Menu Zamknij

Konkurs projektowy Prestiżowy Ogród 2009

Konkurs projektowy dla architektów krajobrazu, studentów i absolwentów tego kierunku jest organizowany po raz drugi. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu przy salonach samochodowych Lexusa i Toyoty w Szczecinie. Konkurs ma na celu wyłonienie 8 zwycięskich prac, z których jedna posłuży do realizacji i wybudowania ogrodu przy salonach.

Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo. Wystarczy, iż w zespole jest jedna osoba -student lub absolwent, uczelni o kierunku architektury krajobrazu lub kształtowania terenów zieleni.

Prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: 
a) wartości projektowe: oddanie charakteru inwestycji – jako główny element oceny, oryginalność, estetyka i kompozycja.
b) wartości użytkowe: funkcjonalność terenu (ergonomia) oraz łatwość realizacji (ekonomia) i budowy całego zamierzenia.

Prace oceniać będzie dziewięcioosobowe Jury powołane przez Organizatora.

Prace konkursowe należy przesłć pocztą na adres Organizatora: Wydawnictwo KRUSIKIEIWCZ ul. Rzemieślnicza 8, 71-344 Szczecin z dopiskiem „Konkurs PRESTIŻOWY OGRÓD 2009” do dnia 15 lipca 2009(obowiązuje data stempla pocztowego). Uczestnicy konkursu zobowiązani są do zachowania dowodów nadania przesyłki zawierającej pracę konkursową, co najmniej do dnia ogłoszenia wyników konkursu.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK