Menu Zamknij

Webinar SAK: Jak projektować parki i ogrody biocenotyczne, by zwiększyć różnorodność owadów?

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, zapylacze

Data szkolenia: 30 stycznia 2023 (wtorek), godz. 11:00
Miejsce: on-line
Koszt: 140pln netto / 172,20pln brutto
70pln netto / 86,10pln brutto dla członków SAK
Prowadząca: Kamila Chomicz

Formularz zapisu: proszę kliknąć
UWAGA: webinarium będzie nagrane i będzie dostępne przez 1 miesiąc

Zakres szkolenia

Zapraszamy na Webinar SAK “Jak projektować parki i ogrody biocenotyczne, by zwiększyć różnorodność owadów?” Kamili Chomicz. Szkolenie skoncentruje się na temacie wzmacniania i ochrony różnorodności owadów w kontekście projektowania i tworzenia parków miejskich, ogrodów oraz innych przestrzeni. Celem jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy na temat owadów i ich roli w wybranych ekosystemach oraz dla ludzi, a także przekazanie praktycznych wskazówek dotyczących projektowania przestrzeni tak, aby wspierać ochronę różnorodności owadów.

W ramach najbliższego webinaru prowadząca poruszy następujące kwestie:

  1. Charakterystyka różnych gatunków owadów w ogrodach i parkach miejskich.
  2. Analiza zagrożeń i powodów wymierania owadów oraz przegląd dostępnych środków ochrony roślin i ich wpływu na owady.
  3. Informacje na temat tego, jak modelowanie terenu i krajobrazu może wpływać na minimalizację negatywnego wpływu pestycydów na środowisko.
  4. Wpływ (i wybór) gatunków roślin rodzimych, obcych i inwazyjnych na różnorodność owadów, czyli jak różne gatunki oraz odmiany roślin mogą wpływać na różnorodność owadów.
  5. Projektowanie i budowa pomocy gniazdowych dla owadów zapylających, takich jak pszczoły samotnice, trzmiele i osy samotnice oraz omówienie udanych rozwiązań i praktyk, oraz takich które nie służą bioróżnorodności. Wpływ hodowlanych pszczół miodnych na obniżanie bioróżnorodności dzikich pszczół.
  6. Wspieranie różnorodności motyli i tworzenie miejsc do rozmnażania bzygów. Czyli jak stworzyć atrakcyjne miejsca dla różnych owadów zapylających oraz innych owadów.
  7. Omówienie wybranych przykładów dzikich siedlisk dla pszczół i innych owadów zapylających. Wskazanie błędów w tworzeniu „miejsc dla owadów” przez ludzi.

Temat zostanie przedstawiony od strony praktycznej. Webinar przeznaczony jest dla bardziej osób bardziej zaawansowanych.

Korzyści z udziału w Webinarze:
Uczestnicy:
– poznają różnorodność gatunków owadów występujących w ogrodach i parkach miejskich. Dodatkowo dowiedzą się o alarmujących statystykach dotyczących wymierania owadów w ostatnich latach, co pozwoli zrozumieć skalę problemu,
– zdobędą wiedzę na temat głównych zagrożeń i przyczyn wymierania owadów.
– dowiedzą się, jak można wykorzystać modelowanie terenu i krajobrazu w celu zminimalizowania negatywnego wpływu pestycydów na środowisko.
– dowiedzą się w jaki sposób różne gatunki roślin i różne ich odmiany wpływają na owady. Czym są rośliny łąkowe, polne, pastewne, rośliny rodzime, obce i inwazyjne i jak one służą bioróżnorodności owadów,
– poznają techniki projektowania i budowy pomocy gniazdowych dla owadów zapylających, takich jak pszczoły samotnice, trzmiele i osy samotnice. Dowiedzą się o skutecznych praktykach oraz tych, które nie służą bioróżnorodności np. rozbudowa pasiek,
– otrzymają wskazówki dotyczące tworzenia atrakcyjnych miejsc dla motyli oraz ułatwiania rozmnażania bzygów oraz innych owadów,
Uczestnicy webinaru poznają przykłady różnych dzikich siedlisk dla pszczół i owadów zapylających, dzięki temu będą mogli zrozumieć, jakie warunki są niezbędne dla ich przetrwania i rozmnażania się. Wskazanie błędów popełnianych przez ludzi przy tworzeniu “miejsc dla owadów” pomoże w zrozumieniu przez uczestników tego, jakie działania mogą wzmacniać i obniżać różnorodność owadów w parkach, ogrodach i innych wybranych miejscach.

Czas trwania webinarium: 60 minut, możliwe będzie także zadawanie pytań na koniec webinaru.

Plan szkolenia:
11:00 – rozpoczęcie webinaru
ok. 12:00 / 12:15 – krótka przerwa, pytania, dyskusja

W cenie webinarium przewidziano:
– materiały szkoleniowe (prezentacja),
– zaświadczenie o udziale w webinarium,
– możliwość konsultacji z prelegentem.

Webinarium zostało stworzone z myślą o:
– planistach przestrzenni i urbanistach
– projektantach ogrodów
– projektantach przestrzeni publicznych
– wykonawcach ogrodów
– wykonawcach przestrzeni publicznych
– studentach.

Koszt szkolenia i rejestracja

Koszt uczestnictwa w szkoleniu:
– 70pln netto (86,10pln brutto) dla członków SAK (upoważnionych do zniżki)
– 140pln netto (172,20pln brutto) dla pozostałych uczestników.

Instytucjom, które utrzymują się ze środków publicznych wystawiamy fakturę ze zwolnieniem z VAT.

Nr konta: 91 1140 2004 0000 3502 3786 3335
Tytuł przelewu: “Webinarium SAK, 30 stycznia 2024, imię i nazwisko uczestnika”.

Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma:
Nowe Media Marcin Dąbrowski
Warszawa 03-477
ul. Szymanowskiego 7/109A
NIP 521 171 70 51
Tel. +48 602 78 32 45

Jeśli chcą Państwo zapisać się na ten webinar prosimy o wypełnienie formularza.

Warunki szczegółowe
1. Informacje o rabatach dla członków SAK: oferta SAK.
2. W przypadku wydarzeń płatnych, uczestnicy szkolenia wpisywani są na listę po opłaceniu udziału.
3. Odwołanie udziału w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie informacji do dnia zakończenia rejestracji (w tym przypadku do 29 stycznia) – jest to warunek zwrotu kosztów.
4. Instytucje zwolnione z opłacania podatku VAT proszone są o przesłanie stosownego oświadczenia na

Prowadzący:

Absolwentka biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Akademii Filmu i Telewizji w Warszawie. Jako biolog i jako filmowiec zaangażowana w działalność popularyzującą nauki przyrodnicze oraz ochronę dzikich pszczół. Rozmaitość istot tworzących nieustannie transformującą bioróżnorodność, za każdym razem wprawia ją w zachwyt, z którego czerpie inspiracje. Inicjatorka projektu “Dzikie Trójmiasto”, gdzie badacze z instytucji naukowych oraz prawdziwi pasjonaci dzielą się wiedzą jak wspierać bioróżnorodność oraz chronić lokalnie występującą przyrodę, http://www.dzikie-trojmiasto.pl/, oraz projektów „BEES ON MY WAY” i „Miejsca pszczół”, „Miasto Drzew Trójmiasto”, „Latamy nad Gdańskiem”, „Głos laguny”, czy projektu ogrodu bioróżnorodności, który realizuje z  dziećmi z Ukrainy pod nazwą „OD NASIONA DO NASIONA”. Uczestniczka paneli dyskusyjnych oraz lokalnych inicjatyw związanych z ochroną bioróżnorodności owadów i dzikich pszczół na wsi i w mieście. Wiedzę zdobytą na temat różnorodności owadów wprowadza w przestrzeń swojego ogródka, gdzie eksperymentuje i testuje różne rozwiązania związane na przykład z tworzeniem kwietnych łąk czy budowaniem pomocy gniazdowych dla owadów.

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Kamila Chomicz