Menu Zamknij

Cykl Webinarów SAK: Fitosocjologia w projektowaniu.
#5 Marginesy ekologiczne w ogrodzie biocenotycznym.

webinar SAK, fitosocjologia, Piotr Sikorski

Data szkolenia: 6 maja 2024, g. 9:30 – 11:00 (1,5h)
Miejsce: on-line
Prowadzący: dr inż. Piotr Sikorski, prof. SGGW
Formularz zapisu: kliknij

UWAGA: każde z webinariów zostanie nagrane i będzie dostępne przez 1 miesiąc

Zakres szkolenia

W Stowarzyszeniu Architektury Krajobrazu kwiecień stoi pod znakiem webinarów z zakresu fitosocjologii w projektowaniu. Zapraszamy na cykl 5 webinarów obejmujących wprowadzenie do fitosocjologii oraz omówienie najważniejszych siedlisk przyrodniczych.

Rozpoznanie zbiorowisk roślinnych powinno być obecnie punktem wyjścia przy projektowaniu, a następnie realizacji niemal samowystarczalnych przestrzeni miejskich. W zanieczyszczonych lokalizacjach o zdegradowanych warunkach glebowych i wodnych wdrażanie biocenotycznych rozwiązań to próba odtworzenia optymalnego ekosystemu z dużą szansą zakończenia przedsięwzięcia sukcesem. 

W kolejnych webinarach cyklu omówione zostaną:

#1 Wprowadzenie do fitosocjologii w projektowaniu. Wodne ogrody biocenotyczne. (8 kwietnia 2024)
#2 Leśne ogrody biocenotyczne. (15 kwietnia 2024)
#3 Łąki kwietne w ogrodzie biocenotycznym. (22 kwietnia 2024)
#4 Roślinność synantropijna w ogrodzie biocenotycznym. (29 kwietnia 2024)
#5 Marginesy ekologiczne w ogrodzie biocenotycznym. (6 maja 2024)

Podejście fitosocjologiczne to podstawa ekologicznego projektowania, które przynosi konkretne, mierzalne korzyści na wielu płaszczyznach. Wśród nich kluczowe są:

  • Trwałość zieleni – bioróżnorodne obszary zieleni, które korzystają z naturalnych rozwiązań są bardziej trwałe, odporne na ekstremalne warunki i przez to mniej kosztowne w utrzymaniu.
  • Korzyści ekosystemowe – w XXI wieku docenia się świadczenia dostarczane przez zieleń miejską. Brak dostępu do naturalnych obszarów zieleni mógłby prowadzić do znacznych kosztów, na przykład związanych z gospodarką wodą lub redukcją zanieczyszczeń. To właśnie bioróżnorodne ekosystemy są zwykle najbardziej efektywne.
  • Korzyści zdrowotne – mieszkańcy miast poszukują miejsc, gdzie mogą odpocząć i zregenerować się w otoczeniu przyrody. Bioróżnorodne ekosystemy przynoszą większe korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego, zwłaszcza gdy lekarze coraz częściej zalecają kontakt z przyrodą dla poprawy zdrowia i samopoczucia.
  • Skuteczność edukacji ekologicznej – miejskie parki pełnią coraz częściej funkcję edukacyjną, prezentując rozwiązania dla współczesnych problemów ekologicznych, takich jak wymieranie pszczół czy utrata mokradeł.

Znajomość zbiorowisk pozwoli na trafny dobór roślinności w projektach, ale w połączeniu z biocenotycznymi rozwiązaniami przyniesie nie tylko większe korzyści ekosystemowe dla człowieka, ale także pożądane efekty samej przyrodzie.

Dzięki udziałowi w webinarze uczestnik:
– wzbogaca podstawową wiedzę w obszarze fitosocjologii;
– systematyzuje wiedzę na temat najważniejszych zbiorowisk roślinnych i możliwości wykorzystania jej w procesie projektowym
– uzyskuje przekonanie o korzyściach płynących ze stosowania rozwiązań biocenotycznych we współczesnym projektowaniu terenów w miastach.

Czas trwania webinarium, poziom zaawansowania: webinary z tego cyklu będą trwały 1,5h. Poziom podstawowy.

Webinarium zostało stworzone z myślą o:
– planistach przestrzenni i urbanistach
– projektantach ogrodów
– wykonawcach ogrodów
– projektantach przestrzeni publicznych
– wykonawcach przestrzeni publicznych
– szkółkarzach
– studentach

Koszt szkolenia i rejestracja

Jeśli chcą Państwo zapisać się na ten webinar prosimy o wypełnienie formularza.

Warunki szczegółowe
1. Informacje o rabatach dla członków SAK: oferta SAK.
2. W przypadku wydarzeń płatnych, uczestnicy szkolenia wpisywani są na listę po opłaceniu udziału.
3. Odwołanie udziału w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie informacji do dnia zakończenia rejestracji (w tym przypadku do 3 maja) – jest to warunek zwrotu kosztów.
4. Instytucje zwolnione z opłacania podatku VAT proszone są o przesłanie stosownego oświadczenia na

Koszt uczestnictwa w wydarzeniu:

CENA DO 31 MARCA: 1 webinar 299 zł, członkowie SAK 149 zł
Przy zakupie 5 webinarów oferujemy 20% zniżki (1196 zł, członkowie SAK 596 zł)
Przy zakupie 3 webinarów oferujemy 10% zniżki (807 zł, członkowie SAK 402 zł)

CENA PO 31 MARCA: 1 webinar 349 zł, członkowie SAK 199 zł
Przy zakupie 5 webinarów oferujemy 20% zniżki (1396 zł, członkowie SAK 796 zł)
Przy zakupie 3 webinarów oferujemy 10% zniżki (942 zł, członkowie SAK 537 zł)

Instytucjom, które utrzymują się ze środków publicznych wystawiamy fakturę ze zwolnieniem z VAT.

Dane do przelewu:
91 1140 2004 0000 3502 3786 3335
Tytuł przelewu: “Webinarium SAK, data webinaru, imię i nazwisko uczestnika”. Jeśli dokonywać Państwo będą wpłaty za więcej niż jeden webinar z cyklu prosimy o podanie ich dat.

Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma:
Nowe Media Marcin Dąbrowski
Warszawa 03-477, ul. Szymanowskiego 7/109A
NIP 521 171 70 51
Tel. +48 602 78 32 45

Prowadzący:

Piotr Sikorski, dr inż. prof. SGGW. Architekt krajobrazu. Od ponad 20 lat prowadzi działalność naukową w warszawskiej SGGW. Od 2014 roku posiada stopień naukowy  doktora habilitowanego i obecnie pracuje w Katedrze Teledetekcji i Badań Środowiska w Instytucie Inżynierii Środowiska tej uczelni. Jest autorem i współautorem kilkudziesięciu projektów i ekspertyz z zakresu: zmian i zarządzania roślinnością zieleni miejskiej, zagospodarowania rekreacyjnego terenów przyrodniczo cennych, oceny działań na środowisko i kompensacji przy inwestycjach dróg wodnych i lądowych oraz przy planach ochrony obszarów chronionych.

Piotr Sikorski, SGGW

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK