Menu Zamknij

Warsztaty: odGrodzić ogRODy, czyli scalić miasto zielenią

W trosce o każdą przestrzeń, a zwłaszcza zrównoważony rozwój terenów zieleni miejskiej w Krakowie, dwa koła naukowe o różnych profilach kształcenia, łącząc zagadnienia techniczne z ekonomicznymi, poprosiły o zabranie głosu na temat rodzinnych ogrodów działkowych swoich rówieśników. W dniach 12-15 maja 2014 r. studenci z Koła Naukowego Polityki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Studenckiego Koła Naukowe Arboris Politechniki Krakowskiej zorganizowaliV ogólnopolskie warsztaty urbanistyczne „odGrodzić ogRODy, czyli miasto scalone zielenią”.

W trakcie pierwszego dnia wydarzenia można było wysłuchać ciekawych wykładów m.in. prof. dr hab. inż. arch. Aleksandra Bohma (Geneza i przeobrażenia ogrodów działkowych) przedstawicielki Polskiego Związku Działkowców, Marzeny Smęder (Aspekty ekonomiczne gospodarowania Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi), dr inż. arch. Urszuli Forczek-Brataniec (Urban Farms w przestrzeni miasta na przykładzie Hamburga i Kopenhagi), Magdaleny Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie („Dzieło-działka”, o doświadczeniu miejskiego ogrodnictwa w perspektywie interdyscyplinarnego projektu badawczego), dr inż. Anny Podolskiej z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (Ogrody działkowe pod paragrafem, czyli akty prawne normalizujące polskie i niemieckie ogrody działkowe), dr inż. arch. Katarzyny Łakomy (Ogrody działkowe dawniej i współcześnie – podstawowe zasady projektowe), czy Ludwika Biegańskiego z Towarzystwa Urbanistów Polskich (Działki metropolitalne: co za co?). Po południu odbyła się gra terenowa, pokaz profesjonalnego sadzenia drzewa oraz cięcia pielęgnacyjnego pod wodzą mgr inż. Katarzyny Fabijanowskiej, dr inż. arch. kraj. Wojciecha Bobka, mgr inż. arch. kraj. Marty Kozak oraz mgr inż. Jarosława Tabora z Biura Miejskiego Architekta Krajobrazu Miasta Krakowa, pracowników firmy Hi-Technik oraz studentów z Studenckiego Koła Naukowego Arboris.

W trakcie trzeciego dnia warsztatów konsultacji merytorycznych i projektowych udzielali obok mgr inż. Jarosława Tabora i dr Artura Hołuja, dydaktycy Instytutu Architektury Krajobrazu – mgr inż. arch. kraj. Joanna Szwed, mgr inż. arch. kraj. Martyna Kozak, mgr inż. arch. kraj. Karol Chajdys oraz dr inż. arch. kraj. Miłosz Zieliński.

Grupa przyszłych zdolnych planistów, architektów i architektów krajobrazu z Białegostoku, Poznania, Łodzi, Wrocławia, Gdańska, Warszawy, Rzeszowa i Krakowa opracowywała koncepcję zagospodarowania Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Nad Dłubnią”, proponując szereg nowatorskich rozwiązań, mających wpłynąć na poprawę jakości przestrzeni wspólnych dla działkowców, a także dla okolicznych mieszkańców Nowej Huty. Powstały także bardzo inspirujące wizje nowego ogrodu działkowego, dla którego opracowano również propozycje finansowania i nowe formy zarządzania. Powstałe koncepcje były odpowiedzią na pytanie – w jaki sposób projektować i zarządzać ogrodami działkowymi, aby uatrakcyjnić tę przestrzeń dla społeczności lokalnej, jednocześnie dbając o interesy działkowców? Tematyka tegorocznych warsztatów sprowadzała się bowiem do ważnych rozważań – na ile możliwe jest, przy obecnych uwarunkowaniach prawnych, finansowych i przestrzennych, otwarcie rodzinnych ogrodów działkowych dla wszystkich?

W finale warsztatów jury, w składzie: mgr inż. arch. kraj. Katarzyna Rajss-Kałużna Miejski Architekt Krajobrazu Miasta Krakowa, Pani Halina Kmieciak Prezes Okręgowego Zarządu Małopolski Polskiego Związku Działkowców, prof. dr hab. inż. arch. Aleksander Bohm, dr inż. arch. kraj. Wojciech Bobek oraz dr Artur Hołuj, wyróżnili trzy spośród dziesięciu powstałych koncepcji. Przedstawiamy nagrodzone projekty.

I miejsce:

Grupa w składzie: Ewa Czekaj (architektura krajobrazu, Politechnika Krakowska), Edyta Sołtys (architektura i urbanistyka, Politechnika Rzeszowska), Maksymilian Szeptycki (architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Magdalena Subocz (architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Maciej Tyjan (gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Łódzki), Agnieszka Kozielska (gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Gdański). Koordynatorem grupy był Tomasz Fic (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

II miejsce:

Grupa w składzie: Ewa Karaś (architektura i urbanistyka, Politechnika Rzeszowska), Dawid Świątkiewicz (gospodarka przestrzenna, Politechnika Łódzka), Aleksandra Chmiel (architektura krajobrazu, Politechnika Krakowska), Magdalena Malesak (architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Paulina Jodko (gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Gdański), Paulina Bańdur (gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie).

III miejsce:

Grupa w składzie: Aleksandra Jachowicz (gospodarka przestrzenna, Politechnika Wrocławska), Karolina Wójcik (architektura i urbanistyka, Politechnika Rzeszowska), Magdalena Mazurkiewicz (architektura krajobrazu, Politechnika Krakowska), Krystian Puzdrakiewicz (gospodarka przestrzenna, Uniwersytet Gdański), Katarzyna Kucharzyszyn (architektura krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Anna Sitarz (gospodarka przestrzenna, Politechnika Łódzka).

 

Warsztaty odbywały się pod patronatem SAK.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK