Menu Zamknij

Informacje

IV Seminarium Architektury Krajobrazu (29 sierpnia 2009)

29 sierpnia w Warszawie odbyło się organizowane przez stowarzyszenie seminarium poświęcone architekturze krajobrazu. Gośćmi kolejnej edycji byli: Robert Schäfer – redaktor naczelny magazynu Topos oraz Günther Vogt założyciel pracowni Vogt Landscape Architects z Zurichu.

Zebranie Zarządu, Warszawa (31 lipca)

31 lipca, w Warszawie odbyło się kolejne w tym roku zebranie Zarządu stowarzyszenia. Głównymi tematami spotkania były: przygotowania do seminarium architektury krajobrazu (29 sierpnia), prace nad regulaminami planowanych konkursów oraz kodeksem etycznym. 

Zebranie Zarządu, Warszawa (19 czerwca)

19 czerwca, w Warszawie odbyło się drugie w tym roku zebranie Zarządu stowarzyszenia. Głównym tematem spotkania było podsumowanie dotychczasowych działań oraz przygotowania do seminarium organizowanego w ramach wystawy “Zieleń to Życie”.

List do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Od momentu wejścia w życie rozporządzenia o tytułach zawodowych otrzymujemy wiele pytań zarówno od studentów architektury krajobrazu, jak i dyplomowanych architektów krajobrazu. Sporne kwestie dotyczą tytułu zawodowego dla studentów jednolitych studiów magisterskich oraz wcześniejszych “roczników”, a więc osób które ukończyły edukację przed opublikowaniem rozporządzenia. W związku z powyższym 26 maja Prezes Stowarzyszenia Wojciech Januszczyk wystosował list do p. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wyjaśnienie.

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa

 

Szanowna Pani Minister,

W grudniu zeszłego roku ukazało się rozporządzenie w sprawie rodzajów tytułów zawodowych nadawanych absolwentom studiów i wzorów dyplomów oraz świadectw wydawanych przez uczelnie (Dz. U. 2009 nr 11 poz. 61). Rozporządzenie wprowadza długo oczekiwane tytuły dla absolwentów I i II stopnia studiów na kierunku architektura krajobrazu jednak pomija absolwentów jednolitych studiów magisterskich. Ponadto brak jest informacji o statusie absolwentów, którzy uzyskali dyplomy przed wejściem w życie wspomnianego rozporządzenia.

W związku z powyższym w chciałbym prosić o informację czy absolwentom jednolitych studiów magisterskich kierunku architektura krajobrazu nie przysługuje tytuł zawodowy oraz jak Ministerstwo zamierza rozwiązać kwestię absolwentów wcześniejszych roczników, którzy z racji uzyskania dyplomu przed datą publikacji rozporządzenia zostali pozbawieni możliwości używania przysługującego im tytułu zawodowego.

Z poważaniem,

Wojciech Januszczyk
Prezes

 
 

Konkurs projektowy Prestiżowy Ogród 2009

Konkurs projektowy dla architektów krajobrazu, studentów i absolwentów tego kierunku jest organizowany po raz drugi. Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu przy salonach samochodowych Lexusa i Toyoty w Szczecinie.