Menu Zamknij

Kodeks etyczny stowarzyszenia

Podczas sierpniowego zebrania zarząd stowarzyszenia zaakceptował treść przedstawionego kodeksu etycznego, która po przesłaniu do członków stowarzyszenia stanie się oficjalnym i obowiązującym dokumentem. Celem wprowadzenia kodeksu jest budowanie zaufania do członków stowarzyszenia i jakości usług przez nich świadczonych. Treść kodeksu można pobrać w dziale Dokumenty.

1. Odpowiedzialność osób stowarzyszonych

Członkowie stowarzyszenia ponoszą odpowiedzialność za działanie swoje, swojego personelu oraz podwykonawców, w ramach działań indywidualnych, firmy i stowarzyszenia.

2. Jakość usług
Członkowie stowarzyszenia mają obowiązek troszczyć się o wysoki poziom świadczonych usług, profesjonalizm i podnoszenie kwalifikacji w celu utrzymania wysokiej pozycji branży i stowarzyszenia.

3. Jakość przestrzeni
Członkowie stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zawodowych zgodnie ze swoja specjalizacja dążą do uzyskania jak najwyższej jakości przestrzeni pod względem kulturowym, estetycznym, przyrodniczym i krajobrazowym.

4. Zobowiązania wobec środowiska zawodowego
Osoby stowarzyszone, w podejmowanych działaniach zawodowych, kierują się zasadami uczciwej konkurencji i nie działają na szkodę innych firm i osób z branży poprzez działania w celu pozbawienia kontraktu lub zlecenia, dyskredytowanie oraz nieuczciwą krytykę; jako uczestnicy sądów konkursowych lub komisji przetargowych nie angażują się w dalsze etapy postępowania w celu wykorzystania pełnionej funkcji do odniesienia zysku.

5. Kompetencje
Członkowie stowarzyszenia podejmują się wykonania tylko tych zleceń, co do których posiadają stosowne umiejętności, kompetencje i uprawnienia lub dysponują wykwalifikowanym personelem.

6. Ubezpieczenie
Członkowie stowarzyszenia lub firmy winny posiadać wykupione ubezpieczenie zgodne ze swoja specjalizacja, pokrywające normalne ryzyko ponoszone przez Klienta, sektor publiczny i pracowników firmy członkowskiej.

7. Praktyki zawodowe
Członkowie stowarzyszenia przyjmujący osoby na praktyki lub staże zawodowe dokładają starań aby odbywały się one na najwyższym możliwym poziomie.

8. Przestrzeganie kodeksu
Nad przestrzeganiem kodeksu czuwają wszyscy członkowie stowarzyszenia. Nieprzestrzeganie kodeksu może być powodem wykluczenia spośród członków stowarzyszenia.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK