Menu Zamknij

Park Rusałka w Lublinie – pierwsze spotkanie konsultacyjne

W spotkaniu pod hasłem: „Jaki ma być Park Rusałka?” w dniu 6 kwietnia 2011 r. w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie uczestniczyło ok. 70 osób. Brali w nim udział najbliższej okolicy Parku Rusałka – ulic: Dolnej Panny Marii, Wesołej, a także mieszkańcy innych dzielnic Lublina, członkowie organizacji pozarządowych, przedstawiciele instytucji i urzędów, studenci i pracownicy uczelni, dziennikarze. Spotkanie rozpoczęło powitanie oraz krótkie wprowadzenie dotyczące przedmiotu i zakresu konsultacji. Następnym i jednocześnie głównym punktem spotkania była otwarta debata nad pytaniem – „W jaki sposób przywrócić życie w Parku Rusałka?”. Uczestnicy przedstawili liczne pomysły i sugestie dotyczące sposobów odnowy parku. Podkreślali wartość miejsca i otoczenia w postaci historycznej panoramy miasta pomimo znacznego zaniedbania i dewastacji. Poruszono również sprawy problematyczne, przede wszystkim planowanej zabudowy części terenu przez galerię handlową, jak również sprawę ogródków działkowych. Zebrani opowiadali się za odnową parku i przedstawiali różnorodne pomysły na jej przeprowadzenie. Spotkanie było pierwszym etapem działań konsultacyjnych dotyczących odnowy Parku Rusałka. Udało się zebrać informacje oraz rozpoznać interesariuszy (jeszcze z pewnością nie wszystkich). Widać już, że w Lublinie jest grupa osób, którym na sercu leży stan Parku Rusałka.

 

Wszystkie głosy zostały nagrane oraz spisane i będą punktem wyjścia do organizacji warsztatów (maj 2011), mających na celu wypracowanie wizji odnowy Parku Rusałka. Następnie na podstawie warsztatów przygotowany zostanie projekt, który zostanie zaprezentowany na wystawie (czerwiec 2011) i poddany publicznej debacie. Końcowe efekty tej debaty zostaną wprowadzone do projektu a następnie zostanie on przekazany do Urzędu Miasta Lublin (lipiec/sierpień 2011).

 

Konsultacje odnowy Parku Rusałka są inicjatywą społeczną. Prowadzone są przez lokalną grupę „Forum Kultury Przestrzeni” (dawniej „Forum Green Connection”), do której należą: Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, Instytut Architektury Krajobrazu KUL, Rada Dzielnicy Śródmieście. Działania te wspiera Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, który udostępnił nieodpłatnie salę na spotkanie. W inicjatywie uczestniczą także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie. Planujemy zaproszenie do inicjatywy kolejnych interesariuszy.

 

Instytucje uczestniczące w inicjatywie reprezentowali na spotkaniu:

  • Pan Tomasz Radzikowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Lublin,
  • Pan Bogusław Hajda – przedstawiciel Wydziału Planowania UM Lublin,
  • Pan Euzebiusz Maj – przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Lublinie,
  • Pan Artur Sępoch – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie,
  • Pan Jacek Warda – Przewodniczący Rady Dzielnicy Śródmieście.

Spotkanie prowadził Pan Jan Kamiński – przedstawiciel Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu i Instytutu Architektury Krajobrazu KUL.

 

Spotkanie zakończył poczęstunek, którego sponsorem było działające w Lublinie Stowarzyszenie Handlowców i Przedsiębiorców „Ul. Rusałka”.

 

Informacje o kolejnych działaniach konsultacyjnych zostaną przesłane do wszystkich chętnych drogą mailową. Będą także dostępne na stronie internetowej SAK.

 

Jan Kamiński (koordynator projektu)

Subskrybuj Biuletyn SAK

Aktualności z branży,działalność SAK i oferty pracy

Chcę otrzymywać bezpłatny Biuletyn SAK