Menu Zamknij

Webinarium SAK: Studia i analizy krajobrazu kulturowego na potrzeby działań inwestycyjnych
Część 2: Analizy wartości zabytkowych na potrzeby jego ochrony, kształtowania i promocji

Data: 28 maja (piątek), g. 11:00
Miejsce: online (webinarium będzie rejestrowane)
Prowadzący: dr inż. arch. Artur Kwaśniewski, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej, zakład Kształtowania Środowiska
dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak, Dworniczak Architektura Krajobrazu, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu

Formularz zapisu (proszę kliknąć)
Listę uczestników zamykamy dzień wcześniej wieczorem.

Zakres szkolenia

Opis ogólny szkolenia
Szkolenie nr 1 przedstawiało zasady prowadzenia studiów przedprojektowych na potrzeby ochrony i kształtowania krajobrazu, w szczególności krajobrazu kulturowego. Szkolenie nr 2 jest poświęcone etapowi analiz przedprojektowych – rozumianych jako etap rozumowania, którego celem jest zreasumowanie faktów, ocena tych faktów i formułowanie wniosków. O ile kompletowanie faktografii wymaga jedynie prowadzenia rzetelnych studiów, o tyle waloryzowanie i wnioskowanie wymagają szerszego spojrzenia na istotę wartości środowiska.

Cele szkolenia
Przekazanie wiedzy z zakresu:
1. Uwarunkowania i zasoby środowiska kulturowego – postulowany sposób klasyfikowania i kodowania; polemika z metodyką audytu krajobrazowego.
2. Analiza przedprojektowa – czym w praktyce jest, a czym w praktyce powinna być. Postulowany standard prowadzenia i dokumentowania analiz – na przykładzie formuły studium krajobrazowego.
3. Waloryzacja komponentów środowiska kulturowego:
– skąd się biorą wartości, czyli o semiotyce środowiska,
– przyjęte kryteria wartościowania obiektów zabytkowych (w tym również krajobrazów kulturowych),
– dlaczego walor autentyzmu materii jest wartością nadrzędną, jak interpretować “autentyzm” w historycznych budowlach, ogrodach, zespołach urbanistycznych,
– jak formułujemy ocenę ekspercką, dlaczego wystrzegamy się oceny parametrycznej. 
4. Wnioski – postulowane zasady ich formułowania i zapisu; wnioski (konserwatorskie) jako narzędzie chronienia autentyzmu zabytku.
5. Przykłady zastosowania postulowanej metody analiz w ekspertyzach i opracowaniach przedprojektowych.

Czas trwania: ~3,5h

Plan szkolenia
11:00 – otwarcie pokoju webinaryjnego
11:00 – 14:00 – wykład internetowy on-line
14:00 – 14:30 – pytania i odpowiedzi

W cenie webinarium przewidziano:
– materiały szkoleniowe (prezentacja);
– zaświadczenie o udziale w webinarium;
– możliwość konsultacji z prelegentami.

Studia przypadków – Studia i analizy założenia ogrodowego przy siedzibie Muzeum Lubuskiego w Gorzowie (skala ogrodu);
– Studia i analizy krajobrazu kulturowego zespołu zamkowego w Świnach (skala zespołu zabudowy / wsi)
– Studia i analizy krajobrazu kulturowego miasta Wołczyn (skala miasta).

Koszt szkolenia i rejestracja

Koszt udziału:
145pln brutto dla członków SAK
290pln brutto dla pozostałych uczestników
Dla uczestników pierwszej części szkolenia oferujemy rabat:
100pln brutto dla członków SAK
200pln brutto dla pozostałych uczestników.

Rozliczenie finansowe wydarzenia realizuje firma:
Nowe Media Marcin Dąbrowski
ul. Szymanowskiego 7/109A
03-477 Warszawa
NIP: 521 171 70 51
nr konta: 91 1140 2004 0000 3502 3786 3335

Formularz zapisu (proszę kliknąć)

Warunki szczegółowe
1. Informacje o rabatach dla członków SAK: oferta SAK.
2. W przypadku wydarzeń płatnych, uczestnicy szkolenia wpisywani są na listę po opłaceniu udziału.
3. Odwołanie udziału w wydarzeniu następuje poprzez przesłanie informacji do dnia zakończenia rejestracji – jest to warunek zwrotu kosztów.

Informacje o szkolących

dr inż. arch. Artur Kwaśniewski – pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Kształtowania Środowiska na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej (od 1997r.), zajmuje się naukowo historią architektury, w szczególności architektury rezydencjonalnej na Śląsku, historią sztuki ogrodowej, krajobrazem kulturowym (historia przemian, zasady adaptacji historycznych struktur i elementów), metodologicznymi podstawami badań konserwatorskich.
W ramach badań naukowych i badań konserwatorskich opracowuje:

  • kwerendy archiwalne i bibliograficzne,badania architektoniczne,
  • studia i analizy krajobrazu kulturowego,
  • programy użytkowania zabytków,
  • opinie o oddziaływaniu na środowisko (w aspekcie kulturowym),
  • analizy wartości zabytkowych budowli wraz z wnioskami konserwatorskimi.

Kontakt: e-mail:

dr inż. arch. kraj. Łukasz Dworniczak – projektant terenów zieleni, realizuje opracowania badawcze i studialno-projektowe z zakresu ochrony i gospodarowania krajobrazem oraz identyfikacji charakteru krajobrazu; autor licznych opracowań krajobrazowych, projektów i dokumentacji dendrologicznych; prowadzi autorską pracownię architektury krajobrazu, członek Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu – Prezes Oddziału Dolnośląskiego SAK.

Więcej informacji: www.dworniczak.com

Kontakt:

Łukasz Dworniczak

Pytania?

Pytania proszę kierować na adres: lub telefonicznie do koordynatora szkolenia: 577 553 374 – Marcin Dąbrowski.

Zapraszamy!

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK