Menu Zamknij

Zebranie Zarządu, Lublin (24 kwietnia)

Zebranie Zarządu odbyło się w siedzibie firmy Garden Concept w Lublinie. Skład osobowy: Artur Bronisz, Marcin Gajda, Wojtek Januszczyk. 

Podczas kilkugodzinnego spotkania omówiono szerego istotnych dla organizacji i branży zagadnień oraz podjęto kilka ważnych decyzji dotyczących m.in.:

 • rozpoczęcia działań zmierzających do uzyskania uprawnień dla architektów krajobrazu (prowadzący: Artur Bronisz);
 • wyjaśnienia kwestii związanych z tytułem zawodowym w kontekście rozporządzenia ministerstwa nauki i szkolnictwa wyższego (prowadzący: Piotr Murdza);
 • zorganizowania konkursów dla: wykonawców, architektów krajobrazu oraz studentów (prowadzący: Piotr Murdza);
 • zorganizowania wyjazdu szkoleniowo-integracyjnego (prowadzący: Piotr Murdza);
 • zakończenia prac nad drugą częścią zaleceń do końca tego roku (prowadzący: Marcin Gajda);
 • promowania członków stowarzyszenia w urzędach miejskich/gminnych (prowadzący: Piotr Murdza);
 • wdrożenia programu praktyk dla studentów członków stowarzyszenia (prowadzący: Wojtek Januszczyk);
 • zacieśnienia współpracy z EFLA (prowadzący: Marcin Gajda);
 • promocji wycieczki profesjonalistów do Pragi w ramach Komitetu Firm ELCA (prowadzący: Piotr Murdza);
 • połączenia stowarzyszenia SAK z lubelskim Stowarzyszeniem Architektów Krajobazu i Twórców Terenów Zieleni (prowadzący: Wojtek Januszczyk);
 • przyjęcia nowych członków (na podstawie przesłanych deklaracji w okresie XII 2008–IV 2009): Bartosik Krzysztof (BARTO), Demarczyk Dariusz (architekt krajobrazu), Dudkiewicz Margot (doktorantak UP Lublin), Gorczyńska Ewelina (stud. PWr), Karwat Aneta (architekt krajobrazu), Kalbarczyk Joanna (POLSKI OGRÓD), Krop Dominika (iKropka), Magiera Dawid (architekt krajobrazu), Milewicz Joanna (architekt krajobrazu), Mitek Wojciech (MIGRÓD), Piasecki Rafał, (AGROMIS), 
 • zorganizowania spotkania/seminarium podczas wystawy “Zieleń to Życie” (prowadzący Piotr Murdza);
 • Pikulski Andrzej (dr UJ Kraków), Porosa Piotr (POROSA), Poźniak Katarzyna (architekt krajobrazu).

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK