Menu Zamknij

Prawne umocowania standardów w zakresie kształtowania zieleni (stan na 1.08.2018)

Przedstawiamy Państwu opracowanie pomocnicze dla projektantów i gospodarzy terenów zieleni: Prawne umocowania standardów w zakresie kształtowania zieleni (stan na 1.08.2018) – opracowanie: Mariusz Krynicki. Obejmuje ono zestawienie najważniejszych przepisów dotyczących zieleni oraz drzew i krzewów. Prezentowany dokument powstał w ramach prac studialnych nad Standardami kształtowania zieleni w Łodzi.

Zakres opracowania

– Zieleń w pasach drogowych
– Infrastruktura podziemna (sieci gazowe, linie elektroenergetyczne)
– Cieki wodne (melioracja oraz cieki wodne i potoki)
– Linie kolejowe
– Przepisy budowlane
– Inne przepisy

W najbliższym czasie planujemy uaktualnienie wykazu aktów prawnych oraz sukcesywne dopisywanie komentarzy do nich.

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK