Menu Zamknij

projektanci

Poniżej prezentujemy ostatnio dodane wpisy projektantów zrzeszonych w SAK.

Myczkowski Tomasz

Dr inż arch. Tomasz Myczkowski od 1994 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Architektury Użyteczności Publicznej i Podstaw Projektowania Wydziału Architektury PWr (doktorat w 2002 roku). 
Od roku 1994 prowadzi z żoną mgr inż. arch. Różą Myczkowską PRACOWNIĘ PROJEKTOWĄ MYCZKOWSKI – zajmującą się szeroko pojętym projektowaniem architektonicznym, konserwatorskim oraz projektami wnętrz.

Nagrody i wyróżnienia za działalność zawodowo-twórczą:

1994r. – I nagroda w konkursie realizacyjnym na modernizację nawierzchni Rynku, pl. Solnego i ul. Świdnickiej (do ul. Kazimierza Wlk.) we Wrocławiu. 
2000 r. – Ogólnopolska Nagroda SARP im. Ewy Kazimirowskiej – Cieszyńskiej za dokonania związane z projektowaniem otwartych przestrzeni publicznych.
2002 r. – Członek zespołu autorskiego nagrodzonego Nagrodą Ministra Infrastruktury za projekt modernizacji Rynku w Płocku.
2013 – Wyróżnienie w konkursie PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA w kategorii “nowy obiekt” w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Architektury 2013 za Zagospodarowanie terenu “Miejsca spotkań” w Dzielnicy Czterech Wyznań we Wrocławiu.
2013 – II nagroda w Konkursie „Piękny Wrocław 2013 edycja XXIV”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – obiekt inżynierski, za projekt pt.: „Zagospodarowanie rynku Psiego Pola”.
2017 – III nagroda w Konkursie „Piękny Wrocław 2017 edycja XXVII”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – obiekt inżynierski, przestrzeń publiczna, za projekt pt.: „Zagospodarowanie bulwaru ks. Aleksandra Zienkiewicza we Wrocławiu”.
2019 – wyróżnienie w Konkursie „Piękny Wrocław 2019 edycja XXIX”, organizowanym przez Prezydenta Wrocławia i Towarzystwo Miłośników Wrocławia w kategorii – modernizacja obiektu historycznego dla budynku administracyjno-biurowego Hydropolis, pawilon kasowy, zagospodarowanie terenu, ul. Na Grobli 17.

Autor obszernego cyklu artykułów poświęconych nawierzchniom kamiennym w dwumiesięczniku „Świat Kamienia”.
Wykładowca Studium Podyplomowego z Architektury Krajobrazu.

Kontakt: e-mail:  /  tel. 602 538 436

Uliasz-Robak Urszula

Firmę ‘Verde’ Sturdio Architektury Krajobrazu założyłam po zakończeniu edukacji kierunkowej na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie. Od tego momentu czynnie działam w zakresie projektowania ogrodów i przestrzeni publicznych. Ukończyłam również liczne szkolenia specjalistyczne, m.in.: “Kosztorysowanie robót budowlanych” – Politechnika Krakowska, czy “Zioła w hortiterapii” – Uniwersytet Rolniczy. Specjalizuję się w w swojej pracy w hardscapingu wiec trudne tematy nie są mi obce. Współpracuję z firmami budowlanymi, brukarskimi wiec wiedza praktyczna jest u mnie priorytetem gwarantującym sukces inwestycji. Wraz z drugim działem mojej firmy realizujemy projekty ogrodowe, które bardzo szczegółowo doglądam.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 607 068 549

Szatkowska-Łepska Małgorzata

Architekt krajobrazu, absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, stale poszerzająca wiedzę. Laureatka konkursu Hardscape Award. Projektuje od 2005 r., od 2014 prowadził pracownię projektową W PRZESTRZENI (www.wPrzestrzeni.eu). W zakresie zieleni współpracuje z biurami architektonicznymi i deweloperskimi, autorka i współautorka projektów przestrzeni publicznych, terenów miejskich i ogrodów przydomowych. Propaguje projekty zorientowane na użytkownika, uwzględniające kontekst, funkcję oraz roślinność, jako czynnik pomagający łagodzić zmiany klimatu.

Kontakt: e-mail: /  tel. 609 187 666

Kotlińska Sylwia

Ukończyłam studia inżynierskie z Architektury Krajobrazu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Obecnie studiuję na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Politechnice Warszawskiej.
Pracuję w firmie LENST Sp. z o.o., w której zajmuję się projektowaniem zieleni oraz opracowywaniem inwentaryzacji dendrologicznych. Współpracuję przy tworzeniu dokumentacji dotyczących zieleni  głównie dla inwestycji drogowych.

Kontakt: e-mail:   /  tel. –

Rychter Mateusz

Magister inżynier architektury krajobrazu, ciągle zdobywający doświadczenie w branży. Przede wszystkim, miłośnik ogrodów, przestrzeni miejskich oraz projektów rewitalizacji i rewaloryzacji miast. Prywatnie i zawodowo zdania, że rower w mieście to podstawa. W swojej krótkiej, lecz owocnej pracy architekta krajobrazu, jestem odpowiedzialny za wiele różnorodnych projektów, w których pasję łącze z kreatywnymi rozwiązaniami. Każdy projekt i jego efekt końcowy powinien być idealny wizualnie oraz pomysłowy pod względem rozwiązań i ergonomii zagospodarowania. W projektowaniu posługuję się nabytą wiedzą i zdobytym doświadczeniem w kształtowaniu przestrzeni rekreacyjnych, przestrzeni publicznych, parków, skwerów oraz ogrodów prywatnych i założeń historycznych. Interesuję się tematyką przestrzeni miast, ich zarządzania i rewitalizacji. Mam świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia, nieustannie poszerzam swoją wiedzę i umiejętności.

Strona | www.mmateuszrychter.wixsite.com/architektmr

Kontakt: e-mail:   /  tel. 501 476 852

Będziszewska Sandra

Obserwator przyrody, architekt krajobrazu, fotograf.  
Miłośnik podróży zawsze stawiający przed sobą duże wyzwania. 
W życiu zawodowym łączy pasje i wieloletnie doświadczenie. 
Interesuje się funkcjonowaniem tkanki miejskiej i relacji człowieka z naturą. W swoich projektach dąży do naturalnych i funkcjonalnych rozwiązań. Zajmuje się kształtowaniem przestrzeni w kontekście kreowania psychologii miejsca.
Karierę zawodową zapoczątkowała już w czasie studiów i nieprzerwanie ją kontynuuje. Poza pracą projektową zdobywa wiedzę praktyczną na temat funkcjonowania drzew w ekosystemie miejskim. Od 2019 roku posiada tytuł Certyfikowanego Inspektora Drzew nadany przez Instytut Drzewa.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 531 775 181

Poznańska Eliza

Miłośniczka natury, design’u i sztuki florystycznej. Wiedzę i zainteresowania w zakresie architektury krajobrazu rozwijam od szkoły średniej – zdobyłam tytuł technika, a następnie inżyniera Architektury krajobrazu. Obecnie związana jestem z miejską spółką Gdańskie Wody, gdzie jako pracownik wspieram zespół Działu Projektów Rozwojowych, realizując pionierskie rozwiązania związane z zagospodarowaniem wód opadowych w powierzchniowych systemach retencji miejskiej (SPRiM) na terenie Gdańska. Otwarta na nowe doświadczenia i trendy w swoich projektach staram się wdrażać rozwiązania zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 725 852 020

Dymek Dominika

dr inż. Dominika Dymek, projektantka zieleni, członkini zespołu badawczego FEW-meter (Horyzont 2020), redaktorka merytoryczna Organizacji Ogrodów Polskich, laureatka konkursu architektonicznego Park(ing) Day oraz licznych wyróżnień i medali za wybitne osiągnięcia i zaangażowanie w pracy na rzecz środowiska akademickiego. Ukończyła studia podyplomowe Planowanie Przestrzenne na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej oraz studia doktoranckie na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu broniąc rozprawę doktorską pt. „Użytkowanie i kierunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (ROD) w miastach na przykładzie Poznania”. Obecnie pracuje jako specjalistka ds. projektu CONNECTING Nature (Horyzont 2020) w Oddziale Projektów Interdyscyplinarnych, Biura Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta, Urzędu Miasta Poznania.

Kontakt: e-mail:

Latoch Anna

Architekt krajobrazu – absolwentka SGGW, stypendystka US/ICOMOS, pracownik MWKZ jako starszy inspektor ds. zieleni zabytkowej. – projekty rewaloryzacji parków i ogrodów zabytkowych – współpraca branżowa przy projektach interdyscyplinarnych (biura geodezyjne, inżynieryjne i architektoniczne, dewoloperzy budowlani, zarządcy nieruchomości) – autorstwo i współautorstwo projektów ogrodów przydomowych, – inwentaryzacje i projekty gospodarki drzewostanem – ekspertyzy dendrologiczne.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 608 458 691

Loose Magdalena

Jestem mgr inż. specjalistą ds. kształtowania terenów zieleni, Inspektorem Nadzoru Terenów Zieleni i Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego.Od ponad 15 lat zajmuję się projektowaniem terenów zieleni – zarówno tych publicznych, jak i prywatnych. Zajmuję się również obsługą inwestycji, inwentaryzacjami zieleni oraz nadzorami dendrologicznymi.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 693 376 689

Chudy Agnieszka

Projektant Agnieszka Chudy – inż. architekt, mgr inż. architekt krajobrazu, inspektor nadzoru ds. terenów zieleni od 2016 roku prowadzi autorskie biuro architektoniczne ARCH-POINT. Pracownia specjalizuje się w kształtowaniu przestrzeni publicznych terenów zieleni, zieleni osiedlowej i zabytkowej oraz projektowaniem o różnej skali w dziedzinie architektury, urbanistyki, krajobrazu
i wnętrz.

Kontakt: tel.: +48 696 787 759 / e-mail:
strona www: www.arch-point.pl
facebook: www.facebook.com/archpoint.czluchow/

Kulon Mateusz

Architekt Krajobrazu (absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – 2018 r.) Od 2019 r. właściciel firmy MP PROJECT Pracownia Architektury Krajobrazu. Projektant i wykonawca ogrodów przydomowych. Wykonuje również projekty terenów zieleni w przestrzeni publicznej. Odpowiedzialny za wykonywanie inwentaryzacji dendrologicznych, operatów dendrologicznych. Wykonuje również wizualizacje 3D. W wolnej chwili pochłonięty turystyką górską, nauką tańca oraz pogłębianiem wiedzy w dziedzinie geografii. Kierujący się projektowaniem w harmonii i poszanowaniu zastanego krajobrazu.

Kontakt: tel. 601 316 696 / e-mail:

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK