Menu Zamknij

Zachowanie dziedzictwa: przyszłość naszej przeszłości 

Aby chronić dziedzictwo kulturowe istnieje pilna potrzeba wyposażenia społeczności na całym świecie w narzędzia umożliwiające dokładne przewidywanie pogorszenia się i przyszłego wpływu na klimat oraz wyposażenie ich w kwalifikacje umożliwiające przekształcenie wiedzy naukowej w działania, które zabezpieczą miejsca, wesprą adaptację społeczności i przygotują na nieuniknione straty. Aby stawić czoła temu wyzwaniu, w 2023 r. uruchomiono nową globalną inicjatywę „Zachowanie dziedzictwa: przyszłość naszej przeszłości” (Preserving Legacies: A Future for Our Past) w ramach współpracy między Siecią Dziedzictwa Klimatycznego (Climate Heritage Network) a Międzynarodową Radą ds. Zabytków i Miejsc (International Council on Monuments and Sites, ICOMOS) przy wsparciu Towarzystwa National Geographic i Manulife. Projekt „Zachowanie dziedzictwa” to program szkoleniowy, który wyposaża menadżerów obiektów i liderów społeczności w wiedzę naukową i szkolenia techniczne umożliwiające opracowywanie planów adaptacji do zmian klimatu uwzględniających miejsce i ludzi. Więcej o projekcie dowiesz się tutaj.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK