Menu Zamknij

Rozalski Szymon

Doktor nauk technicznych, architekt krajobrazu, kierownik projektu w Zarządzie Zieleni Miejskiej we Wrocławiu. Odpowiadał za realizację kilkudziesięciu zadań inwestycyjno-remontowych prowadzonych w miejskich założeniach zieleni, w tym za inwestycje w obszarze UNESCO, projekty unijne oraz zadania w ramach ministerialnych i regionalnych programów operacyjnych. Z ramienia Gminy Wrocław nadzorował inwestycje w założeniach, takich jak: Park Szczytnicki, Skwer Wrocławianek, Park Uśmiechu, Skwer Skaczącej Gwiazdy, Park Mamuta czy Skwer Ptasi Zagajnik, jak również prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach parkowych, takich jak: Ogród Japoński, kolumna Wilhelma II czy kościół pw. św. Jana Nepomucena. Certyfikowany Inspektor Drzew pod numerem: CID/443/2020. Członek zespołów projektowych i współautor nagradzanych prac m.in. koncepcji rewaloryzacji Parku Błachańca, arboretum w Pawłowicach i Ogrodu Chińskiego. Absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Politechniki Wrocławskiej. Autor wielu projektów badawczych oraz publikacji na temat założeń zieleni miejskiej. W 2021 z wyróżnieniem obronił pracę doktorską na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.

kontakt: / +48 734 402 376