Menu Zamknij

Patronat SAK: Kosztorysowanie prac związanych z obiektami architektury krajobrazu

Szkolenie (2-3 czerwca 2011 r., Poznań) skierowane jest do osób zajmujących się wykonywaniem i projektowaniem robót w zakresie architektury krajobrazu oraz do specjalistów ds. zamówień publicznych i osób przygotowujących inwestycje budowlane. Szkolenie pozwoli usystematyzować i poszerzyć wiedzę na ten temat oraz rozwiązać problemy w tym zakresie.

Branża architektury krajobrazu ma charakter interdyscyplinarny i kosztorysowanie w jej obszarze budzi wiele problemów, zwłaszcza w obliczu obecnie obowiązujących wolnorynkowych zasad wyceny robót i usług. Dawniej akty prawne obligowały organy administracji państwowej do określania zasad tworzenia kosztorysowych norm nakładów rzeczowych obiektów i robót budowlanych (w tym też robót w zakresie terenów zieleni) oraz do opracowywania i wydawania kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, które były wygodnym źródłem istotnych składników ceny w kalkulacji szczegółowej robót. Dziś katalogi nie obowiązują, a zawarte w nich technologie znacząco odbiegają od nowoczesnych technik stosowanych w zakładaniu i pielęgnacji terenów zieleni. Dlatego istotne znaczenie w kosztorysowaniu zaczynają mieć analizy indywidualne oparte o badanie rynku, jak też stosowanie interpolacji i ekstrapolacji, a także analogii do nakładów ujętych w katalogach. Tej kwestii wykładowca poświęci wiele uwagi.

 

W części wykładowej zostaną poruszone m.in. problemy z kosztorysowaniem robót w zamówieniach publicznych. Ważnym elementem szkolenia będzie analiza kształtowania się cen rynkowych wybranych robót i usług w zakresie terenów zieleni oraz przegląd przykładowych dokumentacji kosztorysowych i przedmiarów robót. Ponadto omówione zostaną zasady wyceny nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu, w tym: zakładania ogrodów na dachu, placów zabaw dla dzieci, sadzenia drzew przyulicznych, czy wykorzystywania geosyntetyków.

 

Szkolenie ma charakter otwarty, dlatego prosimy osoby zainteresowane w jego udziale do zgłaszania problemów, pytań i wątpliwości, które zostaną uwzględnione w programie szkolenia. Pytania należy kierować najpóźniej do 20.05 pod adres:

 

Program i formularz zgłoszenia do pobrania na www.dendros.pl – aktualne szkolenia lub Dendros – konferencje i szkolenia, Tel. 61 307 40 53.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK