Menu Zamknij

Szkolenie i warsztaty SAK: Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi (Wrocław 28-29.11.2019 r.)

wody

Zapraszamy na szkolenie i warsztaty pt. Zintegrowane gospodarowanie wodami opadowymi, które odbędą się w dniach 28-29.11.2019 r. we Wrocławiu (EkoCentrum – ul. Świętego Wincentego 25AC ). Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Biurem Wody i Energii Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu.

Szkolący: Mariusz Hermansdorfer – Associate | Project Manager – Ramboll Studio Dreiseitl (Kopenhaga)

Wybrane materiały szkoleniowe do pobrania

Opracowania
Prezentacja – Mariusz Hermansdorfer (Rambol Studio Dreiseitl)
– Prezentacja – Joanna Rayss (Zielenarium)
Prezentacja – Piotr Korczowski (MPWiK)

Program szkolenia

– Polityka zagospodarowania wód opadowych we Wrocławiu (przedstawiciel BWE)
założenia miejskiej polityki gospodarowania wodami   opadowymi / lokalny kontekst prawny / Plan Adaptacji Miasta do Zmian Klimatu
– Planowanie gospodarowania wodami opadowymi w skali miasta
aspekty adaptacji miast do zmian klimatu / przykłady rozwiązań systemowych / poprawa jakości życia mieszkańców / studia przypadków
– Zarządzanie wodą opadową w skali osiedla

holistyczne podejście do procesu planowania inwestycji – kształtowanie przestrzeni publicznej / analizy kosztów i zysków – optymalizacja procesu inwestycji / studia przypadków
– Rozwiązania z zakresu retencji wód opadowych na terenach prywatnych
(skala budynku i jego otoczenia)
współczesne rozwiązania i technologie / magazynowanie i wykorzystanie wód opadowych w budynku i jego otoczeniu / place miejski i obiekty komercyjne / wodne place zabaw / studia przypadków

Materiały Ramboll Studio Dreiseitl / www.dreiseitl.com

Program Warsztatów

Sesja 1 – Zagospodarowanie wody deszczowej w przestrzeni publicznej
analiza danych i uwarunkowań – określenie celów / ustalenie wytycznych projektowych, szkic zintegrowanego systemu gospodarki wodą opadową dla wybranego osiedla / praca warsztatowa: rozwiązanie problemu projektowego
– Sesja 2 – Zagospodarowanie wody deszczowej na gruntach prywatnych: analiza potrzeb mieszkańców / określenie celów i wytycznych projektowych / szkic zintegrowanego systemu gospodarki wodą deszczową dla kompleksu budynków / praca warsztatowa: rozwiązanie problemu projektowego
– Podsumowanie warsztatów i dyskusja

Formularz rejestracji na szkolenie i warsztaty (on-line)

Prelegent

Mariusz Hermansdorfer od ponad siedmiu lat pracuje dla renomowanego biura architektury krajobrazu Ramboll Studio Dreiseitl. Pracując w różnych skalach ciągle pogłębia swoją wiedzę w zakresie projektowania wrażliwego na wodę, ekologicznej gospodarki wodnej dla zlewni, rzek oraz obszarów zurbanizowanych. Jego praca koncentruje się na zastosowaniu naturalnych rozwiązań w szerokim zakresie projektów, a także na interdyscyplinarnej integracji technicznej infrastruktury miejskiej z architekturą krajobrazu i urbanistyką. Jego projekty wykraczają poza klasyczną inżynierię środowiska i ogniskują wokół ścisłej współpracy z architektami krajobrazu, urbanistami oraz architektami. Mariusz rozwinął kompetencje w zakresie innowacyjnych technologii cyfrowych, w tym symulacji hydraulicznej, modelowania informacji o krajobrazie oraz wizualizacji 3D, które wspomagają proces projektowania na wszystkich jego etapach. www.dreiseitl.com

Partnerzy szkolenia

Miasto Wrocław
Perflow

Koszt udziału

Szkolenie: 400zł / 350zł netto dla członków SAK
Warsztaty: 500zł / 450zł netto dla członków SAK
do powyższych cen należny doliczyć podatek VAT 23%

W ramach warsztatów zapewniamy:

– materiały szkoleniowe- prezentacje
– poczęstunek w trakcie szkolenia, kawa, herbata, przekąski
– zaświadczenie o uczestnictwie w  szkoleniu
– możliwość konsultacji z prelegentami po szkoleniu (dla członków SAK)

Pytania proszę kierować na adres:
lub telefonicznie do organizatora szkolenia: 577 553 374 – Monika Zub
Więcej informacji pod adresem: www.sak.org.pl/category/wydarzenia/szkolenia/

Informacje dla gości szkolenia

Dojazd i parking EkoCentrum znajduje się w podwórku przy ul. Świętego Wincentego 25AC.
Najbliższe przystanki tramwajowe to Paulińska (tramwaj 7), pl. Staszica (autobusy K, 132, 142, tramwaje 14, 15, 24, 0L, 0P) oraz Dworzec Nadodrze (autobusy 108, 132, tramwaje 0L, 0P, 1, 8).

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK