Menu Zamknij

European Heritage Days 2024: Routes, Networks and Connections

Europejskie Dni Dziedzictwa (European Heritage Days) to wspólna akcja Rady Europy i Unii Europejskiej, która odbywa się co roku we wrześniu w krajach będących stronami Europejskiej Konwencji Kulturalnej.

Co roku Europejskie Dni Dziedzictwa mają swój temat przewodni, do którego przyjęcia zachęca się wszystkie uczestniczące kraje w swoim rocznym programie. Aby pomóc uczestnikom przemyśleć, w jaki sposób zrealizować program na rok 2024 w oparciu o temat „Trasy, sieci i powiązania”, tutaj dostępna jest broszura. U podstaw tegorocznego tematu leży przekonanie, że nasze dziedzictwo, zarówno w postaci materialnej, jak i niematerialnej, ma nam wiele do powiedzenia na temat tego, jak narody, społeczności, kraje i kultury były ze sobą od dawna powiązane i jak nadal są ze sobą powiązane dzięki wspólnym wartościom, wspólnym praktykom oraz chęci ochrony i dzielenia się historiami i miejscami, które składają się na naszą indywidualną i zbiorową historię.

W ramach European Heritage Days Stories 2024, organizatorzy zapraszają do zgłaszania opowieści i historii w duchu tegorocznego motywu przewodniego. Inicjatywa ta stanowi swego rodzaju platformę dla pełnych pasji osób, organizacji i stowarzyszeń, na której mogą dzielić się swoimi historiami. Od swoich początków podczas Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, inicjatywa w dalszym ciągu opiera się na sukcesach Europejskich Ram Działania na Rzecz Dziedzictwa Kulturowego, zapewniając trwały wpływ wydarzeń związanych z dziedzictwem kulturowym. 

Termin nadsyłania zgłoszeń: 15.03.2024. Więcej o naborze przeczytasz tutaj.