Menu Zamknij

Szkolenie: Zarządzanie procesem budowlanym

Stowarzyszenie zaprasza na dwudniowe szkolenie “Zarządzanie procesem budowlanym“.

Czas i miejsce: 13-14 lipca 2010, Hotel Atrium, Kraków

Prowadzący: mgr inż. Jan Lech Zioberski (Biuro Inżynierskie Zioberski)

Termin zgłoszeń: 5 lipca 2010

Limit miejsc: 12 osób

Koszt: 1000 zł, dla członków SAK: 800 zł;
cena obejmuje: dwudniowe szkolenie, serwis kawowy, lunch (2), materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia.

 

PROGRAM SZKOLENIA

1.1. Proces inwestycyjny – struktura, etapy, podział zadań, planowanie.

1.2. Wprowadzenie do Zarządzania Projektami (ZP)
– projekt – geneza i współczesność,
– czym jest zarządzanie projektem (podstawowe informacje i definicje, rodzaje i cechy projektu),
– środowisko projektu (otoczenie realizacji projektu – pole sił, strony w projekcie, marketing w projektach.

1.3. Planowanie i definiowanie projektu

– trójkąt celów projektu (wyznaczanie celów, hierarchia celów, ocena celów),

– sukces w projekcie (kryteria sukcesu),

– etapy i cykl życia projektu,

– zasoby,

– struktura podziału prac (kamienie milowe),

– harmonogramy (tworzenie harmonogramów – wyznaczanie celów i zadań, wykres Gantta, metody sieciowe, ścieżka krytyczna, łańcuch krytyczny).

1.4. Realizacja projektu

– modele realizacji i rodzaje kontraktów (GW, CM, FIDIC i inne),

– organizacja projektu (podstawowe aspekty organizacyjne),

– zarządzanie kosztami (kontrola kosztów – krzywe “S”, metoda EV),

– zarządzanie dokumentacją (rodzaje dokumentacji),

– zarządzanie komunikacją (dobór form komunikacji, przepływ informacji),

– zarządzanie ryzykiem (źródła ryzyka, analiza SWOT, reakcje na ryzyko),

– zarządzanie roszczeniami,

– zarządzanie jakością.

1.5. Techniki miękkie w zarządzaniu

– przywództwo (techniki i style przywództwa, opór),

– komunikacja ( modele i formy komunikowania),

– motywacja (synteza zachowań, bodźce, techniki wpływu).

1.6. Aspekty prawne w projekcie

– umowy – elementy prawa cywilnego,

– elementy prawa budowlanego,

– elementy prawa energetycznego i pokrewnych.

1.7. Zakończenie projektu

– formalne zamknięcie projektu,

– opracowanie raportu końcowego,

– zebranie doświadczeń na przyszłość.

1.8. Studium przypadku

– omówienie i analiza zaistniałych przypadków.


Ze względów organizacyjnych ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń upływa 
5 lipca. Liczba miejsc jest ściśle ograniczona (12), decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie po terminie możliwe tylko po uzgodnieniu z biurem SAK. Jednocześnie informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku niewystarczającej frekwencji.

Jan Lech Zioberski – mgr inż budownictwa, absolwent Politechniki Wrocławskiej. W zawodzie pracuje nieprzerwanie od ponad 30 lat. Posiada m.in. uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze, certyfikat Euro Inżynier, certyfikat Project Managera poziom B – IPMA, certyfikat Inżyniera FIDIC, certyfikat Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania jakością oraz certyfikat Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością. Od 15 lat zajmuje się prowadzeniem inwestycji (Inwestor zastępczy, Inżynier kontraktu, Inżynier FIDIC i in.) zarówno przemysłowych, zabytkowych, mieszkalnych i handlowych (MAKRO Wrocław, MAKRO Zielona Góra, BILLA, Galeria Dominikańska we Wrocławiu, Galeria MANHATTAN w Gdańsku, DT Centrum w Opolu, Wrocławiu), obiekty specjalne (obiekt NBP, oczyszczalnia ścieków). Gł. projektant hartowni i zakładu przerobu szkła w Swarzędzu, koordynator i Construction Manager PRESS GLAS. Samodzielny inżynier FIDIC i EUR ING.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK