Menu Zamknij

Program Małych Grantów Centrum Dziedzictwa Europejskiego (European Heritage Hub)

Program małych grantów Centrum Dziedzictwa Europejskiego na projekty związane z dziedzictwem jest otwarty dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego z 11 krajów sąsiadujących z Unią Europejską: Albanii, Armenii, Azerbejdżanu, Bośni i Hercegowiny, Gruzji, Kosowa, Mołdawii, Czarnogóry, Macedonii Północnej, Serbii i Ukrainy.

Jego celem są projekty skupiające się na budowaniu potencjału społeczeństwa obywatelskiego; zwiększenie roli dziedzictwa w potrójnej transformacji; lub zachęcanie, między innymi do budowania pokoju i pojednania. Oczekuje się również, że projekty przyczynią się do przestrzegania zasad pięciu filarów Europejskich ram działania w zakresie dziedzictwa kulturowego, odzwierciedlając wspólną strukturę działań związanych z dziedzictwem na poziomie europejskim, przede wszystkim w politykach i programach UE. Dotacje będą wynosić od 2 000 do 50 000 EUR, w zależności od wielkości projektu. Program jest częścią projektu pilotażowego Europejskiego Centrum Dziedzictwa finansowanego przez UE i cieszy się wsparciem Fundacji ALIPH, jako partnera stowarzyszonego z Centrum Dziedzictwa Europejskiego. Więcej informacji na temat kryteriów kwalifikowalności i selekcji oraz sposobu składania wniosków znajdziecie tutaj.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK