Menu Zamknij

Członkowie SAK

Kosno-Jończy Joanna

Ukończyła architekturę krajobrazu I i II stopnia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, aktualnie jest doktorantem w Szkole Doktorskiej SGGW. Pod względem badawczym jest zainteresowana percepcją drzew, ochroną drzew w procesach inwestycyjnych, diagnostyką oraz oceną szans ich przeżycia na terenach zurbanizowanych (w szczególności na terenach znajdujących się pod ochroną konserwatorską). Interesuje się tematem minimalizowania skutków kolizji pomiędzy infrastrukturą techniczną a drzewami, m.in. poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technologiczno-materiałowych. Zawodowo ukierunkowana na inwentaryzacje dendrologiczne, projekty gospodarki drzewostanem oraz ekspertyzy dendrologiczne.

Kontakt: e-mail: / tel. –

Rzędzian Justyna

Absolwentka architektury krajobrazu SGGW w Warszawie. Od 8 lat jestem właścicielem pracowni projektowo wykonawczej PROJEKT OGRÓD. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych, osiedlowych i prywatnych oraz prowadzę szkolenia z zakresu projektowania ogrodów. Interesuje się zielenią w przestrzeniach publicznych oraz jej wpływem na klimat miast. Staram się śledzić najnowsze trendy i rozwiązania techniczne z zakresu projektowania terenów zieleni. Prywatnie uwielbiam podróże i fotografię.

Kontakt: e-mail:  /  tel. 502669772

Myśliwiec ‘Gardner’ Jakub

Projektant i wykonawca ogrodów, inwestor zastępczy, konsultant branżowy. Specjalizacje zawodowe: funkcja i ergonomia przestrzeni, inżynieria i technika ogrodowa, metodologie i technologie projektowania. Aktywny społecznik, motywacja: pragnienie by uczynić lepszym i piękniejszym świat, w którym żyją moje dzieci i będą żyć ich dzieci. Pomysłodawca i lider Organizacji Ogrodów Polskich. Wartość wnoszoną w pracę zawodową i społeczną czerpie z różnorodnych doświadczeń z branży ogrodniczej, a także przedsięwzięć społecznych i biznesowych. Zajmował się wykonawstwem oraz utrzymaniem ogrodów i terenów zielonych, prowadzeniem pracowni projektowej, detaliczną i hurtową sprzedażą roślin i materiałów ogrodniczych, produkcją roślinną, produkcją podłoży ogrodniczych, dystrybucją nawierzchni ekologicznych… a poza ogrodami m.in.: promocją przedsiębiorczości, wspieraniem rozwoju liderów społecznych, rozwoju regionalnego, nowoczesnymi usługami internetowymi, grafiką reklamową i internetową, marketingiem, copywritingiem. Obecnie priorytetem zawodowym jest marka Jakub Gardner Team.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 535 73 73 61

Kurek-Stokowska Marta

Marta Kurek-Stokowska – nowohucianka z urodzenia i zamiłowania, projektantka ogrodów, graficzka, ilustratorka. Absolwentka wydziału Architektury Krajobrazu na Politechnice Krakowskiej. Laureatka konkursu o “Laur rewitalizacji 2009” za pracę swoją magisterską. Uczestniczka międzynarodowego projektu unijnego “ReNewTown. New post-socialist city: Competitive and Attractive”. Zaangażowana w projekty społeczne i ekologiczne, od wielu lat związana z programem “Ogrody Nowej Huty” gdzie wraz z mieszkańcami tworzyła ogrody społeczne, realizatorka warsztatów projektowych i ogrodniczych dla dzieci i młodzieży. Organizatorka i uczestniczka wielu konsultacji społecznych. Przez szereg lat odpowiedzialna za identyfikację wizualną Ośrodka Kultury im. C.K.Norwida. Jako ilustratorka ma na koncie kilka wystaw indywidualnych i zbiorowych, oraz publikacji. Obecnie jest głównym projektantem w Jakub Gardner Team, specjalizującym się w ogrodach prywatnych. W swoich kompozycjach stawia na proporcje, funkcjonalność i logikę. Nadzoruje realizację ogrodu jako inwestor zastępczy, prowadzi konsultacje branżowe i szkolenia.

Kontakt: e-mail: – /  tel. 535 73 73 61

Mielke Marcin

Inżynier architekt krajobrazu i magister gospodarki przestrzennej na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Od 2014 roku zajmuję się projektowaniem ogrodów prywatnych, natomiast od 2016 roku także projektowaniem przestrzeni publicznych, przygotowywaniem opracowań branżowych z zakresu zieleni dla inwestycji liniowych i kubaturowych, a także obsługą inwestycji. Dodatkowo pasjonat dendrologii, Certyfikowany Inspektor Drzew oraz Inspektor nadzoru dendrologicznego w procesie inwestycyjnym.

Kontakt: e-mail:   /  tel. 792236772

Bajerska Joanna

Absolwentka Architektury krajobrazu i Gospodarki przestrzennej na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie. Dodatkowo ukończyła studia podyplomowe na kierunku Grafika komputerowa i komunikacja wizualna w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu. Od pięciu lat pracuje w jednej ze szczecińskich pracowni architektury krajobrazu. Zajmuje się projektowaniem przestrzeni publicznych, osiedlowych i prywatnych. Wykonuje operaty i inwentaryzacje dendrologiczne. Zajmuję się przygotowywaniem fotorealistycznych wizualizacji. Dodatkowo interesuje się tematyką związaną z projektowaniem przestrzeni przyjaznej dla osób niepełnosprawnych oraz z ogrodami sensorycznymi. W życiu prywatnym zagorzała fanka powieści

kryminalnych. Kontakt: e-mail:  /  tel. –

Sadłocha Sebastian

Jestem arborystą, moje umiejętności poświadczają europejskie certyfikaty: ETW i ETT. Ponadto jestem instruktorem wspinaczki drzewnej, drwalem i pasjonatem drzew ( krzewów mniej-na nie zdecydowanie ciężej się wspiąć). Jestem też uczestnikiem kilku Waszych kursów i webinarów. Pracuję przede wszystkim na terenach zabytkowych oraz z pomnikami przyrody. Mam na swoim koncie pielęgnację Parku Podworskiego na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego, prace pielęgnacyjne parku w Łęknicy wpisanego do rejestru światowego dziedzictwa UNESCO, pielęgnację Parku w Żelazowej Woli oraz wielu innych obiektów zabytkowych. Podsumowując – lubię spacerować po dużych, sędziwych drzewach i nie będę ukrywał, że dobrze mi to wychodzi 😉 

Ach…. jeszcze spać w hamaku w koronach drzew lubię 😀

Kontakt: e-mail:   /  tel. 694 948 221

Anczykowska Anna

Absolwentka ogrodnictwa – kształtowanie terenów zieleni na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz studiów podyplomowych na kierunku architektura krajobrazu na Politechnice Wrocławskiej. Uzyskała wyróżnienie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu za pracę magisterską o tematyce zieleni zabytkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk zagranicznych m.in. w Scottish Agricultural College w Ayr w Wielkiej Brytanii. Stale podnosi swoje kompetencje uczestnicząc w szkoleniach branżowych. W 2019 r. ukończyła kurs Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni w Poznaniu. W obszarze jej zainteresowań jest zieleń miejska oraz projektowanie ogrodów przydomowych oraz naturalnych placów zabaw.

Kontakt: e-mail: /  tel. 609949256

Harabin Anna

Architekt krajobrazu, urbanista. Absolwent SGGW (architektura krajobrazu), Gospodarka przestrzenna i urbanistyka (podyplomowe – Politechnika Warszawska Wydział Architektury i Urbanistyki). Projektowanie terenów zieleni, uprawniona do wykonywania miejscowych planów zagospodarowania terenu, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, strategicznych ocen oddziaływania na środowisko. Wykonywanie innych dokumentacji związanych z procedurą planistyczną i ochroną środowiska (m. in. opracowania ekofizjograficzne, wnioski do zmiany przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne, analizy przyrodnicze, urbanistyczne, itp.)

Kontakt: e-mail:  /  tel. 507 564 565

Komakowski Andrzej

inż. architekt krajobrazu, projektant, INTZ NOT/SITO i technik ogrodnik z kilkuletnim doświadczeniem w realizacji. Od 2012 prowadzi własną działalność gdzie projektuje, planuje, szkoli i nadzoruje realizacje autorskich pomysłów, a od 2017 roku, bliski współpracownik Gardenphilia.com Sp. z o.o., gdzie zapewnia relacje biznesowe i współpracę z Partnerami i użytkownikami programu, wsparcie techniczne w oraz prowadzi warsztaty i szkolenia związanie z pracą w programie Gardenphilia DESIGNER.

Kontakt: e-mail:  /  tel. 882 768 815  

Bohdana Batosz

Wyższe studia magisterskie na Politechnice Śląskiej na kierunku architektura i urbanistyka – ukończone w 1999 r., studia podyplomowe na Politechnice Śląskiej w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki – ukończone w 2000 r., studia podyplomowe na Politechnice Wrocławskiej w zakresie architektury krajobrazu – ukończone w 2003 roku. Praca w zespole urbanistycznym w pracownia P.A.Nova S.A.  przy sporządzaniu studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony krajobrazu naturalnego i antropogenicznego, wraz z ochroną obiektów i obszarów zabytkowych oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wykonywanie inwentaryzacji dendrologicznych, wydawanie wytycznych do ochrony drzew na placu budowy, projekty zieleni towarzyszącej obiektom handlowym, projekt zieleni dla fragmentu terenu Muzeum Śląskiego (otoczenie Łaźni Głównej i Stolarni na terenie dawnej Kopalni Katowice), projekt zieleni towarzyszącej budynkom biurowym w Katowicach ukierunkowany na uzyskanie certyfikatu BREEAM, inne.

Kontakt: e-mail: /  tel. 509 032 825

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK