Menu Zamknij

Wystartował program promocji członków stowarzyszenia

W ramach rozpoczętego programu biuro stowarzyszenia przygotowało listę instytucji i urzędów (miast i gmin), do których została przesłana aktualna lista członków stowarzyszenia,którzy opłacili roczną składkę członkowską. W pierwszej kolejności dokument został wysłany do miast, w których prowadzą swoją działalność członkowie stowarzyszenia. Lista członków stowarzyszenia została skierowana bezpośrednio na ręce osób odpowiedzialnych za działy administracji związane z obiektami architektury krajobrazu.

 

Zgodnie z postanowieniem Zarządu z kwietnia 2009 lista będzie aktualizowana i rozsyłana co 6 miesięcy do urzędów na różnym szczeblu administracyjnym. Poniżej publikujemy list przewodni skierowany do administracji.

 

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Zieleń Polska jest krajową organizacją skupiającą architektów krajobrazu i wykonawców obiektów architektury krajobrazu. Naszym głównym celem jest podnoszenie standardów projektowania i realizacji tych obiektów oraz integracja środowiska. Członkami Stowarzyszenia są osoby, które priorytetowo traktują dbałość o jakość obiektów architektury krajobrazu projektując i realizując m.in.: parki, skwery, zieleń przydrożną, tereny przy obiektach zabytkowych i sakralnych oraz ogrody, we współpracy z inwestorami publicznymi i prywatnymi.

 

Stowarzyszenie jest jedyną w Polsce organizacją zrzeszoną w European Landscape Contractors Association (ELCA) oraz European Foundation for Landscape Architecture (EFLA) – prestiżowych europejskich organizacji branżowych. Dzięki członkostwu mamy możliwość wymiany doświadczeń oraz spotkań z profesjonalistami z całej Europy.

 

Niniejszym pragnę przedstawić Państwu listę członków Stowarzyszenia, którzy działają na rynku lokalnym i ogólnopolskim przestrzegając kodeksu etycznego stowarzyszenia, który przesyłam w załączeniu. Wierzę, że współpraca z nimi na polu projektowym i wykonawczym przyniesie Państwu wiele korzyści oraz przyczyni się do podniesienia kultury krajobrazu w Polsce.

 

Z poważaniem,

Wojciech Januszczyk
Prezes

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK