Menu Zamknij

Webinarium SAK: Zagadnienia prawne w ochronie drzew
Część 2: nasadzenia zamienne / kompensacyjne

Data webinarium: 27 października 2021 (środa), godz. 18:00
Miejsce: online, webinarium będzie rejestrowane.
Prowadzący: mgr inż. Mariusz Krynicki

Formularz zapisu (proszę kliknąć)
Lista uczestników zostanie zamknięta dzień wcześniej.

Zakres szkolenia

Zapraszamy na cykl szkoleń pt. “Zagadnienia prawne w ochronie drzew”, który składa się z 4 webinariów.
W części 2. pt. “Nasadzenia zamienne/kompensacyjne” zostaną poruszone następujące kwestie:

  • czym się różnią nasadzenia kompensacyjne od nasadzeń zamiennych / zastępczych,
  • kiedy są wykonywane; czy organ wydający zezwolenia na usunięcie drzew może zażądać wykonania nasadzeń zamiennych / zastępczych / kompensacyjnych?
  • czy organ wydający zezwolenia na usunięcie drzew może wezwać stronę do uzupełnienia wniosku o wydanie zgody na usunięcie drzew poprzez dołączenie do niego projektu nasadzeń zamiennych /zastępczych / kompensacyjnych?

Webinarium zostało stworzone z myślą o urzędnikach samorządowych (w tym konserwatorach zabytków, RDOŚ, urzędach marszałkowskich, starostwach, gminach), zarządcach nieruchomości, architektach krajobrazu, wykładowcach akademickich oraz nauczycielach szkół średnich.

Uwaga: odbiorcy powinni być zaznajomieni z przepisami ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami.

Zapraszamy także na kolejne części:
– Część 3.: “Drzewa na terenach zabytkowych”
– Część 4.: “Wyjątki od procedur – kiedy i kto może wyciąć drzewo w uwarunkowaniach zagrożenia”.
Przypominamy, że istnieje możliwość wykupienia dostępu do nagrania Części 1.

Czas trwania webinarium: ~1,5 h

Plan szkolenia:
18:00 – rozpoczęcie webinaru
19:30 – pytania, dyskusja

W cenie webinarium przewidziano:
– materiały szkoleniowe (prezentacja),
– zaświadczenie o udziale w webinarium,
– możliwość konsultacji z prelegentem.

Uczestnicy cyklu szkoleń zapoznają się:
– z głównymi zasadami ochrony i opieki nad drzewami,
– problemami wynikającymi z interpretacją przepisów ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami jak również ich interpretacjami.

Koszt szkolenia i rejestracja

Koszt uczestnictwa w 2. części webinarium: 130zł brutto (105,69pln netto) dla członków SAK (upoważnionych do zniżki), 260pln brutto (211,38pln netto) dla pozostałych uczestników.
Instytucjom, które utrzymują się ze środków publicznych wystawiamy fakturę ze zwolnieniem z VAT.

Nr konta: 91 1140 2004 0000 3502 3786 3335
Tytuł przelewu: “Webinarium SAK, 27 października 2021, imię i nazwisko uczestnika”.

Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma:
Nowe Media Marcin Dąbrowski, Warszawa 03-477
ul. Szymanowskiego 7/109A
NIP 521 171 70 51
Tel. +48 577 553 374

Warunki szczegółowe:
1. Informacje o rabatach dla członków SAK: oferta SAK.
2. W przypadku wydarzeń płatnych, uczestnicy szkolenia wpisywani są na listę po opłaceniu udziału.
3. Odwołanie udziału w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie informacji do dnia zakończenia rejestracji – jest to warunek zwrotu kosztów.

Informacje o prowadzącym

mgr inż. Mariusz Krynicki, leśnik, architekt krajobrazu. Ukończył studia wyższe na kierunku Leśnictwo w specjalności Gospodarka Leśna (Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie) w 2001 roku, a w roku 2010 – podyplomowe studium Architektury Krajobrazu na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. Na stałe (od roku 2002) pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy Lądek-Zdrój na stanowisku insp. ds. Leśnictwa i Ochrony Środowiska.

Poza pracą w Urzędzie zajmuje się działalnością związana z rewaloryzacją parkowych założeń zabytkowych oraz zieleni w przestrzeni publicznej (jako projektant i inspektor nadzoru). Zajmuje się również diagnostyką stanu drzew pod kątem bezpieczeństwa w ich otoczeniu. Jako szkoleniowiec z zakresu przepisów prawa ochrony zadrzewień współpracował z wrocławską Fundacją EkoRozwoju w programie „Drogi dla Natury”. Obecnie prowadzi szkolenia w Instytucie Drzewa w ramach kursów Certyfikowanego Inspektora Drzew w zakresie diagnostyki i przepisów prawa.

Inspektor Nadzoru Prac w Terenach Zieleni SITO NOT; Rzeczoznawca SITO NOT w specjalności: Projektowanie, budowa i konserwacja terenów zieleni oraz Dendrologia. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego oraz Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu (członek założyciel Dolnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu). Autor publikacji m.in. dotyczących przepisów prawa traktujących o wycince drzew oraz inspekcji i diagnostyki drzew.

Kontakt: e-mail: / tel. 669 381 521.

Pytania?

Pytania proszę kierować na adres: lub telefonicznie do koordynatora szkolenia: Marcin Dąbrowski, tel. 577 553 374.

Zapraszamy.