Menu Zamknij

Członkowie SAK

Paniec Joanna

Joanna Paniec

architektka krajobrazu, animatorka kultury, edukatorka. W 2004 roku ukończyła studia w Katedrze Sztuki, na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu w SGGW w Warszawie. Od kilkunastu lat zawodowo zajmuje się projektowaniem zieleni miejskiej i ogrodów, w latach 2015 – 2020 ogrodnik miejska w Gdańsku i główna specjalistka ds. zielonej marki miasta w Biurze Prezydenta Gdańska. Aktualnie jako ekspertka ds. edukacyjnych wspiera Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot w projekcie “Klimat w szkołach metropolii”, prowadzi własną pracownię projektową slowgarden.design, promując kształtowanie otoczenia w sposób zrównoważony, oraz współtworzy podcast „Odcienie zieleni” (www.odcieniezieleni.org).

Kontakt: e-mail: tel. 605 035 612

Młynarczyk-Tarczyńska Magdalena

Magdalena Młynarczyk-Tarczyńska

Architektka krajobrazu (absolwentka Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu) oraz licencjat sztuki (absolwentka Instytutu Sztuki na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego). Autorka publikacji naukowych o tematyce zrównoważonego rozwoju, uczestniczka licznych konferencji. Swego czasu doktorantka w Zakładzie Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Obecnie Kierownik Działu Zieleni w firmie Rotomat Sp. z o.o. Swoje kwalifikacje zawodowe cały czas podnosi na kursach i szkoleniach.

Kmita Urszula

Urszula Kmita

Ukończyła Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, kierunek Architektura Krajobrazu. Swoje doświadczenie zdobywała w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, jako projektant oraz jako osoba wspomagająca inspektora, odpowiedzialnego za utrzymywanie zieleni wysokiej i niskiej.

Wykonywała inwentaryzację zieleni, oceny fitosanitarnej, brała udział w odbiorach terenowych m.in. z Radnymi Miasta, oraz brała udział w komisji żywotności drzew z przedstawicielami Wydziału Kształtowania Środowiska UMK.

Projektowała nasadzenia w pasach drogowych oraz w parkach.

Jedną z takich najświeższych realizacji którą miała przyjemność zaprojektować był kwietnik sezonowy składający się z kilku tysięcy Bratków Wielkowiatowych w odm. “Adonis” oraz “Celestial blue”który został zrealizowany w marcu 2023 r. Przy słynnej “drewnianej rybie”na Plantach im. Floriana Nowackiego w Krakowie. 

Obecnie uczy się na studiach II stopnia, na kierunku Sztuka Ogrodowa na Wydziale Biotechnologii I Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Lubi nowoczesne rozwiązania i miękką linię, a słowa ” sectio” i “ambulatio” nie są jej obce. 

Kontakt e-mail:

Gierko Aleksandra

Aleksandra Gierko

architektka krajobrazu, doktora nauk technicznych w dyscyplinie architektury i urbanistyki. Jest zatrudniona na stanowisku badawczo-dydaktycznym w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej, Podstaw Projektowania i Kształtowania Środowiska Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej. W pracy doktorskiej koncentrowała się na zagadnieniach przekształceń krajobrazu i rekultywacji terenów podmokłych w strukturach zurbanizowanych, ze szczególnym uwzględnieniem pól irygacyjnych Wrocławia i Berlina. W swoich badaniach zajmuje się problematyką transformacji krajobrazu i modelowaniem mikroklimatu w kontekście adaptacji do zmian klimatycznych, z uwzględnieniem błękitnej i zielonej infrastruktury. Swoją wiedzę teoretyczną stara się wdrażać w pracach projektowych. Jest autorką i współautorką licznych opracowań z dziedziny architektury krajobrazu, współautorką dwóch ogrodów festiwalowych w Ponte de Lima w Portugalii, które zostały wybrane do realizacji w drodze międzynarodowego konkursu (w 2014 i 2021 r.), autorką Polskiego Ogrodu Pokoju we francuskim Pas-de-Calais, miejsca upamiętniającego polskich ochotników walczących podczas I wojny światowej, powstałego w ramach szlaku Ogrodów Pokoju, inicjatywy stowarzyszenia Art Gardens – Hauts-de-France.

Kontakt e-mail:

Hajduk Ewelina

Ewelina Hajduk

Jestem mgr inż. architektką krajobrazu od 2011 roku. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie. Od tego czasu czynnie pracuję w zawodzie, rozwijając swoją wiedzę i umiejętności, tym samym pielęgnując swoją pasję, jaką jest moja praca.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam pracując jako architektka krajobrazu na różnych stanowiskach, w tym w firmie wykonawczej, w biurze architektonicznym, w jednostce administracji publicznej oraz w mojej własnej pracowni projektowej, którą obecnie prowadzę pod nazwą Umajone – Studio Architektury Krajobrazu.

Zawód architekta krajobrazu jest mi znany z różnych stron, posiadam wszechstronną wiedzę, która pozwala mi spełniać oczekiwania klientów i zmieniać otaczającą nas przestrzeń zgodnie z potrzebami zmieniającego się klimatu. Interesuję się wszystkim, co ma związek z zielenią i zawodem architekta krajobrazu, ale najbardziej fascynuje mnie jego graficzna strona, czyli projektowanie. Ponadto szczególnie ciekawią mnie zagadnienia związane z ogrodami naturalistycznymi, projektowaniem terenów publicznych oraz terapeutycznymi właściwościami natury.

Kontakt e-mail: /  tel. 691 584 636.

Wiatrowska Anna

Anna Wiatrowska

Ukończyłam studia na kierunku Architektura Krajobrazu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie otrzymując tytuł magistra inżyniera architekta krajobrazu. Obecnie prowadzę studio projektowe Szumiące Ogrody. Od samego początku postawiłam na zdobywanie doświadczenia w praktyce. Skupiłam się na poznawaniu roślin poza katalogami. Przepracowałam wiele godzin przy pielęgnacji roślin patrząc jak rosną i się zmieniają. Zostałam ogrodniczką, konsultantką, prowadziłam szkolenia, a od 2016 r. zaczęłam tworzyć autorskie projekty ogrodów. W tym czasie zostałam także kierownikiem zespołu realizowałam swoje projekty na terenie Krakowa i okolic. Praca bezpośrednio z roślinami była ogromnie ważnym doświadczeniem, dzięki któremu obecnie projektuje zieleń w bardzo świadomy i przemyślany sposób. Specjalizuję się w ogrodach naturalnych, rabatach bylinowych, preriowych, ogrodach nowoczesnych, leśnych. Projektuję także tarasy, balkony. Nawet z najmniejszej przestrzeni da się stworzyć bioróżnorodny ogród! Niezwykle bliska jest mi dbałość o ekologię ogrodów i ich przyjazność dla środowiska. Korzystam ze zrównoważonych, mądrych rozwiązań, które sprawią, że ogród stanie się miejscem sprzyjającym lokalnemu ekosystemowy i Tobie. Projekty zaczynam od kartki papieru i ołówka. Lubię wplatać nasze rodzime gatunki, projektować rośliny o niezwykłych sylwetkach. Jestem zdecydowaną zwolenniczką przewagi zieleni nad betonem.

Kontakt e-mail: /  tel. 785 24 14 79.

Przybylak Łukasz

Łukasz Przybylak

Mgr inż. architekt krajobrazu, specjalista ds. ogrodów historycznych. Autor licznych opracowań rewaloryzacyjnych i studialnych dla historycznych rezydencji w Polsce (realizowanych pod szyldem Hortus Excelsior). Współpracował ze szwajcarską pracownią architektury krajobrazu VOGT Landschaftsarchitekten AG oddział w Berlinie m.in. przy dokumentacji projektowej dla Lohsepark Hafencity w Hamburgu oraz z Brandenburgische Schlösser GmbH przy wdrożeniowej fazie rewaloryzacji parku pałacowego w Altdöbern. Na przestrzeni lat 2016-2019 odbył staże towarzyszące z zakresu zarządzania dziedzictwem ogrodowym w Stiftung Preussische Schlösser und Gärten w Poczdamie oraz w Historic Royal Palaces (Hampton Court, Kensington, Kew).
W latach 2015-2021 kierował Działem Ogrodowym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie gdzie oprócz koordynacji bieżącej pielęgnacji ogrodu opracowywał dokumentację rewaloryzacyjną i czuwał nad wdrażaniem jej kolejnych etapów.
W 2021 roku rozpoczął współpracę z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako konsultant ds. ogrodów historycznych gdzie odpowiada za działania rewaloryzacyjne w otoczeniu rezydencji Prezydenta RP.
Jest współzałożycielem Europejskiego Centrum Sztuki Ogrodowej im. Eduarda Petzolda (ECSO).

Od 2020 roku realizuje badania doktoranckie poświęcone sztuce ogrodowej w Warszawie okresu panowania Wettynów na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.
Od 2017 roku związany jest z Europejskim Szlakiem Ogrodów Historycznych (ERHG) – szlakiem kulturowym Rady Europy a od 2020 roku jest jego wiceprezydentem.
Należy także do Niemieckiego Towarzystwa Sztuki Ogrodowej i Kultury Krajobrazu (DGGL) oddziału Berlin-Brandenburg i grupy roboczej DGGL poświęconej ogrodom historycznym. Jest także zrzeszony w Drezdeńskim Towarzystwie Historycznym (DGV).

kontakt:  600 435 345 / e-mail:

Polish Green

W ofercie Polish Green znajduje się szeroki wybór kamieni do ogrodu, aranżacji przestrzeni zielonych oraz wystroju wnętrz. Materiał za sprawą niejednorodnej struktury oraz pięknego ubarwienia, utrzymanego w wielu odcieniach zieleni, jest niezwykle dekoracyjny, dzięki czemu z łatwością można dopasować go do wielu projektów.

Poradowska Anita

dr inż. Anita Poradowska, adiunkt w Pracowni Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zajmuje się edukacją studentów kierunku Architektura Krajobrazu oraz Agroleśnictwo m.in. w zakresie ochrony i kształtowania krajobrazu. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół bioróżnorodności zbiorowisk okrzemek w różnych typach siedlisk i krajobrazów, zwłaszcza w krajobrazie otwartym.

Kontakt: e-mail: /  tel. 796 230 242.

Gajdek Agata

Agata Gajdek

Dr inż. Agata Gajdek, architektka krajobrazu. W 2010 r. ukończyła studia wyższe na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki i uzyskała stopień magistra inżyniera architekta krajobrazu. Od 2011 roku zawodowo związana z Uniwersytetem Rzeszowskim, gdzie od 2020 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Architektury Krajobrazu w Instytucie Nauk Rolniczych, Ochrony i Kształtowania Krajobrazu, Kolegium Nauk Przyrodniczych. Od początku pracy naukowo-dydaktycznej jest związana z kierunkiem architektura krajobrazu, aktywnie uczestnicząc w jego tworzeniu i rozwijaniu na Uniwersytecie Rzeszowskim, a od 2020 roku pełni funkcję kierownika tego kierunku. Jej dorobek naukowy obejmuje zagadnienia z dziedziny miejskiego krajobrazu, sprawiedliwości środowiskowej, zielonej infrastruktury miasta oraz tradycyjnej drewnianej architektury, składa się z artykułów naukowych, monografii i rozdziałów do książek.

Kontakt: e-mail: /  tel. 660 473 401.

Wolna Justyna

Justyna Wolna

mgr inż. architekt krajobrazu. Ukończyła studia o kierunku architektura krajobrazu oraz rolnictwo na Wydziale Rolnictwa i Biotechnologii Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (obecnie Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich). Ponadto z zawodu jest również florystką. Miłośniczka przyrody, w swoich projektach lubi wdrażać naturalistyczne rozwiązania. Interesuje się również sekretnym językiem kwiatów, dendro- i hortiterapią. Obecnie pracuje jako specjalista ds. zieleni w przedsiębiorstwie Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszcz sp. z o.o.  Zajmuje się m.in.  planowaniem i projektowaniem nowych inwestycji z zakresu zielono-błękitnych rozwiązań, doborem roślin i materiału siewnego. Ponadto odpowiada za nadzór przy utrzymaniem zieleni oraz nadzór dendrologiczny przy inwestycjach realizowanych przez MWiK.

Kontakt: e-mail:

Janowska-Kryszczuk Helena

Helena Janowska-Kryszczuk

Prowadzę firmę OPEN the GREEN łącząc pracę ze swoją wieloletnią pasją. Wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, zdobyłam dzięki ukończonym studiom na kierunku Architektura Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ukończyłam specjalizację Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu. Studia były kontynuacją rozpoczętej wcześniej edukacji w technikum architektury krajobrazu w Siedlcach. W 2014 roku ukończyłam kurs INSPEKTORA NADZORU TERENÓW ZIELENI organizowany przez oddział Warszawski Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej (SITO). Posiadam doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji związanej z obiektami architektury krajobrazu tj. operatów pielęgnacyjnych, inwentaryzacji dendrologicznych, projektów rewaloryzacji, projektów koncepcyjnych oraz projektów wraz z dokumentacją wykonawczą. Jako firma zajmujemy się głównie terenami publicznymi. Przygotowujemy pełną dokumentację projektową, kosztorysową oraz specyfikacje skwerów, parków i innych terenów użyteczności publicznej. Posiadam doświadczenie przy realizacji i nadzorach swoich projektów oraz przy pielęgnacji zieleni. Prowadzone dotychczas prace obejmowały zieleń na terenach publicznych, przy placówkach oświatowych (ogrody edukacyjne dydaktyczne), urzędach, firmach, zabytkowych obiektach oraz przy domach jednorodzinnych. Prowadzę również warsztaty związane z edukacją ekologiczną dzieci i dorosłych (m.in. warsztaty związane z motylami i owadami pożytecznymi, naturalnym ogrodem, ogrodem w zgodzie z naturą).

kontakt:  603 112 919 / e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK