Menu Zamknij

Rusza projekt: Zamień Szare na Zielone

Rusza rekrutacja uczestników do projektu „Zamień szare na zielone”. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt wymiany doświadczeń dla nauczycieli akademickich, nauczycieli szkół zawodowych oraz trenerów dachów zielonych w Polsce. 

Serwis dachyzielone.info oraz Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu we współpracy z Redakcją Zieleni Miejskiej, Oddziałem Warszawskim SITO oraz Polskim Stowarzyszeniem Budownictwa Ekologicznego PLGBC rozpoczyna rekrutację uczestników do projektu Zamień szare na zielone. Dachy i ściany zielone w Niemczech jako przykład najlepszych praktyk. Projekt realizowany jest dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. 

Celem projektu jest wymiana doświadczeń w zakresie edukacji i dydaktyki oraz wiedzy na temat dachów i ścian zielonych pomiędzy partnerami z Niemiec i Polski. Uczestnikami projektu będą nauczyciele akademiccy, nauczyciele szkół zawodowych oraz trenerzy zajmujący się tą problematyką w Polsce w ramach pracy dydaktycznej na uczelniach publicznych i niepublicznych kształcących w kierunku architektury krajobrazu i ochrony środowiska, w szkołach zawodowych o profilu architektura krajobrazu oraz w innych formach kształcenia zawodowego dorosłych. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną dwa tygodniowe wyjazdy – wymiany doświadczeń, w terminach: 07-12.04.2014 oraz 29.09-05.10.2014. Uczestnicy każdej z wymian wezmą udział w zajęciach prowadzonych pod kierunkiem prof. Manfreda Köhlera w Centrum Doskonalenia Dachów Zielonych na Uniwersytecie w Neubrandenburgu, a następnie wyjadą do Berlina, gdzie będą mieli okazję zapoznać się z ok. 15 wybranymi obiektami referencyjnymi – przykładami najlepszych praktyk w zakresie dachów i ścian zielonych zrealizowanych na terenie stolicy Niemiec. 

Możliwość wymiany doświadczeń z partnerem przyjmującym, który ma bogate doświadczenie w realizacji projektów w ramach programu LLP Erasmus, może przyczynić się do nawiązania stałej wymiany naukowej z polskimi uczelniami, które dotychczas nie korzystają z tej możliwości w zakresie dachów i ścian zielonych. 

Udział w projekcie jest nieodpłatny. Zgłoszenia uczestników przyjmowane będą do 31 stycznia 2014 r. 

Szczegółowe informacje na temat projektu oraz kryteria i terminy rekrutacji dostępne są na stronie internetowej projektu: www.zamienszarenazielone.pl

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK