Menu Zamknij

Olkowska Bogumiła

mgr ochrony środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego; inż. architekt krajobrazu (absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Posiada kilkuletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w kształtowaniu terenów zieleni będących w zarządzie m. st. Warszawy. Od 2005 r. związana z administracją rządową – z resortami właściwymi w sprawach planowania przestrzennego, obecnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny specjalista w Wydziale ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej). Współtwórca dokumentów strategicznych (w tym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Polityki Miejskiej 2023). Współpracowała w opracowaniu projektów aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (m. in. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy krajobrazowej, rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych). Autorka artykułów o tematyce dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego oraz ochrony prawnej walorów krajobrazowych.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK