Menu Zamknij

UIA i IFLA zacieśniają współpracę

9 marca 2012 w Paryżu, Albert Dubler, prezes International Union of Architects (UIA) i Desiree Martinez Uriarte, prezes International Federation of Landscape Architects (IFLA), odnowili i wzmocnili memorandum of uderstanding pomiędzy UIA a IFLA, podpisane w 2006 roku.

UIA i IFLA potwierdziły szczególny charakter oraz specyfikę kompetencji obydwu Organizacji. Wyraziły również wolę kontynuowania promocji architektury oraz architektury krajobrazu jako środka  podkreślenia wagi problemów środowiskowych oraz jako wskaźnika jakości życia codziennego społeczności.

UIA i IFLA będą podejmować wspólne inicjatywy mające stanowić odpowiedź na zawodowe cele i ambicje swoich członków. UIA i IFLA  będą przedstawiać swoim zarządom propozycje strategii i przedsięwzięć służących zacieśnieniu współracy pomiędzy organizacjami. Obydwie organizacje będą zapraszać swoich przedstawicieli na cykliczne wydarzenia branżowe obejmujące pola zainteresowań obydwu organizacji. 

Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu jest członkiem IFLA/EFLA od 2010.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK