Menu Zamknij

Oferta dla członków SAK

Osoby należące do Stowarzyszenia otrzymają szerokie wsparcie w zakresie działań statutowych SAK oraz szkoleń i kwestii merytorycznych. Oferujemy również różnorodne formy promocji działalności w zakresie architektury krajobrazu dla naszych członków lub firm. W najbliższym czasie, poszerzymy również ofertę dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej.

Poniżej przedstawiono korzyści wynikające z przystąpienia do SAK. Uiszczenie składki podstawowej uprawnia do pełnego zakresu wsparcia (wariant A), natomiast osoby opłacające składkę uzupełniającą (wariant B) otrzymują szerszą ofertę w zakresie promocji działalności gospodarczej.

Oferta dla członków SAK A B
Działania statutowe
Otrzymywanie materiałów promocyjnych i edukacyjnych rozpowszechnianych przez Biuletyn SAK
++
Informacje wewnętrzne dla członków SAK np. zaproszenia na bezpłatne szkolenia,
informacje o realizowanych pracach SAK i oferty pracy
++
Wsparcie merytoryczne dla członków SAK++
Rabaty w programach partnerskich SAK + +
Szkolenia i wsparcie merytoryczne
Darmowy udział w wydarzeniach którym patronuje SAK + +
Bezpłatny udział w szkoleniach i pokazach organizowanych z firmami wspierającymi SAK + +
Rabaty na szkolenia organizowane przez partnerów SAK – OSTO, SITO, SARP, FAP – wg. ustaleń tych organizacji + +
Rabaty na szkolenia SAK (zazwyczaj w wysokości 50%) + +
Promocja osób na stronie www SAK
Dane kontaktowe na stronie SAK (telefon, adres, e-mail) + +
Strona osobista z biogramem i opisem działalności zawodowej na stronie SAK + +
Strona osobista z biogramem i opisem działalności firmy na stronie SAK + dane kontaktowe firmy i link - +
Szersza promocja działalności w zakresie architektury krajobrazu
Publikacje własnych materiałów w czasopismach branżowych + +
Możliwość promocji w ramach wydarzeń organizowanych przez SAK (np. na targach i wystawach) i w materiałach członków wspierających + +
Publikacja wpisów na temat realizowanej działalności
w mediach społecznościowych i na stronie SAK
+ +
Informacje o prowadzonej działalności w Biuletynie SAK – 3 wpisy w roku + +
Reklama firmy lub informacje o prowadzonej działalności w Biuletynie SAK – 5 wpisów w roku - +
Promocja firm za pomocą mailingów, materiałów pocztowych i w czasopismach branżowych - +
Prawo do używania loga SAK do promocji firmy, której członek jest właścicielem lub pełnomocnikiem - +