Menu Zamknij

Krynicki Mariusz

Mariusz krynickimgr inż. Leśnik, architekt krajobrazu, na stałe pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stanowisku insp. ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska.
kontakt: 669 381 521, e-mail: 

Doświadczenie zawodowe

W opracowaniach projektowych skupia się na parkowych założeniach zabytkowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej. Jako szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa w ochronie zadrzewień współpracował z wrocławską Fundacją EkoRozwoju w programie „Drogi dla Natury”. W podobnym zakresie prowadzi szkolenia w Instytucie Drzewa w ramach kursów Certyfikowanego Inspektora Drzew. Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu.