Menu Zamknij

Zezwolenie i kary za usuwanie drzew (szkolenie)

Właściwą ochronę drzew i krzewów zapewniają instrumenty prawne takie jak: administracyjne kary pieniężne, które wymierza się m.in.: za zniszczenie terenów zieleni, drzew lub krzewów spowodowane usunięciem ich bez wymaganego zezwolenia, czy niewłaściwym wykonywaniem zabiegów pielęgnacyjnych. Szkolenie ma na celu wyjaśnienie zasad przeprowadzania postępowań administracyjnych dotyczących wydania zezwolenia lub wymierzania administracyjnych kar pieniężnych. 

W programie m.in.:

  • zasady przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w sprawie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów oraz wymierzania, administracyjnych kar pieniężnych za ich zniszczenie lub usunięcie,
  • podmioty uczestniczące w postępowaniach w sprawie wydania zezwoleń lub wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych,
  • kryteria wydawania zezwoleń,
  • kary pieniężne za usunięcie lub zniszczenie drzew i krzewów,
  • zbieg odpowiedzialności karnej, cywilnej i administracyjnej.

Przekazywana podczas zajęć wiedza teoretyczna ilustrowana będzie licznymi przykładami rozwiązań praktycznych niepublikowanych orzeczeń sądów administracyjnych (analiza studium przypadków).

Szkolenie adresowane jest do: pracowników referatów ochrony środowiska, zarządów zieleni miejskiej, zarządów dróg, zakładów gospodarki komunalnej, firm projektowych, spółdzielni mieszkaniowych, deweloperów, zarządców nieruchomości, wojewódzkich konserwatorów zabytków, kancelarii prawnych, oraz wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Gruszecki – radca prawny, który przez wiele lat był Sędzią Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oraz etatowym członkiem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy. Autor komentarzy do ustaw, m.in. do ustawy o ochronie przyrody, ustawy prawo ochrony środowiska.

Termin przyjmowania zgłoszeń do 20.08.09r. – liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Przy zgłoszeniu do 31 lipca br. niższa cena za udział w szkoleniu.

Organizatorem szkolenia jest firma Dendros. Program i formularz zgłoszeniowy dostępne na www.dendros.pl

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK