Menu Zamknij

Szkolenie dotyczące zmian w ustawie o ochronie przyrody – 18.08.2017 r.

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez Oddział Dolnośląski Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu pt:
Zmiany w ustawie o ochronie przyrody obowiązujące od 17 czerwca 2017 r. oraz nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów obowiązujące od 17 lipca 2017 r.

Termin i miejsce szkolenia: piątek, 18.08.2017 r. godzina 9:00 – 14:00

Wrocławski Kompleks Szkoleniowy, ul. Sztabowa 100, 53-310 Wrocław

sala Konferencyjna nr.210, II piętro.
Koszt szkolenia: 120,00 zł

Szkolący: Mariusz Krynicki, leśnik, architekt krajobrazu, inspektor ds. leśnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój, członek SAK

Moderator: Piotr Reda, biolog, architekt krajobrazu, kierownik ds. naukowych Ogrodu Botanicznego w Zielonej Górze, prezes zarządu Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu

Główne punkty szkolenia

Zmiany przepisów ustawy o ochronie przyrody, obowiązujące od 17 czerwca 2017r. na tle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017r.:

– Nowe zasady podziału na grupy drzew i ich wymiarów, dla których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia.

– Zmiana wyjątków, w których nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew.

– Nowe progi wymiarów drzew i krzewów, do których nie pobiera się opłat za ich usuwanie.

– Usuwanie drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością osób fizycznych (zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, sprzeciw, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu – ścieżka postępowania administracyjnego).

– Obowiązek wniesienia opłaty za usunięte drzewa w przypadku zmiany sposobu użytkowania nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

– Usuwanie drzew i krzewów z terenów rolniczych (niuanse i pułapki).

– Ochrona drzew i krzewów na terenach zabytkowych (kiedy istnieje wymóg uzyskania pozwolenia od wojewódzkiego konserwatora zabytków).

– Nowe stawki opłat za usuwanie drzew i krzewów (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów).

– Kompetencje rady gminy w zakresie zezwoleń oraz opłat za usuwanie drzew i krzewów.

– Nowe przypadki, w których nakłada się kary za usuniecie drzew oraz uszkodzenie / zniszczenie drzew.

– Uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska (usuwanie drzew z pasów drogowych dróg publicznych).

– Kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody.

– Sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy.

– Przepisy przejściowe.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK