Menu Zamknij

Marcin Dąbrowski

Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w zintegrowanym planowaniu rozwoju

W Serii Zintegrowane Planowanie Rozwoju ukazała się monografia pt. „Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego w zintegrowanym planowaniu rozwoju”, której autorkami są: Elżbieta Raszeja, Magdalena Szczepańska, Anna Gałecka-Drozda, Ewa de Mezer, Agnieszka Wilkaniec.

Monografia powstała jako wyraz troski o krajobraz – nie tylko ten wyjątkowy, wyróżniający się walorami przyrodniczymi i kulturowymi, najczęściej już podlegający rozmaitym formom ochrony, ale także o krajobraz „codzienny”, oglądany każdego dnia i często niedoceniany.

Januszczyk Wojciech

Architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, właściciel pracowni projektowej Krajobrazy Sp. z o. o., fundator Fundacji Krajobrazy, Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni i biegły sądowy. Pełnił funkcję prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, z ramienia której w 2008 roku podpisał przystąpienie Polski do Ogólnoświatowej Federacji Architektury Krajobrazu (IFLA). Wraz z zespołem zdobył szereg nagród w konkursach dotyczących przestrzeni publicznych i komercyjnych. Twórca ”Ogrodu Snu” zrealizowanego w ramach wystawy Zieleń to Życie wspierającego działania Fundacji Ewy Błaszczyk ”AKOGO?”. Uczestnik Festiwalu Ogrodów w Bolestraszycach, gdzie tworzy autorskie realizacje ogrodów pod cyklicznym tytułem ”Protest Garden” zwracające uwagę społeczną na współczesne problemy związane z przestrzenią i krajobrazem oraz tymi, wynikającymi ze zmian klimatycznych. Twórca idei “zarastania” w przestrzeniach publicznych i prywatnych. Propagator wprowadzania zasad gospodarki obiegu zamkniętego do architektury krajobrazu. W swoich działaniach komercyjnych kieruje się zasadą ”Ogród to też dom” wskazującą na usługi ekologiczne jak i funkcjonalność przestrzeni przy domach jednorodzinnych. Dyrektor artystyczny IN GARDEN – Festiwalu Sztuki Ogrodów i Przestrzeni Publicznej. Koordynator Festiwalu Landart’u i Sztuki Ludowej Etno Młyn.

Powszechne Ramy Kształcenia dla architektury krajobrazu

Partnerzy unijnego projektu edukacyjnego Erasmus+ InnoLAND przygotowali propozycję Powszechnych Ram Kształcenia (Common Training Framework, CTF) dla architektury krajobrazu.

CTF będzie brane pod uwagę przez IFLA Europe w dokumentach uznawania programów kształcenia oraz jako podstawa dla zaktualizowanych wytycznych ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) w edukacji z zakresu architektury krajobrazu.
 
IFLA Europe i jej partnerzy, w porozumieniu z DG GROW, będą kontynuować procedurę formalnego ustanowienia CTF jako podstawy do automatycznego uznania zawodu architekta krajobrazu przez Unię Europejską.
Ostateczny zarys CTF został zatwierdzony przez Zgromadzenie Ogólne ECLAS we wrześniu 2022 r. Zawiera już informacje zwrotne od IFLA Europe i na Zgromadzeniu Ogólnym w październiku 2022 r. podjęto decyzję o przesłaniu tego dokumentu do Krajowych Stowarzyszeń oraz Delegatów w celu zebrania ich uwag i komentarzy.
 
Dlatego chcielibyśmy poprosić: 
1. osoby pracujące w zawodzie architekta krajobrazu o przesłanie uwag dotyczących zasad przedstawionych w dokumencie (2 załączniki w pdf);
oraz
2. pracowników dydaktycznych szkół / uniwersytetów / wydziałów architektury krajobrazu o przesłanie swoich uwag.
 
Uprzejmie prosimy o przesyłanie opinii najpóźniej do 15 grudnia 2022 r. na adres:

CTF dla architektury krajobrazu – minimalne wymagania szkoleniowe (PDF, 0,9MB)

CTF dla architektury krajobrazu – założenia (PDF, 0,6MB)

Jakubowski Kasper

Jestem edukatorem przyrody i prezesem Fundacji Dzieci w Naturę. Jako architekt krajobrazu współpracuję z organizacjami pozarządowymi, aktywistami, zarządami zieleni, biurami architektonicznymi m.in. z Insomia, Wojtyś&Wójtowicz Architekci, BBGK i deweloperami przy projektach zieleni pozwalających wdrażać prośrodowiskowe rozwiązania dla miast. We współpracy z Kwiaty i Badyle zaprojektowałem zieleń na osiedlu “Nowy Strzeszyn” w Poznaniu (2020-2021). Popularyzuję w Polsce koncepcję czwartej przyrody w miastach, którą stworzył prof. Ingo Kowarik – przede wszystkim z myślą o wykorzystywaniu sukcesji ekologicznej w projektowaniu i potencjału “zieleni nieformalnej” (pojęcie za SGGW) w mieście. Jestem autorem ebooka “Czwarta przyroda: sukcesja przyrody i funkcji nieużytków miejskich”. Jestem też autorem – razem z Dzieci w Naturę, pracownią Archigrest i Kają Kusztrą – stałej ekspozycji i ścieżki edukacyjnej po czwartej przyrodzie na Kopcu Powstania Warszawskiego (2022). Widzę sens w niekonfliktowych działaniach aktywizujących mieszkańców wokół lokalnej przyrody. Dlatego popularyzuję w Polsce ideę lasów kieszonkowych (‘tiny forest’) metodą Miyawaki, zainicjowałem i animowałem posadzenie pierwszych trzech w Polsce na ul. Milczańskiej w Poznaniu współpracując z poznańskim deweloperem UWI. Oprowadzam też mieszkańców i dzieci po przyrodzie miejskich nieużytków, poboczności, zarośli, sawann, wąwozów, torowisk czy miejskich dżungli. Zaprojektowałem ogród ruderalny na festiwalu ogrodów i sztuki InGarden w Lublinie (2022) i instalację o bioróżnorodności “RE-NATURA” na wystawie „Antropocen” w Warszawskim Pawilonie Architektury ZODIAK zorganizowanej przez Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki (2022). Prowadzę też zajęcia dla studentów/studentek architektury krajobrazu na Politechnice Krakowskiej (2022).

kontakt:  602 780 727
e-mail:

Błach Michał

mgr inż. Architekt krajobrazu, czynny projektant a także artysta sztuk wizualnych. Ukończył m.in. Architekturę Krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, a także studia Zarządzania Ryzykiem w Otoczeniu Drzew – Diagnostyka, Pielęgnacja, Monitoring na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu oraz Malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wiedzę z zakresu architektury krajobrazu poszerzał na Corvinus University of Budapest. W zawodzie architekta krajobrazu pracuje od 2005 roku. Zajmuje się opracowaniami inwentaryzacyjnymi, gospodarkami drzewostanem i projektami zarówno przestrzeni miejskich (skwery, zieleńce, podwórka, zieleń przydrożna, zieleń towarzysząca zabudowie), deweloperskich a także prywatnych. Przygotowuje opracowania (operaty dendrologiczne, analizy, projekty) oraz przeprowadza procedury w zakresie uzgodnień związanych z zielenią – także terenów zabytkowych. Prowadzi firmę o nazwie MB1 obsługującą w zakresie architektury krajobrazu inwestycje położone na terenie całego kraju.

kontakt:  504 021 334
e-mail: m

Szar Marta

Absolwentka Architektury na Politechnice Krakowskiej oraz aktualna studentka na kierunku Architektura krajobrazu, gdzie aktywnie działa jako przewodnicząca koła naukowego. W swojej pracy stara się łączyć doświadczenia architektki oraz aspirującej architektki krajobrazu a podczas procesu projektowego próbuje odnaleźć powiązania pomiędzy wnętrzem i zewnętrzem obiektów, wprowadzając nowatorskie rozwiązania, wpływające na rozwój przestrzeni.

kontakt:  501 202 364
e-mail:

Kelner Karolina

Jestem studentką architektury krajobrazu na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Czynnie działam w Studenckim Kole Naukowym Architektury Krajobrazu UPWr. Jestem autorką projektu zagospodarowania przestrzeni patio na terenie Uczelni, który został wybrany w Budżecie Partycypacyjnym UPWr 2022. Moim obszarem zainteresowań są w szczególności ogrody deszczowe oraz tworzenie przestrzeni miejskich z uwzględnieniem bioróżnorodności i rozwiązań proekologicznych.

kontakt:  696267139,
e-mail: karolinakelner@o2.pl

Viven Garden

Dostarczamy wyposażenie i materiały do budowy ogrodów.
Pergole i inne zadaszenia. Tarasy drewniane, betonowe, ceramiczne. Oświetlenie. Rośliny – duże drzewa i całe listy pod projekt. Donice i mała architektura. Wyposażenie.
Portfolio naszych produktów to wybór projektantów – m.in. z pracowni Jakub Gardner Team.

Wojdyna Milena

Specjalizacja: architektka krajobrazu w zagospodarowaniu przestrzeni publicznych.
Cel zawodowy: Wpływ na wygląd otaczającej nas przestrzeni.
Od 2015 roku rozwijam się intensywniej w zawodzie architekta krajobrazu. Zdobyłam wiedzę i doświadczenie, między innymi w zakresie: inwentaryzacji dendrologicznych i gospodarki drzewostanem; projektowania przestrzeni publicznych; uzyskiwania uzgodnień, opinii i warunków technicznych. Dotychczas zajmowałam się sprzedażą roślin, doradztwem, wykonawstwem nasadzeń roślin, pracami biurowymi. Przygotowuję dokumentacje projektową w tym graficzne koncepcje, wizualizacje, projekty zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlane, techniczne i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
Ukończyłam Szkołę Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, architektura krajobrazu, studia magisterskie w specjalizacji: urządzanie i pielęgnowanie krajobrazu. Wcześniej technik architektury krajobrazu spod skrzydeł ZS Terenów Zieleni im. inż. Cz. Nowaka w Radzyminie (archiwalna nazwa szkoły, obecnie Zespół Szkół Techniczno – Zawodowych).
Ponadto jestem kreślarzem AutoCad, miłośniczką zielarstwa i fitoterapii, wizualizacji odręcznych i wizualizacji w programach graficznych: Adobe Photoshop, Gimp, Lumion, SketchUp. Obecnie zgłębiam V-Ray, lecz w planach kolejne programy graficzne i rozwój zawodowy między innymi w zakresie roślinności rodzimej oraz hobbystycznie – leczniczej.

de Oliveira Luzia Katarzyna

Jestem szczecinianką, miłośniczką przyrody. W 2022 r. ukończyłam studia podyplomowe projektowania zieleni na Sopockiej Akademii Nauk Stosowanych. Mój projekt dyplomowy dotyczył zagospodarowania części parku Jana Kasprowicza w Szczecinie – nieprzypadkowo, bo od kilku lat prowadzę w mediach społecznościowych blog poświęcony parkowi, w którym dzielę się obserwacjami przyrodniczymi i nie tylko. W przyszłości chciałabym zająć się zawodowo projektowaniem zieleni z naciskiem na aspekty ekologiczne.

Olkowska Bogumiła

mgr ochrony środowiska na Międzywydziałowych Studiach Ochrony Środowiska Uniwersytetu Warszawskiego; inż. architekt krajobrazu (absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie). Posiada kilkuletnie praktyczne doświadczenie zawodowe w kształtowaniu terenów zieleni będących w zarządzie m. st. Warszawy. Od 2005 r. związana z administracją rządową – z resortami właściwymi w sprawach planowania przestrzennego, obecnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego (główny specjalista w Wydziale ds. Estetyki Przestrzeni Publicznej). Współtwórca dokumentów strategicznych (w tym Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowej Polityki Miejskiej 2023). Współpracowała w opracowaniu projektów aktów prawnych związanych z planowaniem przestrzennym (m. in. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ustawy krajobrazowej, rozporządzenia w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych). Autorka artykułów o tematyce dotyczącej procesu inwestycyjno-budowlanego oraz ochrony prawnej walorów krajobrazowych.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK