Menu Zamknij

Walne Zebranie SAK – podsumowanie

17 marca br. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków SAK. Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie zarządu za 2010 rok, projekt budżetu na 2011, wybory do władz stowarzyszenia oraz dyskusję nt. własnego czasopisma.

Sprawozdanie za 2010
Sprawozdanie za 2010 przedstawił Prezes Wojciech Januszczyk. Za najważniejsze uznał m.in.:

 • organizację trzech konferencji „Współczesna architektura krajobrazu…” (marzec i październik) oraz TOPOS Landscape Awards (czerwiec) cieszących się dużym zainteresowaniem,
 • organizację wystawy fotograficznej „Miejska Przestrzeń Publiczna (wraz z magazynem TOPOS),
 • udział w imprezach regionalnych (Patronat SAK): Festiwal Przestrzeni Miejskiej w Rzeszowie, Targi Ogrodnicze EDEN w Lublinie (spotkanie ze studentami) oraz Festiwal Światła
 •  współpracę z czasopismem „Zieleń Miejska” (prezentacja dokonań członków SAK).

Wśród niepowodzeń znalazły się m.in.:

 • konkurs dla projektantów i wykonawców (problemy finansowe i organizacyjne),
 • szkolenia branżowe (brak chętnych)
 • udziału w wystawie „Zieleń to Życie” (SAK ostatecznie nie wziął w niej udziału)
 • wnioski unijne (braku odpowiednich programów unijnych, które SAK mogłoby zrealizować),
 • mała aktywność członków SAK.

Plan na 2011
Po podsumowaniu roku, Prezes przedstawił propozycje działań na rok 2011:
– kontynuowanie współpracy z Zielenią Miejską,
– kolejne edycje konferencji “Współczesna architektura krajobrazu…” (wiosna i jesień),
– prezentacja wystawy fotograficznej na uczelniach i targach branżowych,
– promocja firm członkowskich w urzędach (lista rekomendowanych firm).

Nowe propozycje:
– niezależne inicjatywy członkowskie – rozpoczęcie programu aktywizacji członków SAK,
– rozszerzenie działu Publikacje na stronie internetowej o artykuły członków SAK oraz ‘Bibliotekę Projektanta’ ,
– wystawa fotograficzna projektów i realizacja członków SAK,
– rozpoczęcie prac nad stworzeniem czasopisma branżowego.

Czasopismo
Inicjatorem czasopisma jest prof. Jeremi Królikowski, który pokrótce przedstawił genezę i założenia wydawnictwa. Pomysł zrodził się na KUL-u w 2009. Celem czasopisma KRAJ/OBRAZ ma być integrowanie architektów krajobrazu oraz podniesienie rangi zawodu. Na łamach czasopisma ukazywałyby się publikacje naukowe członków SAK, prezentacje realizacji i projektów oraz przedruki z czasopism zagranicznych (np. TOPOS). Czasopismo powinno informować o wszystkich wydarzeniach związanych z branżą zarówno w Polsce jak i za granicą. W dyskusji po wystąpieniu prof. Królikowskiego padały różne pomysły na formę i sposób redakcji oraz wydawania czasopisma. W podsumowaniu Walne wyraziło zgodę na kontynuowanie prac nad czasopismem w zaproponowanym zakresie.

Ubezpieczenia dla członków SAK
Podczas zebrania dyskutowano również o warunkach ubezpieczenia dla członków SAK. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele PZU – firmy wybranej przez zarząd do dalszych negocjacji. W toku dyskusji ustalono, że przedstawiciele PZU przygotują podstawę umowy, ale każdy członek zainteresowany ubezpieczeniem będzie omawiał swoją umowę oddzielnie. Firma zobowiązała się do przygotowania bardziej szczegółową ofertę dotyczącą gwarancji finansowych (oprócz ubezpieczenia).

Członkostwo Honorowe dla Marcina Gajdy
Walne, na wniosek zarządu SAK, przyznało Członkostwo Honorowe Marcinowi Gajdzie – pomysłodawcy i założycielowi stowarzyszenia, pierwszego prezesa i wieloletniego członka zarządu.

Wybory do władz SAK
W związku z dobrowolną rezygnacją członków zarządu wybranych w grudniu 2010 podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania zaszła konieczność wyboru nowego składu. W wyniku głosowania członkowie SAK wybrali na stanowisko Prezesa Zarządu: Wojciecha Januszczyka oraz pozostałych Członków Zarządu: Barbarę Kraus-Galińską (Abies – Architektura Krajobrazu, Warszawa), Urszulę Forczek-Brataniec (Politechnika Krakowska, Kraków), Marzennę Świtalską (Zielony Dom, Gdańsk) oraz Jerzego Rupika (Akme Architektura Krajobrazu, Mikołów).

Wolne wnioski
Na zakończenie, w ramach ostatniego punktu porządku obrad uczestnicy zgłosili kilka wniosków, w tym m.in.:

 • o zmianę nazwy stowarzyszenia na Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu „Zieleń Polska” (wniosek przyjęty ale nazwa nie została zmieniona i wpisana do statutu – brak wymaganego kworum),
 • o wprowadzeni poprawek do regulaminu opłacania składki tak aby niektóre korzyści objęły również pracowników firm zrzeszonych w SAK i opłacających pełną składkę (wniosek przyjęty),
 • organizację tanich wyjazdów studialnych dla członków SAK (wniosek przyjęty).

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK