Menu Zamknij

Oferta dla członków SAK

Osoby należące do Stowarzyszenia otrzymają szerokie wsparcie w zakresie działań statutowych SAK oraz szkoleń i kwestii merytorycznych. Oferujemy również różnorodne formy promocji działalności w zakresie architektury krajobrazu dla naszych członków lub ich firm. 

Poniżej prezentujemy korzyści wynikające z przystąpienia do SAK.Członkowie Stowarzyszenia deklarują opłacanie jednej z dwóch składek podstawowych (A lub B) oraz dobrowolnej składki uzupełniającej (C1 lub C2).
a. składka podstawowa preferencyjna (A) – dla osób nieprowadzących działalności komercyjnej w zakresie architektury krajobrazu (np. urzędnicy, naukowcy, nauczyciele, studenci, pasjonaci architektury krajobrazu);
b. składka podstawowa standardowa (B) – dla osób prowadzących działalność komercyjną w branży architektury krajobrazu;
c. składka uzupełniająca (C1 i C2) – dobrowolna składka dodatkowa, umożliwiająca korzystanie z różnorodnych form promocji firmy lub marki członka SAK.

Zakres oferty realizowanej przez SAK dla członków Stowarzyszenia jest uzależniony od rodzaju opłacanej składki  i jest przedstawiony w poniższych tabelach.

Tabela 1. Oferta dla osób fizycznych opłacających składki podstawowe

Oferta dla członków SAKAB
Działania statutowe
Informacje o działalności SAK: konferencje, szkolenia, warsztaty++
Informacje branżowe, edukacyjne, promocyjne oraz oferty pracy++
Dostęp do kanałów informacyjnych: Biuletyn SAK, strona www, facebook++
Wsparcie merytoryczne dla członków SAK, w tym standardy branżowe + +
Możliwość publikacji logo SAK na własnej stronie www + +
Rabaty naszych partnerów: Związek Szkółkarzy Polskich, Wydawnictwo Abrys (wydawca m. Zieleń Miejska), promocyjna oferta programu Rzetelna Firma + +
Drukowane materiały promocyjne i edukacyjne - +
Rabaty na produkty lub usługi w programach partnerskich SAK - +
Szkolenia i wsparcie merytoryczne
Rabaty na szkolenia organizowane przez partnerów SAK – OSTO, SITO, SARP, FAP, PSDZ – wg. ustaleń tych organizacji + +
Bezpłatny udział w wydarzeniach na które SAK dysponuje wejściówkami - +
Rabaty na szkolenia SAK w wysokości 30-50% - +
Promocja członków SAK
Wsparcie w zakresie publikacji materiałów w czasopismach branżowych + +
Dane kontaktowe i biogram na stronie SAK (telefon, adres, e-mail) + +
Promocja na stronie SAK: strona osobista z opisem działalności oraz link do strony firmowej (po zamieszczeniu logo SAK z linkiem na stronie firmowej) - +
Możliwość promocji w ramach wydarzeń organizowanych przez SAK: stoiska na targach, wystawy lub w materiałach członków wspierających - +
Publikacja wpisów na temat realizowanej działalności w mediach społecznościowych, na stronie SAK i w Biuletynie SAK - +

Tabela 2. Oferta dodatkowa dla firm członków SAK opłacających składki uzupełniające

Oferta dla firm członków SAK opłacających składki uzupełniająceC1C2
Szkolenia i wsparcie merytoryczne
Możliwość zamieszczania ogłoszeń na stronie SAK++
Rabaty na szkolenia SAK dla 1 pracownika firmy++
Rabaty na szkolenia SAK dla 2-3 pracowników firmy-+
Reklama firmy
Reklama firm polecanych przez SAK w czasopismach branżowych oraz w kanałach informacyjnych SAK++
Reklama firmy lub informacje o jej działalności w Biuletynie SAK++
Informacje o firmie na stronie SAK: opis, dane kontaktowe, referencje++
Rozbudowane informacje o działalności firmy na stronie SAK: oferta, galerie oraz mapa realizacji-+
Pakiet poprawiający pozycjonowanie strony firmowej-+
Promocja firm za pomocą mailingów wysyłanych do samorządów-+
Rekomendacja firmy do przetargów i zamówień publicznych-+
Wykorzystanie logo SAK jako firma rekomendowana przez SAK-+

Wysokości składek rocznych wynoszą:

a. składka preferencyjna – 100 zł;
b. składka podstawowa – 250 zł dla projektantów i innych specjalistów oraz 350 zł dla wykonawców;
c. składka uzupełniająca – 250 zł lub 500zł dla projektantów oraz 500 zł lub 1000 zł dla wykonawców, w zależności od wybranego pakietu korzyści (C1 lub C2)

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK