lat, czyli praktycznie od roku 1997, kiedy to rozpoczął prac w Ogrodzie Botanicznym we Wrocławiu, regularnie zajmuje się problemami ochrony i nawożenia roślin w zielenie miejskiej. Poza różnego rodzaju opracowaniami piśmienniczymi, przeprowadził szereg prezentacji i szkoleń obejmujących zagadnienia możliwości zwalczania chorób i szkodników w miastach.
Autor publikacji naukowych i licznych publikacji popularno-naukowych oraz wielu ekspertyz dotyczących stanu fitosanitarnego roślin w miastach. Opracowywał ekspertyzy i opinie dla Starostwa Powiatowego we Wrocławiu, Urzędu Miasta we Wrocławiu Urzędu Gminy w Polkowicach i Polanicy Zdroju oraz firmy Bayer. Przez półtora roku był związany z dwutygodnikiem Owoce, Warzywa, Kwiaty gdzie, co miesiąc były drukowane jego artykuły dotyczące ochrony roślin ozdobnych, a od roku 2018 regularnie pisze do czasopisma “Szkółkarstwo”. Jest również współautorem obszernego opracowania “Profilaktyka ochrony drzew miejskich przed chorobami. Zalecenia Bio-asekuracji”.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj oraz tutaj.

Więckowska Anna

Anna Więckowska; SAK

Jestem architektką krajobrazu – absolwentką SGGW na kierunku architektura krajobrazu (2008). Przygodę z zawodem rozpoczynałam w pracowniach projektowych RS Architektura Krajobrazu oraz Ogród, Park, Krajobraz.
Od 2013 roku prowadzę firmę SPAZIO. Projektuję ogrody, zieleń osiedlową oraz publiczne tereny zieleni: place zabaw, skwery i parki, również zabytkowe. Wykonuję inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz projekty ochrony zieleni podczas budowy. Współpracuję z biurami architektonicznymi, firmami wykonawczymi, deweloperami oraz urzędami w procesie przygotowawczym inwestycji i jej realizacji w zakresie branży zieleni.

Jestem również sponsorką i merytoryczną liderką projektu ArboMap – prawdopodobnie jedynego oprogramowania, które kompleksowo wspomaga inwentaryzację zieleni, od pracy w terenie, po generowanie dokumentacji. Program ten pomógł mi zinwentaryzować m.in. takie zabytkowe obiekty, jak parki w Nałęczowie, Lubartowie i Kielcach, ul. Bydgoską w Toruniu, czy Aleję Lipową w Nałęczowie. Strona programu: arbomap.eu

Bykh Olek

Botanik, absolwent Kijowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki. Zwolennik przywracania ekosystemów naturalnych w środowisku miejskim, rozwiązań nature/ecosystem-based, oraz ekomorficznego podejścia w projektowaniu. Miłośnik fotografii krajobrazowej.

Kontakt: e-mail: /  tel. 665 864 368

 

Lityńska-Dworniczak Joanna

projektantka ogrodów i terenów zieleni z licznymi realizacjami w kraju i zagranicą. Kształtuje przestrzeń w stylu naturalistycznym, tworząc formy inspirowane lokalnymi krajobrazami. Doświadczenia ogrodniczo-przyrodnicze w 2015 roku dały początek autorskiej pracowni projektowej “Ogrody Lityńska”, gdzie realizuje również prace w zakresie architektury krajobrazu – wyróżniają je: bioróżnorodność, dbałość o detale i naturalne materiały. Specjalizuje się w kształtowaniu rabat bylinowych oraz kompozycji traw ozdobnych. We współpracy z innymi specjalistami realizuje własne projekty oraz doradza w zakresie doborów i ochrony roślin. 

Wykształcenie ogrodnicze zdobyła w 2012 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a w 2019 roku ukończyła studia na kierunku Architektura Krajobrazu na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Od 2018 jest członkinią Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu – Oddział Dolnośląski. Czerpie inspiracje z jogi, kuchni, muzyki i fotografii. 

kontakt: 728 846 978,
e-mail:
strona firmy: www.ogrody-litynska.pl

Marciocha Marcin

Jestem dyplomowanym Architektem Krajobrazu, ukończyłem studia magisterskie na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, kierunku Architektura Parków i Ogrodów, wydziale Ogrodniczym. Otrzymując tytuł magister inżynier Architektury Krajobrazu. Swoją ścieżkę kariery rozpocząłem projektując razem z koleżanką (jeszcze na studiach) zagospodarowanie / rewitalizacje części linii brzegowej przy jeziorze Białym w Okunince. W kolejnych latach projektowałem głównie ogrody przydomowe, tereny wokół budynków biurowych, administracyjnych. Dwa lata temu w 2020 r. wykonałem projekt zamienny do projektu rewitalizacji głównego placu we Włodawie, terenu dookoła budynku “Czworobok” (dotychczas największy mój projekt rewitalizacji), oraz rewitalizację skweru o nazwie “Plac Zesłańców Sybiru”, również w mieście Włodawa. Obydwa projekty rewitalizacji zostały wykonane. Obecnie kontynuuję zdobywanie nowych kwalifikacji i umiejętności w obszarze projektowania i wizualizacji projektów, oraz nadzorowania robót terenowych.

Kostrzewa Katarzyna

Architekt krajobrazu, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni NOT-SITO, Inspektor Nadzoru Dendrologicznego, Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego.
Jestem absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, na kierunku architektura krajobrazu, w specjalizacji Urządzanie i Pielęgnowanie Krajobrazu. Pochodzę z Gdańska, gdzie mieszkam i pracuję. Największą moją pasją są drzewa, dlatego wyspecjalizowałam się w ich ocenie, poprawie ich stanu zdrowotnego oraz ochronie w procesie inwestycyjnym. Sprawuję nadzory inwestorskie, głównie pod kątem ochrony zieleni wysokiej. Wykorzystując moją wiedzę i nabyte doświadczenie wykonuję również inwentaryzacje zieleni, operaty dendrologiczne, projekty ochrony drzew oraz projekty zieleni. Oprócz czynnej pracy zawodowej jestem etatowym pracownikiem Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych na kierunku architektura krajobrazu oraz architektura.

Kontakt: e-mail: katarzyna.kostrzewa@ssw-sopot.pl / tel. 506 576 684

EGOE

Przebywanie na zewnątrz jest naturalne. Mimo że dom i dach nad głową to miejsca, do których chętnie wracamy, tak samo chętnie uciekamy z nich na zewnątrz. Na taras, do ogrodu, albo nawet jeszcze dalej – do lasu, w góry, nad wodę.

Skarżyński Daniel

Dr inż. arch. kraj. Daniel Skarżyński – specjalista w zakresie projektowania i realizacji wewnętrznych i zewnętrznych pionowych ogrodów. Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Praca naukowa na Uczelni obejmowała zagadnienia dotyczące zastosowania wertykalnych ogrodów. Podczas badań zaprojektował i stworzył pierwszy zewnętrzny modułowy pionowy ogród przystosowany do polskich warunków klimatycznych. W branży projektowej działa już od 15 lat. Jest autorem ponad 100 projektów ogrodów i 250 roślinnych ścian.

Kontakt: e-mail: tastydesigner.com

Kucharska Małgorzata

Moja droga z architekturą krajobrazu rozpoczęła się w Olsztynie. To na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim zdobyłam wiedzę i uzyskałam tytuł. Od 2016 roku jestem magistrem – inżynierem architektury krajobrazu czynnie biorącym udział w życiu akademickim, aktywnym zawodowo. Moja pasja do fotografii i malarstwa znajduje swoje odbicie w projektach ogrodów i przestrzeni publicznych. Po studiach podjęłam pracę w olsztyńskiej firmie zajmująca się zielenią Viridis, następnie nawiązałam współpracę z architektem, Panem Tomaszem Lellą. Przez kolejne dwa lata byłam koordynatorem i projektantem w firmie LandAR zajmującej się zamówieniami publicznymi w Warszawie, dla której przygotowałam kilkanaście projektów zagospodarowania przestrzeni publicznej. Od kilku lat projektuję dla klientów indywidualnych, starając się wypełnić przestrzeń zielenią w harmonii z otoczeniem. W 2021 roku założyłam własną działalność, z siedzibą na Warmii, gdzie projektuję dla klientów z całego regionu. Jestem zwolenniczką, ekologicznego podejścia do projektowania, wykorzystywania istniejących zasobów, i edukacji klientów poprzez pokazywanie im jak stworzyć przyjazny ogród dla rodziny. Zachęcam do zakładania ogródków warzywnych i sadów, projektuję w zgodzie z naturą, podkreślając, że nie warto wycinać drzew. Jestem ambitną i pomysłową osobą. Poza projektowaniem moją pasją jest jazda konna, fotografia przyrodnicza, malarstwo olejne, akwarela, oraz literatura fantastyczna i naukowa.

Kontakt: e-mail: / tel. 509 079 126

Sałata Bartłomiej

Jestem uczniem szkoły średniej, kształcę się w kierunku architektury krajobrazu. Z chęcią przyswajam nowe informacje i nabywam praktyki związane z projektowaniem przestrzeni w sposób zrównoważony i świadomy oraz wielodziedzinowy.

Kontakt: e-mail:

Roszkowska Ewelina

Z wykształcenia i zawodu jestem biologiem, w 2015 roku ukończyłam studia II stopnia na kierunku biologia, specjalność biologia w ochronie środowiska, na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Tematem pracy magisterskiej była „Różnorodność gatunkowa i funkcjonalna flory roślin naczyniowych a udział dwóch ekspansywnych gatunków traw na siedliskach antropogenicznych”. Ponieważ na wcześniejszym etapie studiów skupiałam się na fizjologii roślin, w pracy naukowej skoncentrowałam się na ocenie stanu fizjologicznego roślin do oceny stanu siedliska – łącząc ze sobą zagadnienia z dziedziny fizjologii roślin i ochrony środowiska. Jeszcze w trakcie studiów rozpoczęłam prace w Śląskim Ogrodzie Botanicznym w Mikołowie na stanowisku specjalista ds. edukacji, gdzie w głównej mierze zajmowałam edukacją ekologiczną, a także realizacją inwentaryzacji przyrodniczych, ekspertyz oraz nadzoru nad realizowanymi projektami uwzględniającymi zachowanie bioróżnorodności. Od kilku lat interesuję się wykorzystaniem błękitno-zielonej infrastruktury w celu adaptacji miast do zmian klimatycznych biorąc między innymi udział w międzynarodowym projekcie SALUTE4CE – Zintegrowane zarządzanie środowiskiem z użyciem mikro-skwerów w miejskich obszarach funkcjonalnych – zastosowanie idei miejskiej zielonej akupunktury. Ponadto jestem jednym z autorów i realizatorów projektu „Mikołów dla Klimatu – wdrażanie inwestycji z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury w mieści” finansowanego z funduszy EOG, którego głównym zadaniem jest wprowadzenie 14 inwestycji mających wpłynąć na poprawę potencjału adaptacyjnego miasta. W celu uzupełnienia wiedzy i umiejętności projektowych, w 2021 roku podjęłam studia podyplomowe na kierunku Architektura Krajobrazu ed. 15, na Politechnice Wrocławskiej.

Kontakt: e-mail: / tel. 792237080

Lech Aleksander

Absolwent i nieetatowy wykładowca Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Architekt Krajobrazu z wieloletnim doświadczeniem w firmach wykonawczych oraz projektowych. Rzeczoznawca PSDZ-NOT w specjalności projektowanie (technologie), wykonawstwo (realizacja, budowa), eksploatacja (konserwacja, pielęgnacja), naprawy, rewitalizacja (modernizacja), dobory roślin. Uczestnik licznych konferencji międzynarodowych o problematyce zmian klimatycznych i sposobach niwelowania skutków tych zmian w miastach. Prywatnie i zawodowo pasjonat i propagator zieleni na terenach zurbanizowanych. Specjalista w firmie GCL w dziedzinie wdrażania systemów ochrony drzew, zazieleniania dachów i retencji wód opadowych w miastach. Odpowiada za współpracę z inwestorami, projektantami oraz wykonawcami na każdym szczeblu inwestycyjnym, propagując wiedzę na temat nowoczesnych rozwiązań, stosowanych w Architekturze Krajobrazu.

Kontakt: e-mail:  / tel. 600 932 167

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK