Menu Zamknij

WAK8: Drzewa w przestrzeni miasta

„Drzewa w przestrzeni miasta” to 8. edycja organizowanej przez Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu (SAK) konferencji z cyklu „Współczesna architektura krajobrazu – trendy, technologie i praktyka” (WAK).

Konferencja, która odbędzie się 21 marca (Aula Kryształowa SGGW, Warszawa), przygotowywana jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Dendrologicznym i Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie, przy partnerskim udziale: Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, Instytutu Architektury Krajobrazu PK oraz Katedry Sztuki Krajobrazu SGGW.

Udział wezmą architekci krajobrazu oraz eksperci z Polski i Niemiec; przedstawią najważniejsze kwestie związane z doborem drzew do miast, sadzeniem i właściwą pielęgnacją, zaprezentują, na ciekawych przykładach, aktualne zasady projektowe. W drugiej części odbędzie się panel dyskusyjny – forum wymiany doświadczeń związanych z najnowszymi trendami, technologią i realiami pracy architekta krajobrazu.

Program konferencji*

10.00 Recepcja
   
10.30 Otwarcie konferencji – Urszula Forczek-Brataniec, Wojciech Januszczyk
   
10.40 Jakość materiału szkółkarskiego, a rokowania na przyszłość, prof. Piotr MURAS (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
   
11.10 Dobór drzew do warunków miejskich, prof. Jacek BOROWSKI (Polskie Towarzystwo Dendrologiczne/SGGW)
   
11.40 Od projektu po przygotowanie miejsca pod obsadzenia drzewami przyulicznymi, Agnieszka SZULC, (Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu)
   
12.15 lunch
   
13.15 Sadzenie dużych drzew w miastach, Hanno LEIGHT (Lorberg)
   
14.00 Koncepcja nasadzeń w Reimer Park oraz Messestadt Riem – nowej dzielnicy Monachium, Heiner LUZ (LUZ Landschaftsarchitekten)
   
14.45 Najnowsze trendy w inwentaryzacji i zarządzaniu zielenią miejską na przykładzie m. st. Warszawy, Andrzej JAGURA (Designers)
   
15.00 przerwa kawowa
   
15.20 Mieszkańcy miast chcą zieleni, Henrike WEHBERG-KRAFFT (WES LandschaftsArchitektur)
   
16.05 Zrównoważone krajobrazy miejskie – perspektywy architektury krajobrazu, Stephan LENZEN, (RMP Landschaftsarchitekten)
   
17.00 Panel dyskusyjny: Agnieszka Szulc (Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu), Barbara Kraus-Galińska (ABIES Architektura Krajobrazu), prof. Marek Budzyński (Marek Budzyński Architekt), Paweł Lisicki (Miejski Architekt Krajobrazu m. st. Warszawy), Hubert Mącik (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie), Jerzy Nieswadba (Federacja Arborystów Polskich).
Moderator dyskusji: prof. Jacek Borowski (PTD/SGGW)

* program konferencji może ulec drobnym zmianom (np. kolejność prezentacji). O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco (+ email/Facebook).

Czas i miejsce: Aula Kryształowa SGGW, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa (budynek nr 9 na planie Kampusu).

Uwagi: Regulamin uczestnictwa i zgłoszeń poniżej. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat poświadczający udział w konferencji. 

Prelegenci WAK8
 

dr hab. inż. PIOTR MURAS pracownik Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie; kierownik kierunku Architektura Krajobrazu, członek m.in.: ZSzP, SAK, Polskiego Towarzystwa Botanicznego i Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego; członek Rady Programowej ds. Zieleni – ciała doradczego Prezydenta Miasta Krakowa. Jest hodowcą z prawami autorskimi odmian kalmii, stewarcji i różanecznika. dr hab. inż. JACEK BOROWSKI – prof. SGGW, Prezes Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Przewodniczący Rady Redakcyjnej Rocznika Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, członek Polskiego Towarzystwa Botanicznego oraz IDS (International Dendrology Society); zainteresowania badawcze: dendrologia, drzewa i krzewy w warunkach zurbanizowanych, metody oceny stanu zdrowotnego drzew, pnącza – wykorzystanie i zastosowanie, elementy fizjologii drzew.
   
AGNIESZKA SZULC absolwentka Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, inspektor nadzoru terenów zieleni, naczelnik Wydziału Terenów Zieleni Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu, współautorka publikacji Zieleń przy ulicach (2013), członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i Wielkopolskiego Oddziału Stowarzyszenia Polskich Architektów Krajobrazu. HANNO LEIGHT studiował zarządzanie, wiedzę zdobywał w licznych szkółkach na terenie Niemiec, m.in w Hesse
Weener; po upadku muru berlińskiego i zjednoczeniu Niemiec rozpoczął pracę w szkółce Lorberg, od 2010 roku kieruje 20 osobowym zespołem zajmującym się dystrybucją w niemal wszystkich krajach europejskich.
   
HEINER LUZ – absolwent Uniwersytetu Technicznego w Monachium, profesor i wykładowca Instytutu Architektury Krajobrazu w Dreźnie; założyciel LUZ Landschaftsarchitekten, członek Izby Architektów Bawarii i Niemieckiej Federacji Architektów Krajobrazu (BDLA) HENRIKE WEHBERG-KRAFFT studiowała architekturę na uniwersytecie Braunschweig oraz rzeźbę w Akademii Sztuk w Berlinie pod kierunkiem Prof. Makoto Fujiwara. Współtworzyła biuro projektowe KRAFFT-WEHBERG, Berlin, po nawiązaniu współracy z WES & Partner jako WES LandscapeArchitecture. Od 2007 partner w biurze WES LandschaftsArchitektur, prowadzi jedną z 3 filii firmy w Berlinie.
   
STEPHEN LENZEN architekt krajobrazu, absolwent GHS w Essen oraz studiów ekonomicznych (Fernuniversität Hagen). od 2001 roku partner w biurze projektowym RMP Landschaftsarchitekten w Bonn;członek grupy doradczej w biurze miejskim w Kolonii i Akwizgranie, wykładowca politechniki RWTH w Akwizgranie.  

 

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK