Menu Zamknij

IFLA Europe: konferencja ECLAS 2024 „Krajobrazy regeneracyjne. Projektowanie przemiany”

IFLA Europe ma zaszczyt być partnerem konferencji ECLAS 2024 „Krajobrazy regeneracyjne. Projektowanie przemiany”, która odbędzie się w Brukseli w dniach 7–10 września 2024 r. w Brukseli.

W ramach konferencji omówione zostaną możliwości krajobrazu jako podejście i metoda projektowania układów i innowacji w scenariuszu zmiany klimatu. Myślenie i działanie z perspektywy krajobrazu otwiera możliwości dla innowacji. Ten potencjał projektowy ewoluuje na granicach sektorów i grup interesów oraz pozornie konkurujących wartości i celów. Wyzwolenie tej zdolności transformacyjnej jest pilniejsze niż kiedykolwiek. Krajobraz może pełnić zarówno rolę ram koncepcyjnych, jak i środka aktywującego tę zdolność. Pytanie „dlaczego?” jest jasne: działamy poza możliwościami naszej planety. Przekroczono sześć z dziewięciu granic planetarnych (Rockström i in., 2023). Musimy wrócić do bezpiecznej przestrzeni operacyjnej.

Zapraszamy do podzielenia się perspektywami nauczania, badań i praktyki dotyczącymi przeszłych, obecnych i przyszłych krajobrazów regeneracyjnych. 

Wszystkie uwagi powinny dotyczyć kwestii przekrojowych opisanych poniżej. W zależności od charakteru tematu nie wszystkie zagadnienia mogą zostać omówione na tym samym poziomie szczegółowości.

Pytania przekrojowe:

Krajobrazy regeneracyjne: jak możemy je zdefiniować? Proszę przedstawić i omówić teorie i dyskursy, które kształtują Twoje rozumienie tej koncepcji.

Krajobrazy regeneracyjne: jak działają? Tutaj chcielibyśmy usłyszeć o przykładach systemów i modeli regeneracyjnych. Mogą to być istniejące praktyki, ale także prace studyjne, prototypy lub badania.

Krajobrazy regeneracyjne: dlaczego działają? A co z dowodami: dlaczego model, który prezentujesz, jest regeneracyjny? Co należy regenerować? Skąd mielibyśmy wiedzieć? Jakie podejście do oceny jest potrzebne? Możesz także podzielić się swoimi teoretycznymi przemyśleniami na ten temat.

Sugerujemy siedem głównych ścieżek tematycznych oraz ścieżkę otwartą:

Krajobrazy energii
Krajobrazy mobilności
Krajobrazy kulinarne
Ukryte krajobrazy globalnych łańcuchów wartości dodanej
Poza tanią naturą
Dziedzictwo i tożsamość: aktywizacja kapitału kulturowego
Demokratyczna transformacja krajobrazu
Ścieżka otwarta

Zaproszenie do składania abstraktów jest już otwarte. Zgłoszenia można przesyłać do 31 stycznia 2024 r. poprzez platformę Oxford Abstracts.

Pełna treść wezwania w formacie PDF dostępna jest tutaj.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK